• Nombre de visites :
  • 2030
  • 18/3/2013
  • Date :

Peygamberin Nebinin Tüm Getirdikleri Haktır

resulullahın sireti  nübüvvetinin delilidir

Peygamber Nebimiz, Muhammed (s.a.a)'iın getirdiği her şey, şüphe edilmeyen apaçık bir haktır. İnandıktan sonra ondan bir şeyi inkâar eden kâafir olur.

Miraç

Peygamberin (s.a.a)’in hakkında vuku bulan hak şeylerden getirdiği hak şeylerden biri de miraçc olayıdır.

"Kulunu geceleyin bir gece Mescid-il Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren o Allah yücedir. O, işitendir, görendir."(16)

"Sonra yaklaştı; derken sarkıverdi de . Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha da yakın oldulaştı."(17)

Resulullah (s.a.a), miraçtcdan döndükten sonra miraçc olayınının mahiyetini açıklayan doğrulayıcı bir takım olayları haber vermiştir.

Resulullah Tüm İnsanlara Gönderilmiştir

Resulullah (s.a.a), tüm insanlara gönderilmiştir.

"Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı (korkutucu) olarak gönderdik."(18)

O; insanlar,  ve ccinler ve, tüm varlıkların peygamberidir.

"(Cinler dediler ki:) Ey kavmimiz! Allah'a davet edene icabet edin ve ona inanınman edin."(19)

Resulullah (s.a.a), peygamberlerin en nebilerin büyüğü olduğu gibi, vasileri de vasilerin en hayırlısıdır; ve kitabı da kitapların en değerlisidir;. dKur'an'ı kıyamete kadar Hak Teala koruyacaktır. Resulullah'ın dini, dinlerin en hayırlısıdır ve . Ddiğer tüm dinleri nesh etmiştir;. üÜmmeti, de ümmetlerin en hayırlısı ve vasat olanıdır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor:

"Böylece biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki, siz insanlara şahit (ve örnek) olmasınız, için vasat bir ümmet kıldık. Peygamber de size üzerinizde bir şahitd olsun."(20)

"Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz…."(21)

Feyz KAŞANİ (r.a)


(16)- İsra/1.

(17)- Necm/8-9.

(18)- Sebe/28.

(19)- Ahkaf/31.

(20)- Bakara/143.

(21)- Âl-i İmran/110.

Peygamber Resullerin Gerekliliği

Peygamber ve Nebinin Sıfatı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)