• Nombre de visites :
  • 833
  • 10/2/2013
  • Date :

Resulullah (saa)’in Merhameti(2.Bölüm)

resulullah (saa)’in merhameti

Rahmet Peygamberi (s.a.a.)nin Merhametinden bir Damla

İslam Peygamberi’nin (s.a.a.) merhametlilik örnekleri:

1-    Hüseyin ibni Zeyd şöyle diyor: İmam Sadık (a.s.)’a dedim: size kurban olayım, Hz Muhammed acaba kimseyle şaka yaparmıydı? Buyurdu: Allah teala onu çok muazzam bir huya sahip olduğu için övmüştür. Allah’ın gönderdiği bütün peygamberlerde bir tür kabalık ve keder vardı ancak Hz. Muhammed (s.a.a.) merhametli idi ve o hazretin ümmetine doğru şefkatli olduğunun alameti onlarla şaka yapması idi. Bunu yapardı çünkü onun azemeti etkisiyle ümmetinin bakışlarının bile ondan dönmesini istemiyordu. (1)

2-    İsmail ibni İbrahim Esedi ibni İlliyye Eyyup’tan, o da Emr ibni Saidden, o da Enes ibni Malik’ten şöyle nakletmiş: hiç kimseyi Peygamber (s.a.a.) kadar çocuklar ve kadınlara doğru merhametli görmedim. İbrahim Medine’nin yukarısında bir aile içinde süt emme zamanını geçiriyordu. Peygamber (s.a.a.) onun yanına giderdi biz de onunla giderdik. O aile demirci idi ve bazen ev dumanla dolurdu. Peygamber çocuğu kucağına alıp onu öperdi. (2)

3-    Çocuklara doğru en merhametli insandı ve evin içerisinde ise kızdan daha hayalı idi. Ne ezilirdi ne de kibirliydi. Biri ondan bir şey isteseydi yok demezdi. Dul kadınlar, öksüzler ve fakirlerin ihtiyaçlarını her zaman giderirdi. İyi ve güzel işleri överdi ve kötü işleri ise kötülerdi. Yalnız yemek yemezdi. Hizmetçisini dövmezdi ve kendisi ile bir sofraya oturturdu. Hizmetçisi buğday öğütmekten yorulsaydı ona yardım ederdi (3).

4-    Câbir ibni Abdullah bir başka rivayette şöyle diyor: Kürsü düzeltmeden önce, Peygamber (s.a.a.) bir hurma ağacı yanında durup hutbe söylerdi. Kürsüyü düzelttikten sonra ve Peygamber (s.a.a.) onun üstüne çıkınca o ağaç hepimizin duyduğu bir sesle kendi rahatsızlığını beyan etti. Peygamber (s.a.a.) kürsüden indi ve onun yanına gelip elini onun üzerine koydu ve ağaç rahatladı (4).

5- Medineye gelince Udeyyi Tai’nin kız kardeşi Peygamber’den (s.a.a.) onunla merhametle davranmasını istedi ve şöyle dedi: Ey Peygamber! Benim bakıcım burada değil ve babam ise öldü. Ben ise yaşlı bir kadınım ve hiç bir iş yapamıyorum. Bana minnet koyup iyilik et. Allah sana hayır versin.


1-    İslam Peygamberinin (s.a.a.) davranış tarzı, Allame Tabatabai, mütercim: Hüseyin Ustad Veli, s. 42, Peyam-i Azadi yayınevi, Tehran, 2003, 3.cü baskı

2-    Tabakat ul-Kübra tercümesi, cilt 1, s. 125

3-    Musumların (a.s.) mucizevi cilveleri, Kutb ed-Din Ravendi ve Said ibni Hibetullah, tercüme: Kulam Hasan muharremi, İslami Yayınlar Ofisi, 2000, s. 601

4-    Delail un-Nubuvvet tercümesi, cilt 2, s. 195

Resulullah (saa)’in Merhameti(1.Bölüm)

Evlilikten Peygamberliğe Kadar Allah Resulü (s.a.a) -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)