• Nombre de visites :
  • 2552
  • 29/11/2012
  • Date :

SEYYİD RAZİ (R.A)(Üçüncü Bölüm)

seyyid razi (r.a)(üçüncü bölüm)

Seyyid Razi(r.a), para alan öğrencisine şöyle sordu: Niçin bir miktar para aldın?

Öğrenci: "Geçen akşam kandilin yağı bitmişti. Medrese görevlisi de yoktu. Ders çalışmak için yağı bakkaldan borç aldım. Bakkala olan borcumu ödemek için ihtiyacım kadar aldım." Seyyid Razi (r.a) bu cevabı işitince tüm öğrencilere medrese deposunun anahtarının verilmesini söyledi.[6]

OKYANUSTAN BİR DAMLA

Seyyid Razi (r.a) çocukluğundan beri tefsir ve Kuran-ı Kerim'e büyük bir alaka duyuyordu. Kuran'a olan merak ve düşkünlüğü onu 30 yaş gibi kısa bir sürede Kuran hafızı yaptı. Seyyid Razi (r.a) ilahi ayetlerle ruhunu arındırıyor ve maneviyatını güçlendiriyordu.

İlahi ayetlerden ilham alarak sonraki nesillere paha biçilmez üç değerli eser bıraktı;

1-Talhisu'l Beyan en-Mecazatu'l Kuran

2-Hakaikut-Te'vil fi-Müteşabihu't Tenzil

3-Maan'il-Kuran

Seyyid bu eserlerin haricinde oldukça değerli eserler telif etmiştir. Burada o eserlerden birkaçına işaret ediyoruz;

1-Nehcü'l-Belaga

2-Hasaisu'l Eimme

3-Şiir divanı[7]

BÜYÜK GÖREV

Seyyid Razi (r.a) gün geçtikçe İslam ve din yolunda isabetli ve bereketli adımlar atıyordu. Akıcı ve güçlü kalemiyle Kuran-ı Kerim'e tefsir yazmaya başladı. İslam âlemine büyük hizmetler vermesine rağmen kendisinde bir eksiklik görüyordu ve kendisinin daha büyük işler için yaratıldığı düşünüyordu.

İnandığı ve gönülden tasdik ettiği hak Şia mektebini uygun zamanlarda tüm dünyaya yaymayı amaçlıyordu. Seyyid, İmametsiz risaletin bir değer taşımadığını ve Ali'nin (a.s) Resul-i Ekrem'in ilim şehrinin kapısı olduğunu iyi biliyordu. Kuran-ı Kerim'in masum İmam olmadan tefsir edilmeyeceğini de iyi biliyordu. Bu düşünceyle büyük bir işe koyuldu. Ümmete hediye olarak kalıcı Nehcü'l-Belaga'yı derlemeye başladı.

İbni Ebi'l-Hadid'in tabiriyle Nehcü'l-Belaga, yaratıcının sözünün altında, insanoğlunun sözünün üstünde bir kitaptır." Hz. Ali'nin (a.s) sözlerini içeren bu değerli kitap hadis, itikat, ilim, ahlak, toplum ve edebiyat olmak üzere başlıca üç bölümden oluşmaktadır;

1-Hz. Ali'nin (a.s) Hutbeleri

2-Hz. Ali'nin (a.s) Mektupları

3-Hz. Ali'nin (a.s) Hikmetli sözleri ve öğütleri

BAŞKALARININ GÖZÜNDE SEYYİD RAZİ (R.A)

Seyydi Razi'nin (r.a) büyüklüğü ve İslam âlemine vermiş olduğu hizmet Şia ve Sünni âlimleri arasında tartışılmaz konulardandır. Ehlisünnet'in büyük ilim şahsiyetleri onu saygıyla anmışlardır.

1-Seyyid Razi'nin (r.a) dönemindeki şairlerden olan Abdülmelik Salebi şöyle diyor: "10 yaşındayken şiir yazmaya başladı. O, asrımızın soylu, şerefli, âlim, edip şairlerindendir."

2-Hatibi Bağdadi: "Razi'nin Kuran hakkında yazdığı eşsiz kitaplara ender rastlanır."[8]

SEYYİD RAZİ'NİN (R.A) VEFATI

Bağdat halkı mateme bürünmüştü. Halk bu acı ve üzücü haberi aldıktan sonra şaşkın bir şekilde bekliyordu. Seyidin ölüm haberine kimse inanamıyor ve inanmakta istemiyordu. Ancak insanlar istese de istemese de bu acı olay gerçekleşti. Hakikati kabullenmekten başka bir çare yoktu. Birbirleriyle karşılaşan herkes yavaşça Seyyid Razi öldü; "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" diyerek birbirlerini teselli ediyordu.

Seyyid Razi'nin (r.a) vefat haberini işiten kardeşi Seyyid Murtaza (r.a) derinden etkilendi ve büyük bir üzüntü duydu. Kardeşinin cenazesini görmeye dayanamadı. Acısını hafifletmek için türbesi Kazimeyn'de bulunan İmam Musa Kazım'ı (a.s) ziyarete gitti. Sey-yid Murtaza (r.a) kardeşinin ölümüne o kadar üzüldü ki hatta onun cenaze merasimine bile katılmadı.

Seyyid Razi (r.a) hicri 469 Muharrem ayında 47 yaşında dünyaya gözlerini kapattı ve Şia âlemini büyük bir yasa boğdu.


[6]-Ayanu'ş-Şia, c.9, s.217.

[7]-Ricalu'n-Neccaşi, s.283, "Ahmed b. Ali Neccaşi.

[8]-Tarih-u Bağdat, c.2, s.240, "Ahmed b. Ali el-Hatib."

SEYYİD RAZİ (R.A)(Birinci Bölüm)

SEYYİD RAZİ (R.A)(İkinci Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)