• Nombre de visites :
  • 1141
  • 17/9/2012
  • Date :

İslami Kaynaklarda Hz. Muhammed'in (s.a.a)  Sünnetleri

islami kaynaklarda hz. muhammedin (s.a.a)  sünnetleri

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Bazı Sünnetleri [3]

-  Cemil b. Derrac'tan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) bakışlarını ashabı arasında bölüştürür ve her birine eşit şekilde bakardı. Arkadaşları arasında ayaklarını uzatarak oturduğu hiç görülmemiştir. Biri ile el sıkıştığında, karşı taraf elini bırakmadan elini çekmezdi. Herkes bu durumun farkında olduğu için onunla kim el sıkışsa, elini kendine doğru çekerek, Peygamberin elini bırakırdı." [Usûl-i Kâfi, c.2, s.671, h:1]

-  "Resulullah (s.a.a) her konuşmasında sözlerini gülümseyerek söylerdi." [Mekarim'ul-Ahlâk][s.21]

-  Yunus Şeybanî şöyle diyor: "İmam Cafer Sadık (a.s) bana, 'Birbirinizle şakalaşıyor musunuz?' diye sordu. Ben, 'Ara sıra.' dedim. İmam bana şöyle dedi: Şakalaşsanız ya... Çünkü şakalaşmak iyi ahlâkın bir göstergesidir. İnsan şakalaşınca Müslüman kardeşini sevindirmiş olur. Peygamberimiz (s.a.a) karşısındakilerle onları sevindirmek maksadı ile şakalaşır, latife yapardı." [Mekarim'ul-Ahlâk][s.21]

-  Ebu'l-Kasım Kufî'nin Kita-b'ul-Ahlâk adlı eserinden iktibas edip naklettiğine göre İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle diyor: "Her müminin espri konusu olacak bir özelliği vardır. Peygamberimiz (s.a.a) insanlarla şakalaşır, fakat (şakasında da) sadece gerçeği söylerdi." [Mekarim'ul-Ahlâk] [s.21]

-  Muammer b. Hallad'ın şöyle dediğini nakleder: "İmam Ebu'l-Hasan'a (a.s), 'Canım sana feda olsun, insan öyle bir toplulukta oluyor ki, insanlar bazı sözler söyleyerek birbirleri ile şakalaşıp gülüşüyorlar, buna ne dersin?' diye sordum. İmam '...olmadıkça bir sakıncası yok.' dedi. Öyle zannediyorum ki, İmamın 'olmadıkça' ifadesinden maksadı, küfür ve çirkin, edep dışı sözlerdir."

"Sonra İmam sözlerine şöyle devam etti: Peygamberimize (s.a.a) bir bedevî gelir, ona hediye getirirdi. Arkasından da Peygamberimize (s.a.a), 'Hediyemizin bedelini ver.' diye takılırdı. Peygamberimiz (s.a.a) de onun bu sözüne gülerdi; öyle ki canı sıkıldığında, dertli zamanlarında, 'Bizim bedevî ne yapıyor? Keşke bize gelse!' derdi." [Usûl-i Kâfi, c.2, s.663, h:1]

- Talha b. Zeyd'e dayanarak verdiği bilgiye göre İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle dedi: "Peygamberimiz (s.a.a) çoğunlukla yüzü kıbleye dönük olarak otururdu." [Usûl-i Kâfi, c.2]

- "Peygamberimize (s.a.a) hayır dua etsin diye getirilen çocukları efendimiz çocukların ailelerini onurlandırmak için kucağına alırdı. Kimi zaman küçükler kucağında çiş ederlerdi. Bunu görenler bağırıp çağırınca, 'Çocuğun sidiğini kesmeyin de işini bitirsin.' derdi. Sonra çocuğa hayır dua eder veya ad takardı. Ailesi bu durumdan son derece memnun olurdu. Peygamberimizi, çocuklarının kucağında çiş etmiş olmasından rahatsız olmuş görmezlerdi. Onlar gittikten sonra Peygamberimiz elbisesini yıkardı." [Mekarim'ul-Ahlâk] [s.25]

"Peygamberimiz (s.a.a) hayvan sırtındayken hiç kimsenin yanında yaya yürümesine izin vermezdi. Mutlaka yanındakini de bineğine alırdı. Eğer adam binmeyi reddederse 'Önümden git ve istediğin yerde buluşalım' derdi." [Mekarim'ul-Ahlâk ][s.22]

-  Ebu'l-Kasım Kufî'nin, Kitab'ul-Ahlâk adlı eserde şöyle dediği nakledilir: "Rivayetlerden edindiğimiz bilgiye göre Peygamberimizin (s.a.a) şahsı için intikam aldığı asla görülmemiştir. O her zaman affeder, karşı tarafın kusurunu bağışlardı."

-  Peygamberimiz (s.a.a) arkadaşlarından birini üç gün görmeyince ne olduğunu sorardı. Eğer yolculuğa çıkmışsa, ona dua eder; eğer evinde olursa, onu görmeye gider ve eğer hasta olduğunu öğrenirse, ziyaretine koşardı." [Mekarim'ul-Ahlâk][s.19]

-  Enes b. Malik şöyle diyor: "Peygamberimize (s.a.a) hizmet ettiğim dokuz yıl boyunca bana, 'Şu işi şöyle yapsaydın ya.' dediğini veya herhangi bir konuda beni azarladığını hiç hatırlamıyorum." [Mekarim'ul-Ahlâk][s.16]


Usûl-i Kâfide Hz. Muhammedin (s.a.a) Bazı Sünnetleri

Hadislerle Hz. Muhammedin (s.a.a) Bazı Sünnetleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)