• Nombre de visites :
  • 2570
  • 2/5/2012
  • Date :

İmam Ali (as) ve Namaz-1

imam ali (as) ve namaz

 Enes bin Malik'ten rivayet edilmiştir :

"Peygamber ( s.a.v. ) Pazartesi günü Peygamber olarak gönderildi ve salı günü de İmam Ali ( a.s. ) ile beraber namaz kıldı ." ( Tırmızı ,6/278 ,Hadis No 3974 ; Rüdani ,8682 )

            İbn-i Abbas'tan gelen bir rivayete göre de Hz. Peygamber ( s.a.v. ) den sonra ilk namaz kılan kişi Hz. Ali ( a.s. ) dir. ( Tirmizi , 6 / 281 , Hadis No 3979 )

             Bazı rivayetlere göre , Hz. İmam Ali'nin üç yaşına girince Hz. Peygamber'le namaz kıldığını babası  Ebu Talib görmüş fakat ses çıkarmamıştır . Validesi ise "İmam Ali'yi görüyor musun ? Hz. Muhammed'le ( s.a.v. ) ile namaz kılıyor." Deyince  Ebu Talib'de " Biz onu  Hz. Muhammed ( s.a.v. ) 'e verdik . hz. Muhammed hangi din de olursa , Ali de ondan ayrılmasın ." diye cevap vermiştir . ( Mehmet Gavsi , sayfa 148 ) bir başka rivayete göre ise , Hz. Ali bir gün Hz. Peygamber'in evine  girdiğinde , eşi Hz. Hatice ( a.s. ) ile küçük kızı Hz. Fâtıma ile ibadete benzer bir şey yaptıklarını gördü . Ne yaptıklarını bilmediği için anlayamadı . Sonra onların namaz kıldıklarını öğrenince ,"Ben sana inanıyorum ." diyerek Hz. Peygamber'e katıldı .( Abdülmaksut ,s. 74 )

            Hz. Ali kendisinin başkalarından yedi yıl fazla namaz kıldığını söylemiştir . Bunu niçinsöylemek itiyacını duyduğu sorulabilir . Ama kendisine her türlü iftirayı reva görenlerin bulunduğunu  bir ortamda , bu gerçeklerin ifade etmesini normal karşılamak gerekir. Bu konuda Kütüb'i - Sitte'de yer alan bir rivayeti buraya aktaralım : Hz. İmam Ali ( a.s. ) buyururyor : "Ben Allah'ın kulu Resülüllah'ın kardeşıyim  veben sddik-i ekber'im . Ben den sonra sıddik-i ekber olduğunu söyleyen yalancıdan başkası değil dir . İnsanlardan önce yedi yıl namaz kıldım ."( Kütüb-i Sitte , 16 /490 )

            Bu rivayeti açıklarken  Kütüb-i Sitte yazarı şunları söylemektedir : "Hz. Ali'nin " Herkesten önce yedi yıl namaz kıldım " demesi yaş durumuyle izah edilmiştir .Çünkü o çocuk iken müslüman oldu ve derhal namaz'a başladı . Muasırları arasında onun kadar erken yaşta müslüman olan yoktur . Onun yaşından en az yedi yaş büyük olanlar  İslâm'a girmiş olunca namaz kılma işi bir bakıma onlardan yedi yıl önce başlamış olmaktadır . Aksi takdırde, "namaz emri gelince o namaz kılmaya hemen başladı , diğerleri ise yedi yıl sonra başladılar . ( Ebu Bekir'i ön safa çıkaranların bunu iyiden iyi'ye düşünmeleri gerekmezmi , acaba Ebu Bekir ne zaman namaza başladı ? bunu da biliyorlar mı?. 1421 yıl dan beri gerçeklerle bağlantısı olmıyan hurafa bilgilerle halkı kandırıyorlar, bile farkında değillermidirler . Eğer kendileri kendi kaynaklarına baş vurularsa gerçekleri öğrenmekte de zorluk çekmezler .) şeklinde bir anlayiş ortaya çıkar ki , bu mana batıldır gerçekleri aksettirmez ." (Kütüb-i Sitte 16 /490 )


İmam Ali (a.s) Savaş Cephelerinde-1

Hz. Alinin (a.s) Ahlak ve Takvası-1

Hz.Alinin (a.s) Kelamı -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)