• Nombre de visites :
  • 2094
  • 16/4/2012
  • Date :

Peygamberliğin Devamlılığı-3

peygamberliğin devamlılığı

Biz burda öbür ecnebi ilahi dinlerin peygamberlerinin ümmetlerini suçlarken, kendimizi saf dışı bırakmamız doğru değildir. Çünkü tarih boyunca en büyük sapmalar müslümanlar arasında ceriyan ede gelmiştir. Ve aynı zamanda da Hz. Muhammed ( s.a.v. )'ın Ehl-i beyt'inide katletmektende müslümanlar geri kalmamışlardır ki bu konuların ayrı ayrı ele alınıp işleneceğinden dolayı daha fazla konununda uzamasına gerek yoktur kanısındayım.

Aynı düşünce ve görüşü de Kur'an'da doğrular. Bizim Kur'an'dan anladığımızla, geçmişte anlaşılanlar arasında büyük bir farklılık vardır. Geçmişte Kur'an-i öğreti tam olarak anlaşılmamıştı. Çünkü saptırılmış ve gerçeklerden ve yanlış düşünme yolları, insanların akıllarını alak bulak ettirirlerek meşgul etmişlerdir ve onların Kur'an-i öğretleri tam olarak anlamalarını engellemişti. Fakat bugün Kur'an doğru bir şekilde anlaşılmaya başlanılmıştır. Ve gelecekte de Kur'an çok daha iyi bir dile anlaşılacaktır. ( Bazı rivayetlere göre , İmam Mehdi 'nin ortaya çıkması ile gerçek İslâm da ortaya çıkacaktır. Müslüman halkların ve sünni ve sünni olmayan hukukçular İran halkının izlediği dinin ( yani devletinin ) İslam olmadıklarını söylüyorlar. Onlar tamamen doğruyu söylemektedir ; Çünkü bizim inanacımız olan İslâm onların çok tanrıcı, saptırılmış İslam-i değildir. Bizin inanadığımız İslam camiler ile ABD başkanı tarafından açılan, Kur'an'ları müslümanların şahı tarafından bastırılanların inandığı İslâm'dan farklıdır. )

Ve aynı şekilde Kutsal kitaplar, bir köşede unutuluncaya dek uygundu. Onların öğretileri doğru bir şekilde açıklanmıştır. Örnek olarakta Hz. Musâ ( a.s. )'ın durumununda Tevrat ölümünden sonra, İsrailoğullarının şaşkınlıklar içinde olduğu, Kudüs'e ulaşmak istedikleri, Tevhidi bir toplumun kurulması ve israiloğullarının zaferi garanti edildiği zaman tarih boyunca doğru ve bozulmamış bir şekildeydi. ( Bu güçlü toplum Hz. Musâ ( a.s. )'ın ölümünden sonra ortaya çıktı. Gerçekte Hz. Musâ ( a.s. ) bu devrim için gerekli hazırlıkları yaptı ve halkı buna hazırladı. Ancak ömrü bu ideal toplumun kurulmasını görmeye yetmedi ve bu görevi halkın kendisi tamamladı. Tevrat, gerçekte Hz. Musâ ( a.s. )'ın varisleri olan , Yusha Bin Nun ve Kalib bin Yuhan tarafından korundu ve Tevrat'ın bozulması engellendi. Böylece onlar, İlahi, İslâm-i ve tevhidi dinamizmi, yani gerçek Tevrat-ı takıp etmeyi başardılar. )

Üçüncüsü ;  Sabit ve inkar edilmez bir delil. Bu Hz. İsâ ( a.s. )'ın göğe mekilmesinden sonra, yani Hırisriyanların temelleri putperestliğe bağlı olan Roma İmparatorluğunun ve Hz. İsâ ( a.s )'a inanmayan Yahudilerin baskısı altında yaşamaya çaılştıkları periyotta görülebilir. Sonuçta ortodoks Hristiyanlar seneler boyunca, mesajı diğer insanlara özgürce anlatabilme imkanı bulmadan gizlenerek sürdürdüler.


Peygamberliğin Devamlılığı-1

Peygamberliğin Devamlılığı-2

Peygamberlere İman

PEYGAMBERLER VE SEMAVİ DİN

Toplumun İslahında Peygamberlerin Görevleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)