• Nombre de visites :
  • 1865
  • 8/3/2012
  • Date :

Peygamberler ve Sosyal Sınıf-2

peygamberler ve sosyal sınıf

Peygamberler Toplumların Hangi Sınıfına Aittir ?

Muntaz'afın Anlamını ve Tanıtımını da Öğrenmemiz lazım :

Celalet ve barbarlığın hakim  olduğu sınıflarda iki tip insan vardır. Birincisi sınıf tüm planları ve işleri yapan barbar yöneticilerden, İkinci sınıf ise toplumun ikinci sınıf insanlarından meydana gelmiş ve birinci sınıf tarafından ezilen insanlardan oluşudur. İşte bu ikinci sınıfta ki, insanlara " Munfaz'af " denir. Bu grup zayıf ve aciz bırakılmış insanlardan olmuştur ve toplumun çoğunluğunu teşkil ediyordu. Birinci sınıftaki insanlar ise otoriteye sahip güçlü aileler ve hanedanlardan oluşur ve bunlara da " Müştekbir " denir.

Dünyada hain rejimleri boyunca, halk teori'de Milli danışma konseyi'nce, ama pratikte hanedanların ve büyük şeytan Amerikan danışmanlarca yönetiliyorlar.

Daha aşağı seviyelerdeki kararlar, hükümler hükümetle gizli antlaşmaları olan para ve sermaye babaları yani tabiri cayizse Mafia'lar çıkarırlar. Gerçekten tüm otoriteler hükümdarlar ve hanedanlar elindedirler. Milli Danışma konseyleri üyelerince kabul edilmek ve bir karar, şahlar tarafından onaylanmazsa yürürlüğe geçemezler. İnsanların kendi gelecekleri için bile karar verme hakları yoktur. Bu işi sağolsunlar ! Amerikalılar ve öbür emperyalist güçler en iyi bir şekilde yerine getiriyorlar. Ülkelerde demokrasi, seçim gibi yöntemler olduğu halde insanların hiçbir işe karışma hak ve özgürlükleri yoktur.

Bu durumu bugün, birçok sosyalist ülkede, daha saygınlaştırılmış deniyorsada gerçekl alakası ve bağlantısı da yoktur. Bu ülkelerde, sözde tek parti asıl güce sahip görünüyor. Ülkede yönetim hakkı yüksek düzeyli devlet görevlileri ve genarellerle sınırlandırılmıştır, çok sıkıca kontrol olduğundan dolayı katliamlarda çok sayıda mevcuttur. Diğer insanların görüş belirtme ve karar verme ve alma hakları da yoktur. Bu yüzden bu ülkelerde akli gelişim bastırılmıştır ve belki de bu yüzden gençlik bütün enerjisini uyuşturycuya ve spor'a vermiş ve olimpiyat rekortmenleri hep bu tip ülkelerden, mesela Rusya ve bunlara bağlı özgürlüğü olmayan ülkeler çıkmışlardır. Görüldüğü gibi doping olayları.

Batı toplumlarında da durum bundan daha da farklı değildir. Her ne kadar kapitalizm'den bahsediliyorsa, bunların hiçbir zaman gerçeklerle bağlantıları yoktur. Bugünlerde ne yazık ki bazı insanlar, batının gerçek demokrası ve özgürlükten her zaman yoketmeye çalıştığı realitesini bilmeden batılı anlayışta demokrasi ve özgürlüğü transfer etmeye çalışmaktasalarda. ( Amerika ve  Almanya ve buna benzer ülkelerde insanlar yöneticileri serbestçe seçtiklerine inanırlarsa da hiçbir zaman gerçek olmamışlardır. Oysa onların kime oy potiyenselliğe yönelik olarak kullanacakları da açıkça bellidir yaptıkları büyük propaganda sistemleriyle oy satın alma işlenleri çok önceden belirlenmiştir. Amerika'daki demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki seçim yarışları bu durumları en iyi bir şekilde planlanıp görülmüştür. )


Peygamberler ve Sosyal Sınıf-1

Peygamberlerin Sıfatları -2

Peygamber ve İmamların Sünnetinin Önemi

Peygamberlik ve sonuçları

İsmet hakkında nakli deliller 2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)