• Nombre de visites :
  • 851
  • 1/2/2012
  • Date :

İnkılâbımız İhraç Oldu Bile! (1)

inkılâbımız ihraç oldu bile!

İslam Ülkelerinde  İnkılabın Sesi Çınlamada

İran'da gerçekleşen büyük inkılabın sesi islam ülkeleri ve  diğer ülkelerde yankılanıp çınlamakta ve iftihara vesile olmaktadır. Siz aziz  millet, islam milletlerinin yiğit gençlerini uyarmış oldunuz. Umulur ki sizin  güçlü ellerinizle islam devletinin iftiharlar dolu sancağı bütün kıtalarda  dalgalanır; Allah Tealâ'dan dileğim budur benim! [1]

İnkılâbımız İhraç Oldu Bile!

Diğer bir mesele de inkılabın ihracıdır; defalarca söylediğim  gibi, biz, kimseyle savaşmak niyetinde değiliz. Bugün bizim inkılabımız ihraç  olmuş durumdadır! Heryerde islamın adı var ve mustaz'aflar islama ümit bağlamış  durumdalar. Doğru bir tebliğatla, islamı gerçekte olduğu haliyle dünyaya  tanıtmanız gerekir. Milletler islamı tanıyacak olurlarsa kesinlikle ona  yöneleceklerdir; biz, islam hükümlerinin dünyada uygulanmasından başka bir şey  istiyor değiliz ki![2]

Dünyayı Sömürenlere Karşı Genel ve Köklü Bir  İnkılab Gerçekleşir İnşaallah

Bu güçlü düşmanlar karşısında hangi rejim olsa, yıkılır  giderdi belki; ama islam inkılâbı mucizevî bir şekilde yoluna devam etmekte ve  dünya müslümanlarıyla mustaz'aflarının önemli bir kısmını uyandırmış  bulunmaktadır; umulur ki, dünyayı sömüren insanlık düşmanlarına karşı bütün  dünya çapında genel ve köklü bir inkılab gerçekleşir inşaallah. İran inkılâbı  güçlü bir şekilde ilerlemekte, günden güne birlik ve dirliği daha da artmakta  ve düşmanları yenilgiye uğramaktadırlar.[3]

İran Heryerde Gündemde

Allah'a hamdolsun şimdi bütün dünyada gündemdesiniz siz; kitle iletişim araçlarına bir bakın, heryerde İran gündemde, bütün dünyanın gündemi İran... İran'daki bu islâmî hareket hepsini dehşete düşürmüş!..[4]

İslamın Nüfuz Ve Etkinliği Bölgeyi de Aşmış Durumda

Onlar öyle birşeyi kaybettiler ki ;  herşeyi kaybetmelerine sebeb olacak bir kaynağı... Bu mesele -islamın nüfuz ve etkinliği-  bölgeyi de aşmış ve bizzat onların kendisine ulaşmıştır şimdi!...[5]

Milletler İran'a Aşıktır

Sesinizi duyan ve ne dediğinizi anlayan herkes sizinledir.  Sesinizi duyup ne dediğinizi anladığı halde size düşman olanlar-ın bu  davranışının nedeni ise -bunu -islam inkılabını- kendi saltanat ve  egemenliklerine aykırı görmelerindendir; bunu cumhurbaşkanlıklarına, kendi  çıkarlarına muhalif görenler size düşmandırlar. Zayıf -ezilmiş- milletlerden  hangisi sizin sesinizi duyduysa sizinle muvafıktır. Yurtdışına gidenler oradan  döndüklerinde "bütün milletler İran'a âşık" diyorlar, "İran'ı  seviyor herkes, ümitlerini İran'a bağlamışlar" diyorlar. Milletimiz  dirensin, üniversitemiz dirensin, eski dînî ilmiye medreselerimiz dirensin,  ordumuz ve herşeyimiz-le- milletimiz dirensin, zira dayanıp direnme, bu hareket  ve inkılabın sürmesine ve heryere geçmesine neden olur.[6]

Bu Hareketin Dalgası Heryere Ulaşmış Durumda

Sizin bu hareketiniz ve bu inkılâbınızın dalgası tüm dünyaya  ulaşmış durumda şimdi. Sizin bu zaferinizin yarattığı dalga bütün dünyayı  etkisi altına almış durumda. Amerika'nın uşaklarından bir uşak olma dışında  dünya topluluğunda adı dahi anılmayan bir İran, insaf sahibi herkesin de tasdik  ettiği üzere bugün tüm dünyada -gündemdedir- ve bu İslam Cumhuriyeti  muzafferdir ve zaferi de sürecektir inşaallah.[7]


[1]- Ae, 3/227, t:1.9.1357.

[2]- Ae, 15/200, t:29.7.1360.

[3]- Ae, 16/113, t:15.1.1361.

[4]- Ae, 16/175, t:13.3.1361.

[5]- Ae, 16/206, t:29.3.1361.

[6]- Ae, 17/25, t: 28.6.1361.

[7]- Ae, 17/63, t:25.7.1361.

İslamın Işığı İranda

İslam İnkılabı ve Mekke Hadisesi

İran ve Rehberlik Makamı-2

Rahmetli İmam Humeyni ve İslam İnkılabı-2

İSLAM İNKILABININ DEVAMLILIĞI -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)