• Nombre de visites :
  • 787
  • 11/11/2011
  • Date :

Surelerin İniş Sırası-2

surelerin iniş sırası

Surenin Adı

İniş Sırası

Resmi Sıra

Surenin Adı

İniş Sırası

Resmi Sıra

Ala

8

87

Casiye

65 65

Leyl

9

92

Ahkaf

66 66

Fecr

10

89

Zariyat

67 67

Duha

11

93

Ğaşiye

68 68

İnşirah

12

94

Kehf

69 69

Asr

13

103

Nahl

70 70

Adiyat

14

100

Nuh

71 71

Kevser

15

108

İbrahim

72 72

Tekasür

16

102

Enbiya

73 73

Maun

17

107

müminun

74 74

Kafirun

18

109

Secde

75 75

Fil

19

105

Tur

76 76

Felak

20

113

Mülk

77 77

Nas

21

114

Hakka

78 78

İhlâs

22

112

Mearic

79 79

Necm

23

53

Nebe

80 80

Abese

24

80

Naziat

81 81

Kadir

25

97

İnfitar

82 82

Şems

26

91

İnşikak

83 83

Buruc

27

85

Rum

84 84

Tin

28

95

Ankebut

85 85

Kurayeş

29

106

Mutaffifin-2

86 86

Karia

30

101

Bakara

87 87

Kıyamet

31

75

Enfal

88 88

Hümeze

32

104

Ali İmran

89 89

Mürselat

33

77

Ahzab

90 90

Kaf

34

50

Mümtenihe

91 91

Beled

35

90

Nisa

92 92

Tarık

36

86

Zilzal

93 93

Kamer

37

54

Hadid

94 94

Sad

38

38

Muhammed

95 95

Araf

39

7

Rad

96 96

Cin

40

72

Rahman

97 97

Yasin

41

36

İnsan

98 98

Furkan

42

25

Talak

99 99

Fatır

43

35

Beyyine

100 100

Meryem

44

19

Haşr

101 101

Taha

45

20

Nasr

102

102

Vakıa

46

56

Nur

103 103

Şuara

47

26

Hac

104 104

Neml

48

27

Münafikun

105 105

Kısas

49

28

Mücadele

106 107

İsra

50

17

Hucurat

107 107

Yunus

51

10

Tahrim

108 108

Hud

52

11

Cuma

109 109

Yusuf

53

12

Tağabun

110 110

Hicr

54

15

Saff

111 111

Enam

55

6

Fetih

112 112

Saffat

56

37

Maide-3

113 113

Lokman

57

31

Tevbe

114 114


Surelerin İniş Sırası-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)