• Nombre de visites :
  • 1644
  • 11/11/2011
  • Date :

Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-1

şeyh hürr-i amuli (ra)

Muhammed B. Hasan B. Ali B. Muhammed B. Hüseyin

[Ö. H/1104, M/1683]

Doğum Yeri

Değerli fakih, büyük bir muhaddis, Şia'nın iftihar kaynağı sayılan ve İslam âlemine paha biçilmez eserler kazandıran Şeyhülislam Muhammed b. Hasan b. Ali b. Muhammed b. Hüseyin bu isminden ziyade Şeyh Hürr-i Amuli (r.a) olarak tanınmaktadır.

Şeyh Hürr-i Amuli (r.a) 8 Receb hicri 1033 yılında Lübnan'ın Cebel Amul'un Meşgara kasabasında dünyaya geldi.

Cebel Amul Resulullahın değerli sahabesi Ebuzer el-Gifari (r.a) vasıtasıyla Müslüman olmuş ve Ehlibeyt (a.s) sevgisiyle yoğrulmuş insanların yaşadığı bir yöredir. Nitekim Şeyh Hürr-i Amuli'de (r.a) ilim, takva ve Ehlibeyt (a.s) aşkıyla dolu bir evde doğmuştur.[1]

Şeyh'in Nesebi

Şeyh Hürr-i Amuli Hür b. Yezid-i Riyahi'nin torunlarındandır. Başlangıçta Hür Yezid'in ordu komutanlarındandı. Daha sonra gerçekleri ve İmam Hüseyin'i (a.s) öldürmek istediklerini öğrenince tövbe ederek İmamın safına katılır. Oğlu ile birlikte son nefesine kadar İmamını (a.s) savunup şehit düşen gerçek bir Ehlibeyt (a.s) dostuydu.

Hürr (r.a) şehit olunca İmam Hüseyin (a.s) başucuna gelerek ona şöyle buyurdu: "Nede güzel ismin var! Gerçekten de sen dünyada hürdün ahirette de hür olacaksın."

Şeyh Hürr-i Amuli (r.a) ilim ve irfan ehli bir ailede büyüdü. Ailesi, asil ve köklü bir soydu. Bu aileden büyük fakihler ve âlimler çıkmıştır. Büyük bir âlim ve fakih olan babası, halkın müracaat ettiği değerli şahsiyetlerdendi.[2]

Amcası, Muhammed b. Ali b. Muhammed Hürr-i Amuli'de (r.a) seçkin şahsiyetlerden biriydi.

Amcazadesi Hasan b. Muhammed b. Ali ve büyük babası Şeyh Ali b. Muhammed Hürr-i Amuli'de (r.a) değerli saygın şahsiyetlerdendiler. Büyük babası büyük bir âlim olmasının yanı sıra şair, abid ve güzel ahlaka sahip muhterem bir zattı.

Atası Şeyh Muhammed b. Hüseyin Hürr-i Amuli'de (r.a) nakli ilimlerde dönemin en derin ve bilgin âlimlerindendi. Yine oğlu Şeyh Muhammed b. Muhammed'de akli ilimlerde dönemin önde gelen isimlerindendi. Şeyh Hürr-i Amuli'de (r.a) kendi döneminin en büyük âlimlerinden biri kabul ediliyordu. Saygın kişiliği ve yazdığı eşsiz eserlerle Şia uleması arasında özel bir yer edinmişti. Hayatı boyunca Şia mektebini Ehlibeyt'in (a.s) hadisleriyle doyurdu. Kendisinden geriye takdire şayan eserler bıraktı. Kısaca o asırlardır Şialar arasında kulaktan kulağa dolaşan Ehlibeyt (a.s) hadislerin kaynaklarını Masum İmamlara (a.s) ve Resulullaha (s.a.a) dayandıran sağlam bir bağdır.

Şeyh Hürr-i Amuli (ra) Başkalarının Gözünde

1-Seyyid Ali Han Medeni onun hakkında şöyle der:

"Şeyh Muhammed b. Hasan b. Ali b. Muhammed Hürr-i Amuli seçkin bir şahsiyettir. İlmi kelimelerle ifade edilmez. Yazdığı değerli eserlerden herkes faydalanmaktadır. Eserleri, adeta yağmur taşıyan bulutlar gibi yeryüzüne düşmekte, inci taneleri gibi parlamakta ve ziynet eşyaları gibi ışıldamaktadır."

2-Allame Emini şöyle der: "O zamane tacının üzerinde kendini gösteren bir inci, fazilet kaynağı üzerinde parlayan bir noktadır. Onu tanımaya çalışan herkes onu her alanda söz sahibi ve yetenekli bir usta olarak görür. Ne kadar övülse azdır. O adeta ilmin özü, fazilet ve kemalin tecellisidir."


[1]-Ayanu'ş-Şia, c.1, s.199.

[2]-Amelu'l Emel, c.1, s.9.

Muhammed Taki Meclisi (ra)-1

Muhammed Taki Meclisi (ra)-2

Muhammed Taki Meclisi (ra)-3

Bahrani Sahib-i Hadaik (ra)-1

Bahrani Sahib-i Hadaik (ra)-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)