• Nombre de visites :
  • 1291
  • 4/11/2011
  • Date :

Muhammed Taki Meclisi (ra)-3

muhammed taki meclisi (ra)

Gün geçtikçe derslerine katılımcıların sayısında artış oluyordu. Bu büyük arif, fakih ve muhaddisin huzurundan istifade eden öğrencilerden bazıları:

1-Allame Muhammed Bakir Meclisi (r.a), küçük oğlu.

2-Seyyid Abdülhüseyin Hatun Abadi (r.a)

3-Muhakkik-i Hansari (r.a)

4-Seyyid Nimetullah Cezairi (r.a)

5-Molla Mirza Şirvani (r.a)

6-Molla Muhammed Salih Mazenderani (r.a), damadı.

7-Molla Muhammed Sadık Kerbasi (r.a)

8-Molla Azizullah Meclisi (r.a), oğlu.

9-Molla Abdullah Meclisi (r.a), oğlu.

10-Mirza İbrahim Erdekani (r.a) [1]

Muhammed Taki Meclisi (r.a) onca uğraş ve meşguliyet arasında toplumdan uzak kalmadı. Halkın irşat ve hidayeti için Emri bil maruf ve Nahy-i anil münkere (iyiliğe emretmek ve kötülükten sakındırmak) büyük önem veriyordu. Evi Mescid-i Camii'nin yanı başında bir yerdeydi. Kapıları sonuna kadar halkın yüzüne açıktı. İnsanlar rahat bir şekilde sorunlarını ona açabiliyordu. İnsanlara hizmet için birkaç eserini Farsça yazdı.

Muhammed Taki Meclisi bereketli bir ömürden sonra ebedi yurduna göçmeye hazırlanıyordu.

Muhammed Taki Meclisi'nin (ra) Vasiyeti

Muhammed Taki Meclisi (r.a) ömrünün sonlarına doğru oğlu Muhammed Bakır Meclisi'ye vasiyetinde şöyle hitap eder: "Seni ve o hatalı nefsini ilahi takvaya davet ediyorum. Kuşkusuz ki takva Allah'ın insanlara ilk ve son tavsiyesidir. Nefsine hâkim ol! İlim ve amelde ihlâsı gözet! Sonuçta âlimlerin dışında bütün insanlar helak olacaktır. Âlimlerden ise yalnız ilimlerine amel edenler kalacaktır. İlmine amel eden âlimlerden de muhlisler güvende kalacaktır. Ancak muhlislerde büyük tehlikelerle karşı karşıyadırlar. Her gün Kuran'dan bir cüz anlayarak ve düşünerek oku. Her gün İmam Ali'nin (a.s) cennet gençlerinin efendisi olan İmam Hasan'a (a.s) ve diğer masumların vasiyetlerini oku ve onlara amel et! Nefsinle mücadele ve cihadı terk etme. Zira yüce Allah ayetinde şöyle buyuruyor:

"Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir."[2]

Ahlaklı ol! Kötü ahlaktan kaçın! Devamlı Allah'a dua et ki seni kendi dostlarından kılsın. Onlar (evliyalar) için ne hüzün ne de korku vardır. Bunlar merhum Muhammed Taki Meclisi'nin oğluna vasiyetnamesinden ketsilerdir.

Muhammed Taki Meclisi (r.a) 11 Şaban hicri 1070 yılında İsafahan şehrinde ruhunu Allah'a teslim ederek ebedi yurduna göç etti. Temiz bedeni İsfahan'da toprağa verildi.[3]


[1]-Allame Meclisi'nin Hayatı, c.2, s.388, "Seyyid Musli-huddin Mehdevi."

[2]-Ankebut, ayet, 69.

[3]-Camiu'r-Ruvat, c.2, s.82.

Muhammed Taki Meclisi (ra)-1

Muhammed Taki Meclisi (ra)-2

Feyz-i Kaşani (r.a.) 1

Feyz-i Kaşani (r.a.) 2

Şehid-i Evvel (r.a)-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)