• Nombre de visites :
  • 1057
  • 4/11/2011
  • Date :

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-5

veda haccı ve gadir-i hum

Peygamber efendimiz eshabı ile Medine’ye geri döndüğünde Haris ibin Nu’man adında bir kisi Gadir-i Hum gününde peygamber efendimizin söylemiş olduklarını duyup ondan sormak için huzuruna gelmişti.Haris ibin Nu’man hz.Ali hakkında peygamber efendimizin almış olduğu beyatin (itaat yemininin) kendisinden olup olmadığını bilmek istiyordu.Haris , peygamber efendimize hitaben şöyle dedi : “ Ey Muhammed !!! Allah tarafından bizlere : Allah’tan başka bir ilah olmadığına ve senin O’nun peygamberi olduğuna şahidlik etmemizi bizlere emrettin, bizde kabul ettik.Bizlere namaz kılmamızı

emrettin onuda kabul ettik.Bizlerin oruç tutmasını, zekat vermesini ve hacca gitmesini emrettin bunlarıda kabul ettik.

Bütün bu emrettiklerin yetmiyormuş gibi Gadir-i Hum günü amcanın oğlu Ali’nin elinden tutup : Ben kimin üzerinde emir sahibi (mevlası) isem bu Ali onun üzerine emir sahibidir ! demişsin.Bu söylediklerin senden mi yoksa Allah’tan mı ??? “ Peygamber efendimiz eshabının hazır olduğu ve dinlediği halde şöyle cevap buyurdu : “ Kendisinden başka bir ilah olmayan Allah’a yemin olsunki Ali hakkında sizlere tebliğ ettiğim Allah tarafından bana emredildi !!!”‌ Haris ibin Nu’man , peygamber efendimizin buyurduğunu duyduktan sonra devesine binmek için meclisi bırakırken şöyle dedi : “ Ey Allah’ım ! Şayet Muhammed’in söylediği doğru ise bizlere gökten taş yağdır veya acı bir azap ver !!! “ Haris daha devesine yetismeden gökten bir ufak taş düşüp onun basına isabet eder.Haris o tasın basına düşmesi ile anında ölür. (1)

Peygamber efendimizin , hz.Ali için Gadir-i Hum gününde aldığı beyat üç gün sürmüştü.Hz.Ali’ye eshabtan ilk beyat edenler Ebu Bekr , Ömer , Osman , Talha ibin Ubeydullah gibi muhacir ve ensar olmuştu.Peygamber efendimiz beyat etmek için gelenlere hitaben şöyle buyurmuştu : “ Ey insanlar! Ali’ye beyat ederken şöyle deyin : Nefsimizden samimi olarak bu beyat için sana yemin veriyor ve dilimizden bizi bağlayan sözü söylüyoruz ki , biz beyatimize sadık kalacağız ! Bu verdiğimiz yemini ve sözü çocuklarımıza ve ehlimize de iletip bundan asla geri dönmeyeceğimize , bu verdiğimiz yemine ve söze asla ihanet etmeyeceğimize tanıklık ederiz ! Bu söylediklerimize sen peygamberimiz olarak şahidsin, Allah’ta bizim üzerimize en büyük ve yeterli olan şahittir !!! Ey insanlar ! Bu size söylediğim sözler tekrarlıyarak Ali’ye beyat edin ! Ali’ye hepiniz “müminlerin emiri “ olarak selam verin !!! Ona selam verirken söyle deyin : Bizleri buna hidayet eden Allah’a hamdolsun ; Allah bizi buna hidayet etmeseydi biz asla hidayete ermezdik ; Allah , her söyleneni işitir ve göğüslerde saklı olan ihaneti de bilir !!! Her kim Ali’ye verdiği beyat ve teslimiyetten geri dönerse kendi nefsine ihanet etmiş olur ! Her kim Allah’a karşı , Ali için vermiş olduğu beyate ve teslimiyete sabit kalırsa, Allah o kişiye büyük mükafat verecektir ! Allah’ın sizlerden duyduğunda razı olacağı söyleyin ve çekinmeyin !!! Sayet bundan uzaklasıp inkar ederseniz küfre sapmış olursunuz ve Allah’ın sizlere ihtiyacı yoktur , sizden müstağnidir !!! “ (2)


(1) Hafız Ebu Ubeyd el-Herevi “ Ğarib el-Kuran “ ; Ebu Bekr en-Nekkas el-Musuli el-Bağdaadi “ Sifa es-Sudur “ ; Ebu İshak es-Sa’alabi “ El-Kesf vel-Beyaan “ ; Hafız Haakim Ebu Kasım el-Hasakani “ Du’aat el-Hudaat ...”‌ ;Ebu Bekr Yahya el-Kurtubi “ Tefsir “ ; Semseddin Ebu Muzaffar Sıbt ibinCuvzi “ Tezkiret’ul-Havvaas “ ; Seyhul-İslam Hammaveyni Fereid es-Samatayn”‌ ; Seyh Muhammed ez-Zarendiy el-Hanefi “Me’aaric el-Vusul”‌ ve“Nuzam durer es-Samatayn”‌ ; Sihabeddin Ahmed Devlet-Abaadiy “Hidayet es-Su’ada”‌ ; Nureddin ibin Sabbağ el-Maliki “Fusul el-Muhimme”‌ ;Seyyid Nureddin el-Huseyni es-Semhudi “ Cevahir el-‘Akdayn”‌ ; Ebu Su’du el-‘İmadiy “Tefsir”‌; Burhaneddin el-Halabi “Sire”‌ ; Abdurrauf el-Munavi“ Fayd’ul-Kadir “ ; Mecliysi “ Bihar’ul-Envar “ ....

(2) Olayı tam metni ile nakleden alimler :Muhammed ibin Cerir et-Tabari “ Kitab’ul-Velaye “Ahmed ibin Muhammed el-Haliyli “ Menakib “Mecliysi “ Bihar’ul-Envar “ ...


Veda Haccı ve Gadir-i Hum-1

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-2

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-3

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-4

Hz.Ali (a.s)"nın Hz. Resulullah (s.a.a) Tarafından Tayini

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)