• Nombre de visites :
  • 2255
  • 2/11/2011
  • Date :

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-6

imam hasan hazretlerinin devri

Muaviye, hz.Hasan’dan kurtulabilmek için onu öldürmeye karar verir.Muaviye hz.Hasan ile yapmış olduğu barış anlaşmasını dışarıya karşı zedelemeden onu öldürtmek istiyordu.Bu işi yapabilmesi için yardımcı olabilecek kişileri aramıştı.Muaviye yapmak istediği bu iş için hz.Hasan’ın hanımı Cu’de nin elverişli olduğunu görmüş ve onu kandırmayı başarmıştı.Muaviye Cu’de ye vaatlerde bulunarak hz.Hasan’ı zehirleyerek öldürmesi için ikna eder.Cu’de hz.Hasan’a içeceğine zehir katarak şehit düşmesine sebep olur.İmam-ı Hasan hazretleri hicretin 49. Yılında Muaviye’nin isteği üzere şehit edilir.(1)

Muaviye hz.Hasan ile yapmış olduğu anlaşmaya göre kendisinin ölümünden sonra halifelik makamının resmiyetini hz.Hasan’a bırakacaktı.Muaviye bu şarttan kurtulabilmek için hz.Hasan’ı ortadan kaldırmanın kendisi için en uygunu olacağını düşünmüştü.Nitekim Muaviye hayatında oğlu Yezid için halktan halifelik için beyat almıştı.Muaviye halifelik makamını bir saltanat olarak kendi zürriyetine ve toplumuna bırakmak istedi.Muaviye hz.Hasan’I zehirlemesi için Cu’de ye mükafat vaadinde bulunmuştu.Tarihçilerin zikrettiklerine göre Cu’de nin hz.Hasan’ı zehirlemesi için üç noktadan etkilenmişti :

- Muaviye , hz.Hasan’ı zehirlemesi için Cu’de ye para ve mülk vaad etti.

- Cu’de hz.Hasan’ı zehirletip öldürürse Muaviye onu oğlu Yezid ile evlendireceğini vaad etmesi.

- Cu’de nin babası Es’as ibin Kays hz.Ali’ye düşmanlık besleyen kişilerdendi.Kızı Cu’de babasının düşmanlığını hz.Hasan’a göstererek intikam almıştı. Gerçektende Sıffin savaşında Es’as ibin Kays hz.Ali’ye en büyük ihaneti yapanlardan biriydi.Muaviye bu düşmanlığı bilip onun kızı olan Cu’de yi bu şeytani işi yapmaya ikna etmiş olabilir.(2)

Muaviye hz.Hasan’ın ölüm haberini aldığında şükür secdesi ederek etrafındakiler ile tekbir getirir.(3)

Muaviye hz.Hasan’ın ölümüne çok sevinmiş ve oğlu Yezid’in halifelik makamına çıkabilmesi için hiç bir engelin kalmadığını düşünmüştü.Hz.Hasan vefat etmeden önce cenazesinin nerede defnedileciği hususunda kardeşi hz.Hüseyin’e vasiyet etmişti. Hz.Hasan vefat etmeden önce Ehli Beytini ve en yakın eshabını etrafına toplayarak kendisinden sonra imam ve halife olarak hz.Hüseyin’i onlara vasiyet eder.Hz.Hasan cenazesinin dedesi peygamber efendimizin mezarı yanında defnedilmesini istemişti. Hz.Hasan olabilecekleri göz önünde bulundurmuş gibi hz.Hüseyin’e şöyle buyurmuştu : “ Cenazemin dedimin kabri yanında defnedilmesine karşı çıkılırsa sakın zor kullanarak bunu yapmaya kalkışmayın !!!”‌


(1) Şeyh et-Tusi “ Tehziyb “ İbin Sehraasub “ Menakib “ İbn’ul-Esir “ Usud’ul-Ğaabe “ Ebu Nu’aym el-İsfahani “ Hilyet’ul-Evliya “ (kısmen) Şeyh Sa’id Ali el-Kummi “ El-Kifaya “ Huseyn ibin ‘Abdelvahhab “ ‘Uyun el-Mu’cizaat “ Kuleyni “ Kaafi “ İbun Ebil-Hadid “ Serh “ Ebu Ferec “ Makatil et-Talibiyyin “ Tabressi “ El-İhticaac “ İbin ‘Abdel-Berr “ El-İstiy’aab “ Mes’udi “ Muruc ez-Zeheb “ (kısmen) Şeyh Saduk “ Amaal “ Mecliysi “ Bihar “ ...

(2) Ebul-Ferec el-İsfahani “ Makatil et-Talibiyyin “ ; Huseyn ibin ‘Abdelvehhab

“ ‘Uyun el-Mu’cizaat “ ; Kuleyni “ Kaafi “ ; Tabressi “ El-İhticaac “ ; İbin

 ‘Abdelbirr “ El-İstiy’aab “ ; Ravendi “ Haraic “ ; Seyh Mufid “ El-İrsaad “ ;

İbin Sehraasub “ Menakib “ ; Mecliysi “ Bihar “ ...

(3) Zamahseri “ Rebi’ul-Ebraar “ İbin ‘Abdrabbih “ ‘Akd el-Feriyd “ İbin Sehraasub “ Menakib “ Mecliysi “ Bihar “ ...

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-1

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-2

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-3

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-4

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-5

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)