• Nombre de visites :
  • 1503
  • 10/8/2011
  • Date :

 Üveys-i Karani -2

üveys-i karani

ÜVEYS-İ KARANİ'NİN MÜCADELESİ

Resulullah'ın (s.a.a) irtihalinden sonra, eskiden beri İslam'ın zorlu düşmanlarından sayılan Ümeyyeoğulları gibi bazı kabileler sıkı bir çalışmayla İslam toplumunun önderliğini zorla ellerine geçirdiler.

Muaviye, Şam valiliğine atandığı andan itibaren hilafeti ele geçirmeyi tasarlıyordu kafasında.

O, bağlı bulunduğu halifelerin kendisine tanıdıkları serbestlikten yararlanarak kendi hakimiyeti için hazırlık yapmaya koyuldu. Osman'ın ölümünden sonra İslam hükümetini eline geçirmek için Hz. Ali'ye (a.s) karşı  muhalefete kalkıştı.

Makamı uğruna büyük şahsiyetleri ve kabile reislerini para vb. yollarla satın almaya veya onları tehditle susturmaya çalışıyordu. O, bu yolda elinden gelen her vesileye başvurarak hiç bir muhalif sesin duyulmasına müsaade etmiyordu. Muaviye'nin başvurduğu en çirkin yollardan biri Ehl-i Beyt ve özellikle Hz. Ali (a.s) aleyhinde geniş çaplı bir propaganda yapmasıydı. O, Hz. Ali (a.s)'ın gerçek çehresini halk nezdinde lekelemek istiyor ve kendisini İslam'ın gerçek himayecisi olarak göstermeye çalışıyordu. Ne yazık ki, Muaviye bu çalışmasında büyük başarılar elde etti; öyle ki, Hz. Ali ve Peygamber'in Ehl-i Beyti'nin kin ve düşmanlığını bir çok kalbe yerleştirdi. Özellikle Şam halkını Hz. Ali'ye (a.s) karşı düşman yetiştirdi.

Muaviye, bu propagandasıyla Sıffın savaşında Şam halkını, "Allah yolunda cihad" diye Hz. Ali'ye (a.s) karşı savaşa sürükledi. Onlardan çoğu Muaviye'ye aldanıp Hz. Ali'yi (a.s) Allah'ın düşmanı sanıyor ve ona karşı savaşmayı kendilerine farz biliyorlardı.

Hz. Ali (a.s) ise, Muaviye'nin gerçek yüzünü ve hükümetinin çirkin mahiyetini aydınlatmağa çalışıyordu.

Emir-ül Mü'minin Ali'nin (a.s) ordusunda büyük şahsiyetler vardı, onlar Peygamber tarafından övülmüş, imanları ve hak taraftarı oldukları tasdik edilmiş kişilerdi. Bu gibi insanların Hz. Ali'nin (a.s) safında yer alması o hazfetin hakkaniyetine ve Muaviye'nin propagandasının esassız olduğuna iyi bir delil idi. Peygamber'in (s.a.a) Ammar ve Üveys hakkında buyurduğu nurlu sözleri halen müslümanların kulaklarında çınlıyordu. Bu yüzden, Üveys'in Hz. Ali'nin (a.s) safında yer alması onun hakkaniyetini ve Muaviye'nin iddialarının temelsiz olduğunu göstersen sağlam delillerden biri sayılmaktadır. Dolayısıyla Sıffın savaşında Üveys'in Hz. Ali'nin ordusunda olduğunu öğrenen Şamlılar'dan bazılarının Muaviye'nin ordusundan ayrılarak Hz. Ali'nin (a.s) tarafına geçmeleri şaşırılacak bir şey değildi.

Ebu Nuaym-i İsfehani şöyle yazıyor: Sıffin savaşında bir gün Şam ordusundan biri ileri çıkarak yüksek sesle: "Acaba Üveys-i Karani sizin aranızda mıdır?" dedi.

Karşı taraftan: " Evet; niçin soruyorsun?" dediler.

O adam: "Bir gün Resulullah'ın (s.a.a), Üveys tabiinin en iysidir, buyurduğunu duydum" dedi. Şamlı adam daha sonra Şam ordusundan ayrılarak Irak ordusuna katıldı.

Ölüm Biatı

Üveys-i Karani'nin, Hz. Emir-ül Müminin Ali'nin (a.s) safında yer alması olayı çok ilginçtir.

Bu olay, Üveys'in, Hz. Ali'ye (a.s) olan bağlılık ve muhabbetinin belirtisi ve gösterdiği fedakarlığın dair diğer bir alamettir.


Üveys-i Karani -1

ALİ BİN CÂFER (A.S)

SIKAT'UL-İSLAM KULEYNÎ

ALİ BİN İBRAHİM KUMMÎ

HASAN BİN ŞÛBE HARRANÎ

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)