• Nombre de visites :
  • 424
  • 11/6/2011
  • Date :

?ran?n savunma sistemini hiçbir güç yenemez!

iran?n savunma sistemini hiçbir güç yenemez!

Savunma Bakan? General Ahmet Vahidi,?ran silahl? kuvvetlerinin g?klerde de çok güçlü oldu?unu ve savunma sistemlerimizin, her türlü tehdidi bertaraf etmeye yetece?ini vurgulad?. Dü?manlar?n ?ran’? tehditleriyle ilgili sorumuzu cevapland?ran General Vahidi, dü?man?n art?k?ran ?slam Cumhuriyetini tehdide bile cesaret edemedi?ini belirtti.

General Vahidi, bundan ?nce ?ran'a ikide bir sürekli tehditler savuran dü?manlar?n art?k bu tehditlerini hayata geçirmekten çok uzak olduklar?n? anladklar? için susmay? tercih ettiklerini, ama kuyru?u dik tutmak için de yer yer kurutehditlerle yetinmek zorunda kald?klar?n? ifade etti.

Savunma Bakan? Vahidi, sava? durumunda ?ran’a havadan darbe indirme iddialar?n? reddederek ?ran’?n bu tür bir yanl??a kesin ve sert bir ?ekilde cevap verece?ini vurgulad?.

General Vahidi, silahl? kuvvetlerin g?klerde de çok güçlü oldu?unu ve savunma sistemlerimizin her türlü tehdidi bertaraf etmeye yetece?ini s?zlerine ekledi.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)