• Nombre de visites :
  • 20198
  • 10/5/2011
  • Date :

Kuran-ı Kerim Meali

kuran-ı kerim meali

Eser Adı: Kur’an-ı Kerim

Hazırlayan: Murtaza Turabi

Yayınevi: Kevser

Kur’an-ı Kerim de bir kitap olduğuna göre kitap tanıtımı bölümünde tanıtmamın bir mazuru yoktur diye düşündüm.

Sizlere istifade ettiğim bir meal çalışmasının tanıtımını yapacağım. Daha doğrusu Murtaza Turabi hocanın hazırladığı meali tavsiye edeceğim.

Yalnızca meal değil her sayfanın sol köşesinde arapçası da mevcut.

Açıklanması gereken ayetlerle ilgili açıklama bölümünde geniş bir açıklama mevcut. 172 tane ayet bu şekilde en sonda genişçe açıklanmış…

Bunun yanı sıra çoğu ayetin altında ayetle ilgili hadislere yer verilmiş.

Örneğin; namazlarda kunutta okuduğumuz meşhur Rabbena duası vardır. Bakara Suresi’nin 201. ayetidir. [Onlardan bazısı da, “Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennemin azabından koru” derler.]

Bu ayetin hemen altında şu hadise yer verilmiş:

“İmam Ali’den (as) Peygamber’in (saa) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Allah kime şükreden bir kalp, zikreden bir dil, dünya ve ahiret işlerinde kendisine yardımcı olan bir zevce (hanım) verirse, ona dünya ve ahiret iyiliğini vermiş ve cehennem ateşinden onu korumuştur.” (bk. Mecmeu’l-Beyan.)”

Bu sadece bir örnek kitapta hemen hemen her sayfada 2-3 tane böyle hadis geçiyor.

Ayrıca “Ehl-i Beyt (as) Nazarında Kur’an”  diye 113 sayfalık çok güzel bir bölüm hazırlanmış.

Şu başlıklar genişçe işlenmiş bu bölümde:

-          Kur’an’ın Mucize Oluşu

-          Ehl-i Beyt’in Kur’an-ı Kerim ile İlişkisi

-          Kur’an-ı Kerim’in Kapsamlılığı ve Evrenselliği

-          Kur’an Öğrenmek

-          Kur’an Okumanın Fazileti ve Adabı

-          Mushafa Karşı Müminlerin Vazifeleri

-          Ehl-i Beyt Nazarında Kur’an’ın Nüzulü ve Toplanması

-          Kur’an’ın Tahriften Korunmuşluğu


Ümit Sabahı

Ehl-i Beyt Serisi

Hidayet Önderleri İmam Hüseyin

Peygamberimizin Ahlakı

Aşk Esiri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)