• Nombre de visites :
  • 9362
  • 10/5/2011
  • Date :

Sureler ve Ayet Sayısı-2

sureler ve ayet sayısı

Kufelilerin rivayetine göre Kuran"da bulunan surelerinin ayet sayısı şöyledir:

Sıra Sure Ayet Sayısı Sıra Sure Ayet Sayısı
1 Hamd 7 58 Mücade 22
2 Bakara 286 59 Haşr 24
3 Ali İmran 200 60 Mümtehine 13
4 Nisa 176 61 Saffat 14
5 Maide 120 62 Cuma 11
6 Enam 165 63 Munafikun 11
7 Araf 206 64 Tebağun 18
8 Enfal 75 65 Talak 12
9 Tevbe 129 66 Tahrim 12
10 Yunus 109 67 Mülk 30
11 Hud 123 68 Kalem 52
12 Yusuf 111 69 Hakka 52

13

Rad 43 70 Mearic 44
14 İbrahim 52 71 Nuh 28
15 Hicr 99 72 Cin 28
16 Nahl 128 73 Muzzemil 20
17 İsra 111 74 Muddessir 56
18 Kehf 110 75 Kıyamet 40
19 Meryem 98 76 İnsan 31
20 Taha 135 77 Mürselat 50
21 Enbiya 112 78 Nebe 40
22 Hac 78 79 Naziat 46
23 Müminun 118 80 Abese 42
24 Nur 64 81 Tekvir 29
25 Furkan 77 82 İnfitar 19
26 Şuara 227 83 Mutaffifin 36
27 Neml 93 84 İnşikak 25
28 Kısas 88 85 Buruç 22
29 Ankebut 69 86 Tarık 17
30 Rum 34 87 Ala 19
31 Lokman 34 88 Ğasiye 26
32 Secde 30 89 Fecr 30
33 Ahzab 73 90 Beled 20
34 Sebe 54 91 Şems 15
35 Fatır 45 92 Leyl 21
36 Yasin 83 93 Duha 11
37 Saffat 182 94 Şerh 8
38 Sad 88 95 Tin 8
39 Zümer 75 96 Alak 19
40 Mümin 85 97 Kadir 5
41 Fussilet 54 98 Beyyine 8
42 Şura 53 99 Zilzal 8
43 Zuhruf 89 100 Adiyat 11
44 Duhan 59 101 Karia 11
45 Casiye 37 102 Tekasür 8
46 Ahkaf 35 103 Asr 3
47 Muhammed 38 104 Hümeze 9
48 Feth 29 105 Fil 5
49 Hucurat 18 106 Kureyş 4
50 Kaf 45 107 Maun 7
51 Zariyat 60 108 Kevser 3
52 Tur 49 109 Kafirun 6
53 Necm 62 110 Nasr 3
54 Kamer 55 111 Tebbet 5
55 Rahman 78 112 İhlâs 4
56 Vakıa 96 113 Falak 5
57 Hadid 29 114 Nas 6


Sureler ve Ayet Sayısı-1

Kur"an"ın Hacmi

Kur’an’a Mahsus İlimler

Kur’an’ın İnişi

Kur’an’ın Hakikatine Ulaşmak

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)