• Nombre de visites :
  • 2473
  • 4/5/2011
  • Date :

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar-3

hz. fatıma (sa) hakkında soru ve cevaplar

S. 21- “Fedek” nedir ve onunla ilgili ayet hangi surede geçmiştir?

C. 21- Fedek, Medine"nin 140 km. uzaklığında vaki olan, Hayber"in çok verimli, sulu, hurmalıklı ve bayındırlı bir köyü idi. Fedek Yahudilerin elinde idi, hicretin yedinci yılında Müslümanlar Peygamber"in önderliğiyle Hayber"i fethettiklerinde Yahudiler savaşmaksızın orayı Hz. Peygamber"in ihtiyarına bıraktılar. Artık o zamandan sonra Fedek Peygamber"in şahsı mülkü oldu. “Ve ati ze"l kurba hakkahu” [173] (Akrabaya hakkını ver) ayeti nazil olduğunda Hz. Peygamber (s.a.a) Fedek"i Hz. Fatıma"ya bağışladı.

S. 22- Hz. Resullulah"ın vefatından sonra kim Fedek"i tasarruf etti?

C. 22- Ebu Bekir Fedek"i tasarruf etti ve Hz. Fatıma"nın işçilerini aradan çıkardı.

S. 23- Hz. Fatıma, Fedek"in kendi mülkü olduğunu ispatlamak için kimi şahit gösterdi?

C. 23- İlk önce Hz. Peygamber"in, cennetle kendisini müjdelediği muhterem bir kadın olan “Ümm-i Eymen”i, daha sonra Hz. Ali"yi şahit gösterdi.

S. 24- Kim, Hz. Fatıma"nın Fedek"e malikiyet senedini yırttı?

C. 24- İkinci Halife (Ömer) yırttı.

S. 25- Hz. Fatıma (a.s), hangi savaşta cephede hazır olup Hz. Peygamber (s.a.a) için biraz ekmek götürdü?

C. 25- Handek savaşında.

S. 26- Hz. Fatıma (a.s. ) açısından kadın için en iyi sıfat nedir?

C. 26- Hz. Fatıma (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kadınlar için en iyi sıfat, onların namahrem erkekleri görememeleri, namahrem erkeklerin de onları görmemesidir.”

S. 27- “Mushaf-ı Fatime” nedir ve kimin eliyle yazılmıştır?

C. 27- İmam Sadık (a.s. ) şöyle buyurmuştur: “Fatıma (aleyha selam) bir mushaf hatıra bıraktı, o mushaf Kur’ân değildir; ama Allah Teala"nın Hz. Fatıma"ya ilham ettiği ve Hz. Ali (a.s) vasıtasıyla da yazılan sözlerdir.” [174]

S. 28- Hz. Fatıma(a.s)ın, yirmi yıl Kur’ân"dan başka bir söz söylemeyen hizmetçisinin ismi nedir?

C. 28- Fizze (r.a) idi.

S. 29- Hz. Fatıma"nın cennette Allah Teala"dan istediği şey nedir?

C. 29- Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Fatıma cennete girdiğinde Allah Teala ona şöyle buyuracaktır: Ey Fatıma! Sana bağışta bulunmam ve seni hoşnut etmem için dilediğin şeyi benden iste.

 Fatıma (a.s) şöyle arz edecektir: Allah"ım! Sen benim ümidimsin, ümidimden daha yücesin! Senden isteğim benim ve ailemin dostlarını cehennem ateşinde cezalandırmamandır.

Allah Teala bu söz üzerine ona şöyle buyuracaktır; Ey Fatıma! İzzet ve celalime ant olsun ki, yer ve gökler yaratılmadan iki bin yıl önce, senin ve ailenin dostlarını cehennem ateşiyle cezalandırmayacağıma dair kendime yemin etmişim.” [175]

S. 30- Hz. Fatıma (a.s. ), namaz ve zekatın felsefesi hakkında ne buyurmuştur?

C. 30- Hz. Fatıma (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey Müslümanlar bilin ki; bu semavi kanunlar sizlerin saadet ve tekamülünüz için inmiştir. Namaz, Allah huzurunda secdeye kapanmanız ve azamet dergahında huzu göstermeniz içindir. Zekat da kalplere muhabbet, insan severlik, merhamet ve iyilik severliğin yerleşmesi ve servetinizin artması içindir.”


 [173] - İsra/ 26.

[174] - Beyt"ül- Ahzan; şeyh Abbasi Kummi.

[175] - Beyt"ül- Ahzan" Şeyh Abbasi Kummi.

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar-2

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar-1

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar

Fatıma’nın (a.s) Gazabı

Mazlumiyet Anası

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)