• Nombre de visites :
  • 2543
  • 3/5/2011
  • Date :

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar-1

hz. fatıma (sa) hakkında soru ve cevaplar

S. 1- Hz. Fatıma (a.s)'ın kaç ismi vardı?

C. 1- Hz. Fatıma (a.s)'ın dokuz ismi vardı; o isimler şunlardır:

Fatıma.

Zehra.

Sıddıka.

Mübareke.

Tahire.

Raziye.

Merziyye.

Zekiyye.

Muhaddise.

S. 2- Hz. Fatıma’nın ziyaret namesindeki zikrolan künyeleri nedir?

C. 2- Ümm'ül- Hasaneyn, Ümm-ü Ebiha, Ümm'ül- Eimme, Ümm'ül- Muminin, Ümm'ül- Muhsin.

S. 3- Hz. Fatıma'nın anne ve babasının isimleri nedir?

C. 3- Babasının ismi “Muhammed” (s.a.a), annesinin ismi ise “Hadice”dir.

S. 4- Hz. Fatıma (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya geldi?

C. 4- Hicretin beşinci yılı Cemadissani'nin yirmisinde Cuma günü şafak sökmek üzereyken Mekke-i Muazzama'da dünyaya geldi.

S. 5- Hz.  Fatıma dünyaya geldiğinde, kaç kişi Hz. Hadice'nin yardımına koştu ve onların isimleri ne idi?

C. 5- Hz. Fatıma doğduğunda, Beni Haşim kadınlarına benzer dört uzun boylu kadın Hz. Hadice'nin yanına gelerek onlardan biri şöyle dedi: “Ey Hadice! Biz Allah'tan taraf sana doğru gelmişiz, bir senin bacılarınız; ben Hz İbrahim'in eşi Sara’yım, bu da cennette seninle beraber olacak olan Asiye’dir, öbürü de Hz. Musa'nın bacısı Gülsüm’dür. Allah Teala, doğum yaptığında sana yardım etmek için bizi senin yanına göndermiştir.”[167]

S. 6- Hz. Fatıma'ya neden “Fatıma” diyorlar?

C. 6- Hz. Fatıma (a.s), her kötülükten beri, o ve Şiileri cehennem ateşinden uzak, yüce ilim ve kemalı diğer kimselerden ayrı olduğundan dolayı ona Fatıma denilmiştir. Fatıma “feteme” kökünden türeyip kesti ve ayırdı anlamına gelmektedir; “Fatım” kesen ve ayıran demektir.[168]

7- Hz. Fatıma'ya neden “Zehra” diyorlar?

C. 7- İmam Hasan Askerî (a.s. ) şöyle buyurmuştur: “Hz. Fatıma'ya “Zehra” denilmesinin sebebi şudur ki, her gün üç defa cemalinin nuru Hz. Ali'ye tecelli ediyordu.” [169]

S. 8- Hz. Fatıma'ya neden “Tahire” diyorlar?

C. 8- Hz. Fatıma'ya “Tahire” denilmesinin sebebi, her çeşit pislikten tertemiz olması ve nifas kanı görmemesinden dolayıdır.

S. 9- Hz. Fatıma'ya neden “Betul” diyorlar?

C. 9- Bir rivayette şöyle geçiyor: “Hz. Fatıma'ya “Betul” denilmesinin sebebi, adet (hayız) görmediği içindir. Nitekim Hz. Meryem'e de bundan dolayı “Betul” denilmiştir.”

S. 10- Hz. Fatıma'ya neden “Hura-yi İnsiyye” diyorlar?

C. 10- Hz. Resullullah (s.a.a) miraçlarının birinde göğe üruç ettiğinde (gittiğinde) cennet meyvelerinden yedi, Allah Tela o cennet yemeklerini Hz. Peygamber (s.a.a)’in sulbünde suya dönüştürdü, Hazret miraçtan yeryüzüne döndüğünde Hatice'yle yattı, böylece Hz. Fatıma'nın nuru Hz. Hatice'nin rahminde yer aldı. Bundan dolayı Hz. Fatıma'ya “Hura-yi İnsiyye” (yani insan cinsinden olan huri) denildi.


FATIMET-UZ ZEHRA (s.a.)'IN KISACA HAYATI

Tarihte Çok Ağlayanlar

Hz. Fatıma'nın (a.s) Peygamber (s.a.a) Neznindeki Makamı

Hz. Fatıma"nın Yüksek Ahlâkı

Hz. Fatıma'nın vefatı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)