• Nombre de visites :
  • 1461
  • 6/3/2011
  • Date :

Düzenli Genç-2

düzenli genç

Genellikle düzensiz kimseler, hayatlarında sinirli, davranışları anormal ve dengesizdirler. Zira kendi düzensizlikleri onların ruhsal ve ahlaki reaksiyonlarında karşılıklı olarak tesir edip, iradelerinin zayıflamasına ve tahsillerinde bir çok olay ve tatsızlıklara ortam hazırlayan sebep olur.

Tecrübe göstermiştir ki; düzensizliğin, hareketli, şuurlu ve atifi faaliyetlerde dahi olumsuz etkileri vardır. Onun aksülâmelleri özellikle buluğ çağında daha şiddetli bir şekilde zahir olur.

Düzensizlik vaktin telefine ve ömrün zayi olmasına, huzursuzluk hissine, şüpheli bir ruhi yenin icadına ve bir birine uymayan bir mizaca sebep olur. Özetle, ferdin şahsiyetinde beğenilmeyen eserler bırakır. Bu nedenledir ki; yaşamın iş ve olaylarında düzenli olmak; muttakilerin mevlası Hz. Ali (as)’in nazarıyla –o kadar önemlidir ki, hayatının en son lahzalarında – ki genellikle en hassas ve en önemli sözler söylenir- tavsiyelerinin bir kısmında, iki aziz evladı Hz. Hasan ve Hüseyin (as)’a ve geleceğin gençlerine şöyle buyuruyor:

“ Size, bütün evlatlarıma, aileme ve sözümün kendilerine ulaşacağı (herkese) takvaya riayet etmeyi ve işlerde düzenli olmayı tavsiye ediyorum’’.

Aşağıdaki konular boş zamanlar için öneriliyor:

Düzenli ve her gün olarak hafif hareketlerden yararlanmalı veya haftada bir defa yarı ağır sporlardan yararlanmalıdır. Onların uygulanmasında programlı olmalıdır ve fırsatlardan layık olduğu bir şekilde yararlanmalıdır.

Her genç, kendi zevkine uygun yeteneklerini de tanıtmalıdır. Münasip bir vakti ona ihtisas ederek yeteneğini eğitmelidir. Örneğin: resim, fotoğraf, güzel yazı, şiir, mekanik ve elektronik gibi zemin elere girebilir ve yine planlama, proje yapma, dikiş- nakış, halıcılık, aşçılık. . . Gibi uğraşıları, mütalaa yorgunluğundan sonra, istifade edilmeden kalan bir kısım ölmüş vakitleri bu türden işlere ihtisas edebilir ve aynı zamanda onlardan faydalanabilir.

Bu gibi zevki işlerle uğraşmanın ehemmiyeti bu cihettendir ki; evvela: insanın gücünü fazlalaştırır. İkincisi: ruhunun latif olmasına sebep olur ve hayatı kuru ve ruhsuzluktan çıkarıp insanın şahsiyetini ( bir boyutta değil ) bir kaç boyutta geliştirir.

Mütalaada ders kitapları ve diğer yararlı kitaplara ilaveten, itikadi, ahlaki, tarihi, siyasi zemin elerde, umumi bilgiler, Kur’an’ın tecvit ve kıraatinin öğrenilmesi, ayrıca yabancı dillere de teveccüh edilmeli ve değişik zemin elerde bilgilerini artırmalıdır ki geniş görüşlülük bulabilsin.

Hayatta bir kısım fenni ve ilmi maharetlerde ihtiyaç konusudur ve gençlik çağında boş vakitlerden yararlanmak onları öğrenmek daha iyidir. Mekanik ve elektronik gereçlerin tamiri, yemek pişirme, dikiş dikme kabilinden işlerdir ki genci gelecek hayata hazırlar.

Öyleyse her yönlü düşünmeli ve her yönlü program yapmalı, fikirsel, zevksel, sanatsal ve ilmi yeteneklerin eğitimiyle uğraşmalı ki gerçek görüşlülük bulabilsin, derli-toplu bir şahsiyet ele getirip insani mükemmelliye yaklaşabilsin.


Düzenli Genç-1

GENÇLİK VE TAVSİYELER

GENÇLİK DÖNEMİNİN DEĞERİ BİLİNMELİ

Gencim ve kimliğimi arıyorum!

GENÇLERİN KAYGILARI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)