• Nombre de visites :
  • 1527
  • 3/10/2010
  • Date :

İmam Cafer Sadık (sa)’nın Şehadeti -3

imam sadık

Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife, imam Sadık (sa)’nın azameti hakkında ilginç açıklamalarda bulunuyor. Ebu Hanife çağının büyük düşünürlerinden biridir. İmam Sadık (sa)’nın azamet ve saygınlığından rahatsız olan Abbasilerin halifesi Mansur, bir gün rahatsızlığını gidermek için Ebu Hanife’ye imam Sadık (sa) ile ilmi tartışma oturumu düzenlemesini ve zor sorularla imamı sıkıştırmasını ve böylece ilmi itibarını gölgelemesini istedi.

Ebu Hanife bunun için 40 zor soru hazırladığını ve bir gün Mansur’un yanına gittiğini, o sırada imam Sadık (sa)’nın da orada bulunduğunu, fakat imamı görünce cazibesinden çok etkilendiğini anlatır.

Daha sonra Ebu Hanife 40 soruyu sorar ve imam Sadık (sa), sadece kendi görüşünü değil, aynı zamanda diğer mezheplerin görüşünü da beyan eder.

Ebu Hanife, imam Sadık (sa)’nın bazı konularda hemfikir ve bazı konularda da muhalif konumda olduğunu ve bazı konularda da 3. bir görüşü gündeme getirdiğini, yöneltilen her 40 soruya büyük bir titizlikle cevap verdiğini belirterek şöyle diyor: Cafer Bin Muhammed Sadık’tan daha fakih ve daha faziletli birini görmedim. Ben iki yıl onun talebeliğini yaptım ve eğer bu iki yıl olmasaydı, kat’iyyen helak olmuştum.

Bir süreliğine imam Sadık (sa)’nın talebeliğini yapan Maliki mezhebinin lideri Malik Bin Enes da şöyle anlatır: İmam Sadık (sa) sürekli tebessüm ederdi. Asla fazla ve abartılı konuştuğunu görmedim. Allah korkusu her yerini sarmıştı. Ne zaman yanına gitsem üzerinde oturduğu kilimin üzerinden kalkar ve bana uzatırdı.

İmam Sadık (sa) ilim ve kalem silahları ile her fırsatta zalim hükümdarlarla mücadele ederdi. Zalimlerle mücadele konusunda şöyle buyururdu: Zalim bir sultanı metheden ve karşısında eğilen herkes, cehennem ateşinde o sultanla birlikte yanar.

Abbasi halife Mansur çeşitli yollardan imam Sadık (sa)’nın halk arasındaki konumunu zedelemeye çalışır, ama her defasında başarısız olurdu. Mansur bazen de sinsi bir şekilde kendisini imam Sadık (sa)’ya yakınlaştırmaya çalışırdı. Bu yüzden bir gün imama bir mektup gönderdi ve gelip kendisini nasihat etmesini istedi. İmam Sadık (sa) şöyle karşılık verdi: Fani dünya peşinde olanlar bu dünyaları tehlikeye düşer korkusundan seni nasihat etmez ve ahiretini düşünenler de zaten senin gibi birinin yanına gelmez.

İmam Sadık (sa)’nın siyerinde o hazretin en mütevazı kimse olduğu ifade edilir. Muhtaç insanlar rahatlıkla isteklerini imam Sadık (sa)’ya anlatırdı.

İmam Sadık (sa)’nın halk ile yakınlığı her geçen gün daha da artıyor ve böylece insanları siyasi ve sosyal açıdan bilgilendiriyordu. Bu durum ise Abbasi hükümdarları rahatsız ediyordu. Bu yüzden Abbasi halife Mansur, imam Sadık (sa)’nın parlayan varlığına katlanamaz oldu ve böylece bir komplo kurarak o hazreti şehit etti.

Bir kez daha İslam âleminin parlayan güneşi imam Sadık (sa)’nın şehadeti dolaysıyla taziyelerimizi sunarken sözü o hazretten seçtiğimiz vecizelerle noktalamak istiyoruz.

İmam Sadık (sa) şöyle buyurur:

Bizim şefaatimiz, namazı hor görenleri kapsamaz.

Benim için en iyi dost ve kardeş, kusurlarımı bana söyleyendir.

Haram mal yemek, rızkı yok eder ve insanlara yoksulluk armağan eder.


İmam Cafer Sadık (sa)’nın Şehadeti -1

İmam Cafer-i Sadık (a.s)’ın Ahlakı-1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)