• Nombre de visites :
  • 1828
  • 2/10/2010
  • Date :

İmam Cafer-i Sadık (a.s)’ın Ahlakı-1

imam sadık

1- Fakirlere Yardımda Bulunması

(İmam Sadık (a.s)’ın ashabından olan) Hişam bin Salim diyor ki:

“İmam Sadık (a.s), gecenin bir vaktinde, içerisinde ekmek, et ve para olan torbasını omzuna alarak Medine halkının muhtaç kesimine doğru gidip torbanın içerisindeki gıda maddeleri ve paraları onların arasında taksim ediyordu; onlar ise İmam (a.s)’ı tanımıyorlardı.

İmam (a.s) vefat ettiğinde artık o bağışlar kesilince, onları getirenin İmam Sadık (a.s) olduğunu anlamış oldular.”[1]

2- Kendisine Bir Şey Kalmayacak Derecede Bağışta Bulunması

(Hadis ravilerinden olan) Hiyac bin Bestam şöyle diyor:

“Cafer bin Muhammed (İmam Sadık -a.s-), âilesine bir şey kalmayacak derecede halka bağışta bulunuyordu.”[2]

3- Helal Rızk İçin Çiftçilik Yapması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Ben bazı arazilerimde terleyinceye kadar çalışıyorum, oysa benim yerime çalışacak ve beni çalışmaktan müstağni edecek fertler vardır; çalışmamın sebebi, Allah Teala’nın, benim helal rızk arayarak çaba sarf ettiğimi bilmesi ve görmesi içindir.”[3]

4- Takvaya Davet Etmesi

(İmam Sadık (a.s)’ın ashabından olan) Gıyas bin İbrahim şöyle diyor:

“İmam Sadık (a.s), birbiriyle kavga eden bir grup cemaatın yanından geçerken durup üç defa yüksek sesle: “Allah’tan korkun” diye buyuruyordu.”[4]

5- Yarışa Hazır Olması

(İmam Sadık (a.s)’ın ashabından olan) Hafs bin Buhturî şöyle diyor:

“İmam Sadık (a.s), ok atışı ve at biniciliğine hazır oluyordu.”[5]

6- Çocukları Oruç Tutmaya Emretmesi

Ravi diyor ki:

“İmam Sadık (a.s), çocuklara Ramazan ayında günün bir kısmını oruç tutmalarını emrediyordu; açlık ve susuzluğun onlara galip olduğunu görünce, oruçlarını açmalarını tavsiye ederdi.”[6]

7- Çaba ve Gayrete Tavsiyesi

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Allah’a and olsun ki biz, ancak kendimize emrettiğimiz şeyi size emrediyoruz. Öyleyse çalışıp çabalayın ve gayret edin.”[7]

8- Düşmanın İhtiyacını Karşılaması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Ben düşmanın ihtiyacını, onu reddedip de benden müstağni olabilmesi (artık bana ihtiyacı olmaması) korkusundan dolayı koşarak karşılıyorum.”[8]

9- Hakkı Söylemesi

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Benden, hakkı söylememi istiyorlar! Allah’a and olsun ki, ölünceye dek sürekli hakkı söyleyeceğim.”[9]

10- İyilik ve Sıla-i Rahmi Tavsiye Etmesi

İbn-i Sa’d-i Ezudi diyor ki:

“İmam Sadık (a.s)’ın bize en çok tavsiye ettiği şey, iyilik ve sıla-i rahimdi.”[10]


[1] - Kâfî, C. 4, S. 8, H. 1; Bihar, C. 47, S. 38, H. 47.

[2] - Bihar, C. 47, S. 33, H. 3; Keşf’ul- Ğumme, C. 2, S. 157.

[3] - Vesail’uş- Şia, C. 12, S. 23, H. 8.

[4] - Mişkat’ul- Envar, S. 55; Bihar, C. 100, S. 92, h.86.

[5] - Vesail’uş- Şia, C. 13, S. 348, H. 4.

[6] - Deâim’ul- İslam, C. 1, S. 194.

[7] - Vesail’uş- Şia, c.12, S. 12, H. 8.

[8] - Bihar, C. 78, S. 207, H. 64.

[9] - Rical-i Keşşi, S. 601, H. 1121.

[10] - Kurb’ul- Esnad, S. 43, H. 138.

İmam Sadık (as)ın Sohbet ve Münazaraları

İmam Cafer Sadık (as) Hakkında Soru ve Cevaplar 1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)