• Nombre de visites :
  • 1714
  • 20/7/2010
  • Date :

İmam Mehdi (af)"dan Kırk Hadis 3

hz.mehdi

Masun İmamlara Âit Malı Kendi Malı Gibi Harcayanın Uyarılması

  8- “Kim elindeki malımızı, bizim emrimiz olmaksızın kendi malını harcadığı gibi helal bilip harcarsa melundur ve kıyamet günü biz onun hasmı (düşmanı) olcağız. Nitekim Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki : “Kim Ehl-i Beyt’imden, Allah’ın haram kıldığı şeyi helal sayarsa, benim dilimle ve duası kabul olan her peygamberin diliyle lanete uğramıştır.” Öyleyse kim bize zulmederse, bize zulmeden zalimlerin sırasında yer alacak ve Allah’ın laneti onun üzerine olacaktır. Çünkü Allah Teala buyurmuştur ki: “Bilin ki, Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir.” [8]

Namazları Geciktirerek Kılanın Rahmetten Mahrum Olması!

9- “Yatsı namazını (bir mazereti olmaksızın) yıldızlar birbirine girene kadar erteleyen kimse, melundur! Melundur! Sabah namazını yıldızlar kayboluncaya kadar geciktiren kimse de Allah’ın rahmetinden uzaktır! Allah’ın rahmetinden uzaktır!”[9]

Allah'la İnsanlar Arasında Akrabalık Bağının Olmaması!

  10- “Allah-u Teala ile hiç kimse arasında akrabalık (bağı) yoktur.” [10]

Hakkın Ehl-i Beyt'le Birlikte Olması!

  11- “Bilin ki, gerçekten hak bizimledir ve bizim aramızdadır; bizden başka hakkın kendisinde olduğunu söyleyen kimse, yalancı ve iftiracıdır; bizden başka kim onu iddia ederse azgın ve sapıktır.” [11]

İlahi!...

hz.mehdi

  12- “İlahi! Sana yalvaran, karada ve denizde seni çağıran kimselerin hakkı hürmetine Muhammed ve Âl-i Muhammed’e salat gönder; Muhammed ve Âl-i Muhammed’in hakkı hürmetine mümin erkek ve kadınların fakirlerine zenginlik ve genişlik; mümin erkek ve kadınların hastalarına şifa, sıhhat ve rahatlık; mümin erkek ve kadınların yaşayanlarına lütuf ve keramet; mümin erkek ve kadınların ölülerine mağfiret ve rahmet; mümin erkek ve kadınların gariplerine kendi vatanlarına salim ve kazançlı geri dönmeyi merhamet buyur!” [12]

Dinî Vazifelerin Yerine Getirilmesinin Fitnelerden Güvende Olmaya Sebep Olması!

13- “Kim, din hususunda Rabbinden çekinir ve üzerinde (humus, zekat vb.) olan borcunu hak sahiplerine ulaştırırsa, bozucu fitnelerden ve karartıcı sıkıntılardan güvende kalır. Kim de, Allah’ın verdiği nimetleri, verilmesini emrettiği kimseye vermekte cimrilik yaparsa, dünya ve ahrette zarara uğrayanlardan olur.” [13]

İmam'ın İnsanlarla Görüşmemesinin Sebebi!!

  14- “Eğer Şiilerimiz -Allah onları kendi itaatine muvaffak kılsın- üzerlerine farz olan ahde vefa etmede kalpleri bir olursa, bizimle görüşmek saadeti onlardan geciktirilmez; bize nispet sahip oldukları gerçek marifet üzere bizimle görüşme mutluluğu en yakın bir zamanda onlara nasip olur. Bizi onlardan uzaklaştıran şey, sevmediğimiz şeyleri yapmaları hususundaki haberin bize ulaşmasıdır. Allah en iyi yardım dilenendir; O bize yeter ve O ne güzel vekildir. Allah’ın salat ve selamı, korkutucu ve müjdeci olan efendimiz Muhammed’e ve onun pâk Ehl-i Beyt’ine olsun.” [14]


[8] - Kemal’ud-Din; Kelimet’ul-İmam Mehdi, s. 204.

[9] - Bihar’ul-Envar, c. 52, s. 484.

[10] - Kemal’ud-Din, c. 2, s. 484.

[11] - Kemal’ud-Din, c. 2, s. 511.

[12] - El-Misbah-u lil Kef’ami, s. 306.

[13] - Bihar, c. 53; Kelimet’ul-İmam Mehdi, s. 200.

[14] - Bihar, c. 53; Kelimet’ul-İmam Mehdi, s. 204.

İmam Mehdi (af)dan Kırk Hadis 2

İmam Mehdi (af)dan Kırk Hadis 1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)