• Nombre de visites :
  • 2803
  • 17/1/2010
  • Date :

Hadisin Doğruluğu

hadis

  1- Resulullah (s.a.a): “Benim hadislerimi Kuran ile ölçün, eğer Kur’an’la bağdaşırsa, o bendendir ve ben söylemişimdir.”

  2- Resulullah (s.a.a):

“Her hakkın bir hakikatı, her doğrunun bir nuraniyeti vardır; öyleyse Kur’an’la muvafık olanı alın, Kur’an’la ters düşeni bırakın (amel etmeyin).”

  3- İmam Sadık (a.s): “Kur’an’la muvafık olmayan her hadis uydurmadır.”

  4- Resulullah (s.a.a): “Benden size ulaşan her hadisim, eğer hak ile muvafık ise onu ben söylemişimdir, eğer hak ile bağdaşmazsa ben onu söylememişimdir; çünkü ben haktan başka birşey söylemem.”

  5- Resulullah (s.a.a): “Benden nakledilen bir hadisi duyduğunuzda kalbiniz onun doğruluğuna inanıyorsa ve bedeninizin azaları onu hoş karşılıyor ve kendinize yakın hissediyorsanız bilin ki, ben, sizden daha yakınım o söze (yani ben söylemişimdir). Ama eğer benden kalbinizin kabul etmediği, bedeninizin azalarının hoş karşılamadığı ve kendinizden uzak hissettiğiniz bir söz duyduysanız, bilin ki, ben o söze sizden daha uzağım (yani ben söylememişimdir).”

Hangi hadislerin nakledilmesi hakkında:

  6- Resulullah (s.a.a):

“Ümmetime akıllarının kaldırabileceği (anlayabileceği) hadislerimi söyleyin..”

  7- Resulullah (s.a.a): “Kim, tefsirini bilmediği, kendisine nakledenin de tefsirini bilmediği bir hadisi duyarsa, o hadis, onun ve ona nakledenin fitneye düşmesine sebep olabilir.” (Onun için gerçek açıklamasını öğrenmedikçe her hadisi her kese söylememek lazımdır.)

  8- Hz.Ali (a.s): “Allah ve Resulünün yalanlanmasını mı istiyorsunuz? (İstemiyorsanız) Halkın acayip karşılamayıp kabullenebilecekleri hadisleri onlara söyleyin. Anlayamayacakları ve inkar edecekleri hadisleri onlara söylemeyin.”

  9- Resulullah (s.a.a): “İnsanlarla Allah hakkında konuştuğunuz zaman onları dehşete düşürecek ve anlamakta zorlanacakları sözler söylemeyin.”

  10- İmam Sadık (a.s):

“Bizim sözlerimiz ağır ve zordur (herkes anlayamaz), onları ancak mukarreb melek, mürsel peygamber, Allah’ın kalbini imanla imtahan ettiği (sağlamlaştırdığı) kul ve kalbi geniş ve sağlam olan anlar.”

  11- İmam Sadık (a.s): “Bir kimse, bizim, haktan başka birşey söylemeyeceğimize inanırsa, bizden bildikleriyle yetinsin. Eğer bizden (önceden) bildiğinin tersine bir şey duyarsa, bilsin ki bu bizim onu savunmamız ve onun hayrına bir şeyi yapmamız içindir.”

hadis

  12- İmam Rıza (a.s): “Bizim hadislerimizin de Kur’an ayetleri gibi muhkem ve müteşabihleri vardır; müteşabih rivayetleri muhkemlerle anlamaya çalışın, muhkemlere muracaat etmeden müteşabihlerin ardına gitmeyin yoksa delalete düşersiniz.”

  13- İmam Sadık (a.s) Ebu Basir’e şöyle buyurdu:

“And olsun Allah’a, aranızdan üç tane mü’min sırdaş bulsaydım, onlara hiçbir hadisi söylemekten çekinmezdim.” (Bu hadis sır saklamanın (özellikle Ehlibeyt’in sırlarının) ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.)

  14- İmam Cafer-i Sadık (s.a): “(Mürcie gibi) sapık gruplar çocuklarınız hakkında  sizden önce davranıp (onlara yanlış ve batıl şeyler öğretmeden) onlara (Resulullah ve Ehlibeyt’inin) hadislerini öğretin.”


1- Kenz-ül Ummal Hadis: 907, Tefsir-ül Kebir (Fahrettin Razi), c.3, s.371

2- El-Kâfi, c.1, s.69

3- El-Kâfi, c.1, s.69

4- Meâni’l Ahbâr, s.390

5- Kenz-ül Ummal Hadis: 902

6-  Kenz-ül Ummal Hadis: 29282

7- Kenz-ül Ummal Hadis: 29283

8- Bihâr-ül Envâr, c.2, s.77

9- Kenz-ül Ummal Hadis: 5307

10- Meâni’l Ahbar, s.189

11- El-İhticac, c.2, s.260

12- Uyûn-u Ahbâr-ir Rıza, c.1, s.290

13- El-Kâfi, c.2, s.242

14- El-Kafî, c.6, s.47

Sabahattin TÜRKYILMAZ


Kırk Hadis Nakletmenin Sevabı

İnciler Dizisi (5)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)