• Nombre de visites :
  • 3145
  • 12/10/2009
  • Date :

İmam Cafer Sadık (as) Hakkında Soru ve Cevaplar 2

imam cafer sadık (as)

 

       Çok zor şartlar altında İmam Sadık(a.s) İslami maarifi yeniden diriltmeye koyuldu ve büyük bir ilmi mektep kurdu. Bu İlmi mektebin mahsul ve neticesi, çeşitli dallarda eğitim gören dört bin mütehassıs öğrenci idi. Bunlar, o günün İslam ülkesinin her tarafına tebliğ etmek için dağıldılar. Böyle fikri, akidevi bir mektebin kurulmasından dolayı İmam Sadık (a.s), Caferi (Şia) mezhebinin reisi ve önderi olarak meşhur oldu.

S. 1- Cafer-i Fıkhı nasıl bir fıkıhtı?

C. 1- Cafer-i fıkhı, vahiy yoluyla Hz. Peygamber (s.a.a)’e ulaşan emir ve tavsiyelerin aynısıdır. (Caferi Fıkhı) İslam mektebinde söz konusu edilen usul ve füruyu açıklayıp beyan etmektedir. Ebu Hanife, İmam Sadık (a.s) hakkında şöyle diyor: “Ben Cafer-i Sadık’tan daha fakih ve bilgin birini göremedim ve tanımıyorum da.” İşte bu İmam Sadık (a.s)’ın ilim dalındaki çabasını göstermektedir.

S. 2- İmam Sadık (a.s), Allah’ı inkar eden İbn-i Ebi’l- Avca’ya cevaben ne buyurdular?

C. 2- Şöyle buyurdular: “Allah gayip değildir, her şey O’nun eseridir ve bu eserler O’nun varlığına şahittir. O insana şah damardan daha yakındır.”

İmam Sadık (a.s) Allah’ın nişanelerini İbn-i Ebi’l Avca’ya öyle açıkladı ki, o bu beyandan hayrete kapıldı.

S. 3-İmam Sadık (a.s)’dan binlerce hadis öğrenen öğrencinin ismi nedir?

C. 3- Zurare (r.a).

S. 4- “Aşura”, “Erbein” ve “Varis” ziyaretini nakleden şahsın ismi nedir?

C. 4- Safvan bin Mihran, Cemmal-i Esedi-yi Kufi.

S. 5- İmam Sadık (a.s)’ın buyurduğu, Şeytanın hilesinin eser etmediği beş şey nelerdir?

C. 5- Beş şey şunlardır:

1) Temiz bir niyetle Allah’a yönelmek ve bütün işlerde O’na tevekkül etmek

2) Gece ve gündüz çok tesbih etmek.

3) Kendisi için beğendiği şeyi başka mümin için de beğenmek.

S. 6- İmam Sadık (a.s) kaç yaşında kimin emriyle zehirlenmiştir?

C. 6- 65 yaşında Mensur Devanaki’nin emriyle

S. 7- Mensur Devanaki, İmam Sadık (a.s)’ı ne ile zehirlemiştir?

C. 7- Zehirli üzümle.

S. 8- İmam Sadık (a.s) şahadet yatağına düştüğünde neleri önemle tavsiye etti?

C. 8- İki önemli şeyi tavsiye etti:

1) Allah’la bağlantı kurmak olan namaz hakkında şöyle buyurdular: “Bizim şefaatimiz namazı hafif sayan kimseye ulaşmayacaktır.”

2) Akrabalarla bağlantı kurmak olan sıla-i rahim hakkında da şöyle buyurdular: “Cennetin kokusu anne ve babası kendisinden razı olmayan ve akrabalara sıla-i rahimde bulunmayan kimseye ulaşmayacaktır.”

S. 9- İmam Sadık (a.s) ne zaman ve nerede şahadete eriştiler?

C. 9- Hicri 148. Yılında, Şevval ayının yirmi beşinci günü Medine-i Münevvere’de.

S. 10- İmam Sadık (a.s)’ın kabri nerededir?

C. 10- Medine’deki “Baki” mezarlığında.

 

 

İmam Cafer Sadık (as) Hakkında Soru ve Cevaplar 1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)