• Nombre de visites :
  • 2639
  • 21/3/2017
  • Date :

Gözlerin İffeti

gözlerin iffeti

 

İffetin merkezi iki gözdür. Çünkü hayâsızlığının başlangıç noktası gözlerdir...

Semavi bir yol gösterici olan ilahi ayetlerin her biri farklı alanlarda çağrı da bulunmaktadır. Hiç şüphesiz iffet ve hayâ konusunda öne çıkan surelerin başında Nur Suresi gelir.  Bir hadiste şöyle geçer:

 “Kadınlarınıza Nur Suresi’ni okumayı tavsiye edin.”

 Başka bir rivayette şöyle nakledilir:

 “Her gün Nur suresini okuyarak malınızı ve namusumuzu koruyun.”

 Açıktır ki hadislerin vurgu yaptığı şey, surenin sadece zahiri olarak yani lâfzî tilavet edilmesi değildir. Maksat; surede geçen ayetlerin manasına dikkat ederek, anlayarak okumaktır.

 Nur Suresi, Peygamber Efendimizin (s.a.a) “Kadınlarınız Nur Suresi’ni çokça okusunlar.” buyurduğu bir suredir.

 Nur Suresi 30. ayette şöyle buyrulur:

 "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır."

 31. ayette ise:

 “İnanan kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar ve (yüz ve el gibi) görünen kısımları dışında ziynet (yer)lerini göstermesinler ve örtülerini, göğüslerini örtecek bir tarzda omuzlarından aşağıya doğru salsınlar…” buyrulur.

 Bazıları bu ayeti yanlış mana edilebiliyor. Şöyle ki; gözlerini haramdan “sakınmak” gözlerini kapatsınlar diye yorumlar. Buradaki sakınma azalma manasındadır. Yani kastedilen şeye hayran hayran bakılmamasıdır.

 Örneğin; direk olarak namahrem bir kadını hedef alan bakışlar yanlış ve yasaktır. Ama belli bir şahsa odaklanmaksızın bir topluluğun tamamına bakmak men edilen bakış sınıfına girmez.

 Allah-u Teâlâ, ilk olarak “Gözlerinizi koruyun sonra zina etmeyin” diye buyuruyor.

 Peki, bunun sebebi nedir?

 Bunun sebebi; Zina ve fuhuşun kaynağı gözlerdir, bakışlardır.

Ehlibeyt 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)