• Nombre de visites :
  • 1298
  • 22/10/2011
  • Date :

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-1

imam hasan hazretlerinin devri

Hicretin 40. Yılında hz.Hasan imamet makamına geçmiş ve peygamber efendimizin vasiyet ettiği üzere müslümanlara halife olmuştu.

Mümin olan müslümanlar ona hemen beyat etmiş ve onu hz.Ali’nin yerine önder olarak kabullenmişlerdi.Hz.Hasan ilk olarak valileri tayin edip gidecekleri yerlere gönderir.(1)

Hz.Hasan halkı , Muaviye’ye karşı savaşmak için çağrıda bulunur.Hz.Hasan’ın bütün çağrılarına ve haberlerine rağmen çok az sayıdaasker toplanır.Kufe ehli hz.Ali’ye vefa göstermediği gibi hz.Hasan’a da vefasız davranmıştı.Hz.Hasan toplumun bu durumundan dolayı müteessir olur.

Toplumun içinde bazıları yalnız dilleri ile hz.Hasan’ı destekliyorlardı.Hz.Hasan toplumun çoğunluk olarak samimi olmadığını ve Muaviye’nin vaad ettiği mal ve mülke rağbet gösterdiklerini biliyordu.Hz.Hasan kurmuş olduğu ordu merkez çadırında iken eşyaları yağmalanır ve hatta üzerinde oturduğu halı bile altından alınır.

Hz.Hasan bu durum karşısında tek çekindiği nokta samimi olan şiasının (taraftarlarının) sonu ne olacağıydı.Hz.Hasan ona sadık kalan samimi taraftarlarını Muaviye’ye karşı koruyabilmek için bir girisimde bulunmasını düsünmüstü.

Hz.Hasan , samimi olmayan taratar olarak görünen insanların hemen Muaviye’nin tarafına geçeceklerini ve bu durumda ancak ona samimi kalan taraftarlarının tehlike altında kalacaklarını iyi biliyordu.

Durum içler acısıydı , Hz.Hasan ve Ehli Beyt hariç hiç kimse Muaviye’nin onların üzerine galip gelmesi ile onun ne yapmayı tasarladığınım düşünemiyordu.(2) Toplum bu kadar vefasızlık ile yetinmedi , bazıları Muaviye’nin casusları tarafından tesvik edilerek hz.Hasan’ı öldürmeye kalkıştılar.

Hz.Hasan topluma namaz kıldırmak için çıktığında üzerine zırh giyerek çıkıyordu.Bir münafık kişi hz.Hasan’ı bacağından bıcaklamıştı.Durumburaya kadar varmıştı.(3)

Hz.Hasan,Muaviye’nin İrak’a geçmemesi için onu durduracak öncü bir ordu göndermişti.Bu ordunun başında öz akrabası Abbas’ın oğlu Ubeydullah vardı.

Muaviye,Ubeydullah’a bol para vaad ederek onu tarafına çekmeyi başarır.Ubeydullah ordunun komutanı olarak askerlerin haberi olmadan geceleyin akrabaları ve yakın adamları ile Muaviye’nin tarafına geçer.

Irak’ta belli basla kabileler de Muaviye’ye haber gönderip kendilerinin onun tarafından olduklarını beyan ederler.Hz.Hasan olanları bildiğinde bu ihanetin neticesini hemen düşünmüştü.Hz.Hasan’a sadık kalanların başında hz.Kays ibin Sa’d vardı.(4)


(1) Ebu Mihnef Lut ibin Yahya ” Tarih ”

İbin Sehraasub ” Menakib ”

Seyh Sa’id Ali el-Kummi ” El-Kifaye ”

Ravendi ” El-Haraic ”

Mecliysi ” Bihar ” ...

(2) Seyyid el-Murtada ” Tenzih’ul-Enbiya ”

İbin Cevziy ” Tezkire ”

İbin Sa’d ” Tabakaat ”

Ebul-Ferec el-İsfahani ” Maktel et-Talibiyyin ”

İbin Ebil-Hadid ” Serh ”

Seyh Mufid ” El-İrsaad ”

İbin Sehraasub ” Menakib ”

Ravendi ” El-Haraic ”

Mecliysi ” Bihar ”

(3) İbin Ebil-Hadid ” Serh ”

Seyh Mufid ” El-İrsaad ”

Ravendi ” El-Haraic ”

Seyh Saduk ” ‘Allel es-Serai’ ”

Mecliysi ” Bihar ” ...

(4) Ebu Ferec el-İsfahani ” Makatil et-Talibiyyin ”

İbin Ebil-Hadid ” Serh ”

Seyh et-Tusi ” Amaal ”

Tabressi ” El-İhticaac ”

İrbili ” Kesf el-Ğumme ”

Kessi ” Rical ” ; Mecliysi ” Bihar ” ...

İkinci İmam Hasan Mücteba (as)-1

İkinci İmam Hasan Mücteba (as)-2

HASEN-ÜL MÜCTEBÂ

İmam Hasanın (as) Özellikleri

İkinci İmam (as) ve Düşmanları -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)