• Nombre de visites :
  • 1673
  • 9/7/2011
  • Date :

KURÂN VE RİVAYETLER IŞIĞINDA İMAM MEHDİ(A.F)-1

hz.fatima ve onbir imam, hz.mehdinin geleceğini haber vermişlerdir

a- Kurân

a- Kurân

Kur’an-ı Kerim, ilahi maariflerin en berrak pınarıdır. Kur’an-ı Kerim, insanların ihtiyaç duyduğu ilimlerin ve hikmetlerin en evrenselidir. Nitekim baştan sona doğrularla dolu, geçmiş ve gelecek haberleri bildirmekte olan bir kitaptır. Açıklamadığı hiçbir hakikat yoktur.

Elbette âlemdeki var olan hakikatlerin büyük bir kısmı ilahî ayetlerin derinliklerinde saklıdır. Bu hakikatlerin gerçeğine ve derin manasına, yalnızca Allah’ın Salih kulları ulaşabilir. Onlar; Kur’an ehli ve gerçek müfessirlerdir. Yani Peygamber efendimiz (s.a.a) ve onun tertemiz Ehl-i Beyt’idir.

Son ilahî elçinin kıyamı ve inkılâbı cihanın en büyük hakikatlerinden birisidir. Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde, bu konuya işaret edilmiştir. Birçok rivayette, bu ayetlerin tefsiri nakledilmiştir. Bunlardan bir kaçını örnek olarak aşağıda zikrediyoruz:

(Tevrat'tan) sonra Zebur'da da yazdık. Muhakkak ki, yeryüzünü salih kullarım miras alacaktır."[1]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Yeryüzüne mirasçı olacak salih kullardan maksat; İmam Mehdi (a.f) ve dostlarıdır.”[2]

Kasas suresinin beşinci ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

“Ve bizse yeryüzünde zayıf bir hâle getirilmek istenenlere lütfetmeyi ve onları, halka rehber kılmayı ve yeryüzüne, onları miras bırakmayı dilemedeydik.”

İmam Ali (a.s) buyurdu:

“Onlar, Muhammed’in (s.a.a) ailesidir. Allah, onlardan olan Mehdi'yi (a.f) (uzun) mücadelelerden sonra görevlendirecek, onları aziz (saygın) ve düşmanlarını zelil kılacaktır.”[3]

Aynı şekilde Hud suresinin 86. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

“Eğer inanan insanlar iseniz Allah'ın bıraktığı (Bakiyyetullah) sizin için daha hayırlıdır...”

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurdu:

“(Kaim) ortaya çıktığı zaman arkasını Kâbe'ye yaslayacak ve ilk okuyacağı ayet budur. Sonra şöyle söyleyecek:

Allah'ın geride bıraktığı benim. Ben, O'nun hüccceti ve halifesiyim. Ona teslim olan herkes: 'Ey yeryüzündeki Bakiyyetullah! Selam sana' diye selam verecekler.”[4]

Allah-u Teala Hadid suresinin 17. ayetinde şöyle buyurmaktadır:

“Biliniz ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Belki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık.”

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Yani Allah sapık yöneticilerin zulmü ile ölü bir hâle getirilmiş yeryüzünü, Kaim'in zuhur zamanında adaleti ile diriltecektir.”[5]


[1]- Enbiya, 105

[2]- Tefsir-i Kummî, c.2, s.52

[3]- Gaybet-i Tusî, h.143, s.184

[4]- Kemaluddin, c.1, bab.32, h.16, s.603

[5]- Gaybet-i Numanî, s.32

ON İKİNCİ İMAM

Beklenilen Mehdi (af)-1

Zuhuru Beklemenin Gerçeği-1

Yeryüzü Adaletle Dolacak

Yeryüzü Hüccetten Yoksun Olmaz-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)