• Nombre de visites :
  • 2619
  • 5/4/2011
  • Date :

Hz. Fatıma (a.s) dan  Kırk  Hadis 1

hz. fatıma (a.s) dan  kırk  hadis

Halis İbadet Halis Hayrın İnmesine Sebep Olur

1- “Kim, Allah katına halis  ibadetini yüceltirse, Allah da halis hayırlarını ona indirir.”(1)

Peygamberlerin varisleri

2- “Biz Resulullah’ın Ehl-i Beyt’i, Allah’ın yaratıkları arasındaki vesilesi, seçkin kulları, kutsal odakları, açık delilleri ve göndermiş olduğu Peygamberlerin varisleriyiz.”(2)

Gerçek Mutlu

3- “Gerçek mutlu, Ali’yi hayatında ve ölümünden sonra seven kimsedir.”(3)

Güler Yüzlülük

4- “Mümine karşı güler yüzlü olmak insana cenneti kazandırır, zalim sapıklara karşı güler yüzlü olmak ise insanı cehennem ateşine sürükler.”(4)

Buyuğune daha yumuşak davran

5- “Sizin en iyiniz, büyüğüne karşı daha yumuşak davranan ve hanımlar için daha şefkatli ve bağışlayıcı olanınızdır.” (5)

Kadınların daha Hayırlısı

6- “Kadınlar için daha hayırlı olan; erkekleri görmemeleri, erkeklerin de onları görmemeleridir.” (6)

Allah"a En Yakın Olduğu An!

7- “Kadının Rabbine en yakın olduğu an, evinin içinde olduğu andır.” (7)

Annenin hizmetinde ol

8- “Sürekli annenin hizmetinde ol. Çünkü cennet onun ayakları altındadır.” (8)

Üç Şey Benim İçin Sevimlidir

9- “Dünyanızdan üç şey benim için sevimlidir: Allah’ın kitabını tilavet etmek, Resulullah’ın (s.a.a) yüzüne bakmak ve Allah yolunda infak etmek.” (9)

Yararı Olmayan Oruç!

10- “Oruç tutan, dilini, kulağını, gözünü ve diğer organlarını haramdan korumazsa, o tuttuğu oruç ne derdine değer ki!” (10)

Her Müslüman"ın Bilmesi Gereken Sofra Adabı

11- Sofranın, her Müslüman’ın bilmesi gereken on iki adabı vardır. Bunlardan dördü farz, dördü müstehap, dördü edeptendir.

Farz (gerekli) olanlar şunlardır: Nimetin asıl sahibini tanımak, vermiş olduğu nimete razı olmak, yemekten önce onu anmak, yemeğin başında ve sonunda ona şükretmek.

Müstehap olanlar da şunlardır: Yemekten önce abdest almak, oturarak yemek, yemek esnasında sol taraf üzerine oturmak, üç parmakla yemek.

Edepten olanlar da şunlardır: Önünde olandan almak, lokmaları küçük tutmak, yemeği iyi çiğnemek, yemekte başkalarının yüzüne az bakmak.” (11)

Önce Komşu!

12- Hz. Hasan (a.s) annesi hakkında şöyle demiştir: “Annem Fatıma’nın bir Cuma gecesi, kendi mihrabında sabaha kadar rüku ve secde (ibadet) halinde olduğunu, mümin erkek ve kadınların ismini birer-birer anarak çok dua ettiğini, fakat kendisi hakkında hiç dua etmediğini gördüm. Bunun üzerine anneme: “Anne, neden başkaları hakkında dua ettiğin gibi kendin hakkında da dua etmiyorsun?” dedim. Şöyle cevap verdiler: “Yavrum! Önce komşu sonra insanın kendisi.” (12)

 Sıkılmadan Sor!

13- Bir kadın Hz. Fatıma"nın (a.s) huzuruna gelip: “Benim zayıf bir annem vardır, namazda bilmediği bir şeyle karşılaşmış, cevabını öğrenmem için beni size gönderdi.” dedi. Hz. Fatıma (a.s) onun sorusunu cevaplandırdı. O ikinci bir soru sordu. Hz. Fatıma onu da cevaplandırdı. Sonra üçüncü bir soru sordu; böylece on kez sordu ve cevaplarını aldı. Sonra çok soru sorduğundan: “Size fazla zahmet vermiş olmayayım ey Allah"ın Resulü"nün kızı” dedi. Hz. Fatıma (a.s): “Sormak istediğin ne varsa sıkılmadan sor. Acaba bir yükü bir gün boyunca damın üzerine çıkarmak için bin dinar karşılığında kiralanan adama yapacağı bu iş zor gelir mi?” diye sordu. Kadın; “Hayır, gelmez” dedi. Bunun üzerine Hz. Fatıma (a.s) ona şöyle buyurdu: “Ben senin her sorunun cevabını yanıtlama karşılığında yerle arşın arasını dolduracak inciden daha fazla bir mükafatla mükafatlandırılacağım. Bundan dolayı bu iş bana asla zor gelmez...”(13)

 (1) - Avalim, c.11,s.623. Nehc’ul- Hayat, s.25.

 (2) - Şerh-i Nehc’ul- Belağa, c.16,s.211. Nehc’ul- Hayat, s.36.

 (3) - Yenabi’ul- Mevedde, s.213. Menakıb-i Harezmi, s.47. Zehair’ul- Ukba, s.92. Nehc’ul- Hayat, s.48.

 (4) - Bihar-ül Envar, c.75,s.401. Avalim, c.11,s.628. Nehc’ul- Hayat, s.26.

 (5) - Delail’ul- İmamet. Nehc’ul- Hayat, s.157.

 (6) - Bihar-ül Envar, c.43, s.84. Keşf’ul- Ğumme, c.2,s.23. Nehc’ul- Hayat, s.160.

 (7) - Bihar-ül Envar, c.43,s.92. Avalim, c.11,s.223. Mecma’uz- Zevaid, c.9,s.202. Nehc’ul- Hayat, s.164.

 (8) - Kenz’ul- Ummal, c.16,s.426. Nehc’ul- Hayat, s.312.

(9) - Vekayi’ul- Eyyam, c.Siyam, s.295(Hiyabani). Nehc’ul- Hayat, s.271.

(10) - Delail’ul- İmamet, s.7. Avalim, c.11,s.626. Nehc’ul- Hayat, s.158.

(11) - Nefais’ul- Lübab, c.3,s.124.(el yazılı). Avalim, c.11,s.629. Nehc’ul- Hayat,s.56.

(12) - Bihar-ül Envar, c.43,s.82. Keşf’ul- Ğumme, c.2,s.25. Beyt’ul- Ahzan, s.22. Nehc’ul- Hayat, s.149.

(13) - Bihar-ül Envar, c.2,s.3. Mehaccet’ul- Beyza, c.1,s.30. Avalim, c.11,s.621. Nehc’ul- Hayat, s.225.


Hz. Fatıma’nın (s.a) Faziletleri-5

Hz. Fatıma’nın Siyasi Mücadelesi -2

Hz. Fatıma (s.a) Zamanın Halifesine Biat Etti mi?

Hz. Fatıma’nın (s.a) Zühdü ve Takvası

Hz. Fatıma’nın (s.a) Cennetteki Makamı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)