• Nombre de visites :
  • 2581
  • 29/11/2009
  • Date :

Kur’ân’ı Öğrenmek Ve Öğretmek:

kuran

  1- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a):

“Erkek olsun yahut kadın olsun, hür olsun veya köle, her mu’minin boynunda Kur’ân öğrenmek ilahi bir haktır.”

  2- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): “Saadetli insanlar gibi yaşamayı, şehitler gibi ölmeyi teessüf ve pişmanlık günü olan kıyamet gününde kurtulmayı, sıcak günü mahşerde gölge altında bulunmayı,dalalet ve şaşkınlık gününde hidayet bulmayı istiyorsanız. Kur ‘an ‘ı ders alın ve onu her yönüyle öğrenmeye çalışın şüphesiz o Rahmanın Kelamı dır ve şeytan a karşı insanı koruyan bir kalkan ve amel terazisini ağırlaştırandır.”

  3- İmam Sadık (a.s):

“Mu’min kimseye yakışan şey, ölmeden önce Kur’ân’ı öğrenmesi veya onu öğrendiği halde ölmesidir.”

  4- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): “Sizin en iyiniz, Kur’ân’ı öğrenip de başkalarına öğreten kimsedir.”

  5- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): “Şunu bilin ki kim Kur’ân’ı öğrenir ve başkalarına öğretir ve onda ki buyruklara amel ederse, ben cennete sevk eden ve cenneti ona gösteren kılavuzu olacağım.”

  6- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a):

“Bir Allah evinde toplanıp da , Allah’ın kitabını okuyan ve onu aralarında ders yapan bir topluluğun  kalplerine Allah rahatlık ve huzur indirir. Allah’ın rahmeti onları sarar, melekler onların etrafını alır ve Allah katında olanlara onlardan bahsederler.”

  7- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): “Kim Kur’ân’ı dünya ve dünyevî süsleri elde etmek için öğrenirse, Allah cenneti ona haram kılar.”

kuran

  8- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a):

“Evladın baba boynundaki hakkı, onu güzel isim koyması,onu güzel edep ve ahlak üzere yetiştirmesi ve ona Kur’an öğretmesidir.”

  9- Hz. Resul-Ekrem (s.a.a): “Bir kimse kendi evladına Kur’ân öğretirse, Allah onun baba ve annesinin başına padişahlık tacı kor ve insanların benzerini görmedikleri elbise giydirir onlara.”

  10- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): “Kur’ân öğretmenine her şey mağfiret eder, hatta denizdeki balıklar bile!”

  11- İmam Cafer-i Sadık (s.a):

“Kim Kur’ân öğrenmek, ezberlemek ve benzeri Kur’ân derslerinde zorluk ve meşakkat çekerse, zorlanmayan kimselere göre iki kat sevap alır.”


1- Müstedrek-ül Vesail, c.1, s.287

2- Bihar-ül Envar, c.92, s.29

3- Bihar-ül Envar, c.92, s.189

4- Vesail-üş Şia, c.4, s.825

5-Kenz-ül Ummal, Hadis: 2375

6- Kenz-ül Ummâl, Hadis: 2320

7- Bihar-ul Envar, c.77, s.100

8- Nehc-ül-Belağa, Kısa hikmetler: 399

9- Nehc-ül-Beyan, c.1, s.9

10- Müstedrek-ül Vesail, c.1, s.288

11- Usul-ül Kafî, c.2, s.607

Kur’ân’ın Azameti, Fazileti ve Önemi

Kur’an’da Örnekleme (4)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)