• ?mam Ali (as)?n Veladeti-2011
  • Hz. Ali (a.s), Resullulah (s.a.a)in bisetinden on y?l ?nce Recep ay?n?n on üçüncü günü Kabenin içerisinde dünyaya geldi....
  • Ali (as) ın İmtiyazı-1
  • Artık sana gelen bunca ilimden sonra onun hakkında seninle çekişip tartışmalara girişirlerse, de ki...
  • Kuran-ı Kerimde Ali (as)-3
  • Bu ayet de Emirulmüminin Ali aleyhisselamın velayeti hakkında nazil olmuştur. Tefsir kitaplarından çoğu bu ayetin...
  • Kuran-ı Kerimde Ali (as)-2
  • Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihin şairi Hessan b. Sabit-i Ensari o hazretten izin aldıktan sonra bu tarihi ...
  • Kuran-ı Kerimde Ali (as)-1
  • Ehlibeyt aleyhisselam hakkındaki ayetlere, Emirulmüminin Ali aleyhisselam hakkındaki, o hazretin faziletlerini, mevkisini...
  • Adalet Mazharı Ali (as)
  • Allah-u Teala, bizim işimiz ve sana farz kıldığı hakkımız hakkında seni sorgulayacaktır. Sürekli senden taraf bazı kimseler (vali olarak) bize geliyor, senin onlara vermiş olduğun...
  • İmâm Alinin (as) İmâmeti-3
  • Kim benden sonra ona uyarsa, hidâyet bulur, kim de ondan başkasıyla hidâyet ararsa, yolunu kaybeder ve şaşkın kalır. Benim Nebîyy-i Mustafâ; Ali b. Ebî Tâlibin...
  • İmâm Alinin (as) İmâmeti-2
  • Ey insanlar, kim Aliye muhabbet beslerse, ben de ona muhabbet beslerim ve kim Aliye buğz ederse, ben de ona buğz ederim. Kim Aliyle ilişkide olursa...
  • İmâm Alinin (as) İmâmeti-1
  • Ben (Mirac gecesinde) göğe çıkarıldığımda, Rabbim Ali hakkında bana üç kelimeyle açıklamada bulundu ve Ya Muhammed! diye bana hitapta edince...
  • Peygamberin Kardeşi Ali
  • Resulullah efendimiz (s.a.a) İslâm toplumunun tohumunu ekmeye başlayınca toplumun bireyleri arasındaki ilişkiler bağının daha sağlam olmasını...
  • İmam Ali (as)in Velayeti
  • Bisetin 3. yılında Peygamber (s.a.a) efendimiz İnzar ayetinin emri gereğince akrabalarına İslam dinini kabul etmeleri ve din uğrunda beraber çalışmaları için bir teklifi...
  • Muahat (Kardeşlik) Hadisi
  • Muahat (Kardeşlik) Hadisi, İmam Ahmed b. Hambel, Zeyd b. Ebî Evfa-dan; Mişkatın yazarı, İbn-i Ömerden; Tirmizi, İbn-i Ebi Evfadan; Abdullah...
  • Ali ve Fatımanın Nikahı
  • Ben ancak sizin gibi bir insanım. Sizin aranızda evlenirim ve sizleri evlendiririm. Ama Fatıma (a.s) hariç. Onun evlenmesi gökten gelen vahiyle olmuştur.
  • HAZRETİ ALİ’NİN SEVGİSİ-2
  • Gel biraz da kalbi akıldan öne geçirelim de Ebu Turâb aleyhisselamın muhabbetinin tadına varalım.İşte o zaman kalpte dolaşan kan şahit olacak...
  • Darbe Hadisi
  • Kıyamet gününde bütün insan ve cinlerin iyi amelleri bir tarafta ve Ali b. Ebuta-libin de bütün amelinden ziyade, sadece Hendek savaşında...
  • HAZRETİ ALİ’NİN SEVGİSİ-1
  • Hepside aciz ve kusurlu olduklarını itiraf ederler.İmamın birtek sıfatını anlayamayanlar onun bütün sıfatlarını nasıl kavrayabilirler...
  • Şehrullah
  • O güzel adına “Şehrullah” denir sofranda Kur’ani lokmalar yenir sende açtı Kur’an gülü âleme hayat verdi cümle ölü âleme... Sende nice eşsiz fırsatlar doğar Sende bize rahmet yağmuru yağar
  • Hz Ali’nin Tevazusu
  • Hz Ali (as)’ın hayatı baştan başa tevazulu ve alçakgönüllü davranışlarla süslenmiştir öyle...
  • Ali’nin (a.s) Elleri
  • Yorucu bir günün ardından, ateşin önünde oturmuş, ısınmaya çalışıyordum. Kılıçtan da keskin oluyor gece...
  • Ebu Turab
  • Ebu Turab künyesi hangi olayda ve kim tarafından Hz. Ali’ye (a.s) verilmiştir?...
  • Peygamberin Ailesi ve Koruyucusu
  • İslam Peygamberi üç yıl boyunca genel davetten sakınıyordu. Sadece özel temaslarla, davet kabul edebileceklerini hissettiği kişileri İslam’a davet ediyordu...
  • Mevlananın dilinden Hz. Ali
  • O açıklayıcı imam, o Allah velisi safa ehlinin vücut güneşidir. Yerde, gökte, mekanda, zamanda Hakla duran o imamın zatı, iç ve dış temizliği ile vasıflanmak vaciptir...
  • İmam Ali ve Ailesi
  • İki şefkatli eş olan Hz. Ali (a.s) ile Hz. Fatıma (a.s) evin işlerini kendi aralarında taksim ettiler.
  • Büyük yalnız...
  • Elbette yalnızlığı, hayatın önüne getirip koyduğu sorumluluklar karşısında sızlanan, mızmızlanan...
  • Ali (as) Peygamberin (saa.) Yanında
  • İmamın hayatı birkaç zaman dilimine bölünebilir. Birinci bölüm: İmamın, Resulullahın (s.a.v.) kendi denetimi altında eğitilmesinden başlayıp...
  • Ali (a.s) ve İlahi Tevhid
  • “Dinin evveli, O’nu tanımak, O’nu tanımanın kemali; O’nu tasdik etmek, O’nu tasdik etmenin kemali; O’nu birlemek, O’nu birlemenin kemali...
  • Müminlerin Emiri Hz. Ali
  • Müminlerin Emîri, Ebu Talip oğlu İmam Ali (a.s), Peygamber’in (s.a.a) eğitimi ve terbiyesi altında yetişen ilk eksiksiz ve kâmil örnektir...
  • MEVLA ALİ
  • Ya Ali! Bu iki gruptan hangisi haktır; her iki tarafta da Resulullah’ın ashabı vardır...
  • İmam Ali ve Namaz
  • “Hz. Ali (a.s)” Kabe’nin içinde dünyaya gelmiş Allah’ın yüzünü kerim kıldığı bir insan...
  • İMAM ALİ (a.s)'IN YAŞAM TARZI
  • İmam'ın yaşamı kesinlikle beşeriyetin şimdiye kadarki hayatı boyunca tecrübe etmiş olduğu en iyi yaşam tarzlarından biridir......
  • İmam Ali ve İslam
  • İslam'ı Korumak –Bütün Faaliyetlerin Mihveri İmam Ali (a.s)’ın temel siyasetlerinden biri....