Arama
    Arama şekli

TAKLİT HÜKÜMLERİ

"TAHARET" TEMİZLİK...

MUTLAK VE MUZAF SU

SULARIN HÜKÜMLERİ
İDRAR VE BÜYÜK ABDESTLE...
NECASETLER
MÜTEHHİRAT...
KAPLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
ABDEST
FARZ GUSÜLLER
İSTİHAZE
HAYIZ
NİFAS (=LOHUSALIK)
ÖLÜYE DOKUNMA GUSLÜ
MUHTAZAR HÜKÜMLERİ
ÖLÜM SONRASI İLE İLGİLİ...
KABRİ AÇMAK
MÜSTEHAP GUSÜLLER
TEYEMMÜM

NAMAZ HÜKÜMLERİ

FARZ NAMAZLAR

MÜSTEHAP NAMAZLAR
KIBLE HÜKÜMLERİ
NAMAZDA BEDENİ ÖRTMEK
NAMAZ KILANIN ELBİSESİYLE...
NAMAZ KILANIN MEKÂNI
MESCİTLERE AİT HÜKÜMLER
EZAN VE İKAMET
NAMAZIN FARZLARI
KUNUT
NAMAZIN TERCÜMESI
NAMAZDAN SONRA OKUNAN...
RESULULLAH'A (S.A.A)...
NAMAZI BOZAN ŞEYLER
NAMAZDA MEKRUH OLAN...
FARZ NAMAZI BOZMANıN CAİZ...
NAMAZLA İLGİLİ ŞÜPHELER
İHTİYAT NAMAZI HÜKÜMLERİ
SEHİV (=YANILMA) SECDESİ
UNUTULAN SECDE VE...
NAMAZIN ŞART VE...
YOLCU NAMAZI
KAZA NAMAZI[54]
CEMAAT NAMAZI[55]
ÂYAT NAMAZIYLA İLGİLİ...
RAMAZAN VE KURBAN...
NAMAZ İÇİN NAİP TUTMAK

ORUÇ HÜKÜMLERI

HUMUS HÜKÜMLERİ

ZEKÂT HÜKÜMLERİ

HAC HÜKÜMLERİ

ALIŞ VERİŞ HÜKÜMLERI

ŞİRKET (ORTAKLIK)...

SULH (ANLAŞMA) HÜKÜMLERİ

KİRA HÜKÜMLERİ

CUALE (ÖDÜL KOYMA)...

MUZÂRAA ( EKİM ÜZERİNE...

MUSAKAT (SULAMA ÜZERİNE)...

KENDİ MALINDA TASARRUF...

VEKÂLET HÜKÜMLERİ

BORÇ HÜKÜMLERİ

HAVALE HÜKÜMLERİ

REHİN (İPOTEK) HÜKÜMLERİ

ZAMANET HÜKÜMLERİ

KEFALET HÜKÜMLERİ

VEDİA ( EMANET) HÜKÜMLERİ

ARİYET (ÖDÜNÇ ALIP VERME)...

NİKÂH (EVLİLİK) HÜKÜMLERİ

TALÂK HÜKÜMLERİ

GASP HÜKÜMLERİ

BULUNAN MALIN HÜKÜMLERİ

HAYVAN KESME VE AVLANMA...

YENİLECEK VE İÇİLECEKLERİN...

NEZİR (ADAK) VE AHD...

YEMİN ETME HÜKÜMLERİ

VAKIF HÜKÜMLERI

VASİYET HÜKÜMLERİ

MİRAS HÜKÜMLERI

İLMİHÂLE AİT TAMAMLAYICI...

TAKLİT HÜKÜMLERİ

TAHARET (TEMİZLİK)...

MUTLAK VE MUZAF SU

Suların Hükümleri
İDRAR VE BÜYÜK ABDESTLE...
NECASETLER (PİSLİKLER)
TEMİZLEYİCİ ÇEŞİTLERİ
KAPLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
ABDEST
FARZ GUSÜLLER
İSTİHAZE
HAYIZ
NİFAS (=LOHUSALIK)
ÖLÜYE DOKUNMA GUSLÜ
MUHTAZARLA İLGİLİ...
ÖLÜM SONRASI İLE İLGİLİ...
Kabri Açmak
MÜSTEHAP GUSÜLLER
TEYEMMÜM

NAMAZ HÜKÜMLERİ

FARZ NAMAZLAR

MÜSTEHAP NAMAZLAR
KIBLE HÜKÜMLERİ
NAMAZDA BEDENİ ÖRTMEK
Namaz Kılanın Elbisesiyle İlgili...
NAMAZ KILINAN MEKÂN
Mescitlere Ait Hükümler
EZAN VE İKAMET
NAMAZIN FARZLARI
Kunut
NAMAZDA OKUNAN ŞEYLERİN...
Namazdan Sonra Okunan...
Resulullah'a (s.a.a) Salavat
NAMAZI BOZAN ŞEYLER
NAMAZDA MEKRUH OLAN...
FARZ NAMAZI KESMENİN CAİZ...
NAMAZLA İLGİLİ ŞÜPHELER
İHTİYAT NAMAZI
SEVİH (=YANILMA) SECDESİ
UNUTULAN SECDE VE...
NAMAZIN ŞART VE CÜZLERİNİ...
YOLCU NAMAZI
KAZA NAMAZI
CEMAAT NAMAZI
ÂYAT NAMAZIYLA İLGİLİ...
RAMAZAN VE KURBAN...
NAMAZ İÇİN NAİP TUTMAK

ORUÇ HÜKÜMLERİ

HUMUS HÜKÜMLERİ

ZEKÂT HÜKÜMLERİ

HAC HÜKÜMLERİ

ALIŞ VERİŞ HÜKÜMLERİ

ŞİRKET (ORTAKLIK)...

SULH (UZLAŞMA) HÜKÜMLERİ

KİRA HÜKÜMLERİ

CÜÂLE (ÖDÜL KOYMA)...

MÜZÂRAA (EKİM ÜZERİNE...

MÜSAKAT (SULAMAK ÜZERİNE...

KISITLILARLA İLGİLİ...

VEKÂLET HÜKÜMLERİ

BORÇ HÜKÜMLERİ

HAVALE HÜKÜMLERİ

REHİN (İPOTEK) HÜKÜMLERİ

ZAMANET (MALA KEFİL...

KEFALET HÜKÜMLERİ

VEDİA (EMANET) HÜKÜMLERİ

ARİYET (ÖDÜNÇ VERME)...

EVLİLİK HÜKÜMLERİ

TALÂK HÜKÜMLERİ

GASP HÜKÜMLERİ

BULUNAN MALIN HÜKÜMLERİ

HAYVAN KESME VE AVLANMA...

YİYECEK VE İÇECEKLERLE...

NEZİR (ADAK) VE AHD...

YEMİN ETME HÜKÜMLERİ

VAKIF HÜKÜMLERİ

VASİYET HÜKÜMLERİ

MİRASLA İLGİLİ HÜKÜMLER

İLMİHÂLE AİT TAMAMLAYICI...

SAVUNMA HÜKÜMLERİ

GÜNÜMÜZDE KARŞILAŞILAN...

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Not

Taklit Hükümleri

Taharet Hükümleri

Namaz Hükümleri

Namazın Önem ve Şartları
Namaz Vakitleri
Kıble Hükümleri
Namaz Kılanın Yeri
Mescit Hükümleri
Diğer Dinî Yerlerin Hükümleri
Namaz Kılanın Elbisesi
Gümüş ve Altın Kullanmak
Ezan ve İkaamet
Kıraat Hükümleri
Zikir
Secde Hükümleri
Selâm Vermenin Hükümleri
Namazı Batıl Eden Şeyler
Namazdaki Şüphelerin...
Kaza Namazı
Büyük Oğlun Babasının...
Cemaat Hükümleri
İmamın Kıraatinin Sahih...
Malul İmam
Kadınların Cemaat Namazına...
Namazda Ehlisünnet'e Uymak
Cuma Namazı
Ramazan ve Kurban Bayramı...
Yolcu Namazı
İşi Yolculuk Olan Veya...
Talebelerle İlgili Hükümler
Şer'î Mesafeye Gitmeği ve On...
Ruhsat Haddi
Günah Yolculuğu
Vatan Hükümleri
Kadının Kocasına Tâbi Oluşu
Büyük Şehirlerin Hükümleri
Namaz İçin Naip Tutmak
Âyât Namazı
Nafileler
Namazla İlgili Diğer Hükümler

Oruç Hükümleri

Humus

Cihad Hükümleri

Marufu Emretmek ve Münkerden...

Haram Alış Verişler

Tıbbî Konular

Öğretim ve Öğrenim

Basım, Telif ve Sanat Eserleri...

Gayrimüslimlerle Muamele

Zalim Devlette Çalışmak

Şöhret Elbisesi ve Giyimle...

Batı Kültürünü Taklit...

Sigara ve Uyuşturucu Kullanmak

Sakal Tıraşı

Günah Toplantılarında...

Dua Yazmak ve İstihare

Dinî Programlar Düzenlemek

Vurgunculuk ve İsraf

Alış Veriş Hükümleri

Ticaretle İlgili Çeşitli Konular

Faiz Hükümleri

Şufa (Ön Alım) Hakkı

Kira

Malî Kefalet

Rehin (İpotek)

Ortaklık

Hibe

Borç

Sulh

Vekâlet

Sadaka

Ariyet ve Emanet

Vasiyet

Gasp

Kısıtlılık ve Baliğ Olma...

Mudarebe

Banka İşlemleri

Devlet Malları

Vakıf

Mezarlık Hükümleri

Hüküm 775

Müstehap namazlardan birisi de akşam ve yatsı namazları arasında kılınan "ğufeyle namazı"dır. Onun vakti, akşam namazından sonra başlar ve batı tarafındaki kızartı kaybolunca biter. Birinci rekâtta Fatiha'dan sonra okunacak sure yerine şu ayet okunur:
وَ ذَالــــــــنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُـــــــغَــــــاضِـــــباً فَــــــظَـــــنَّ اَنْ لَــــــنْ نَــــــــقْــــدِرَ عَــــــلَـــــــــیْـــــهِ فَــــــنَــــادی‌ فِی‌ الظُّـــــــلُــــمَاتِ اَنْ لاَ اِلـــــــــهَ اِلاَّ اَنْتَ سُــــــــبْحَــــانَــــكَ اِنـــّــی‌ كُــــــــنْتُ مِـــــنَ الظَّـــالِمـــینَ فَــــــاسْـــــتَــــجَــــــــبْـــــــنَـــا لَــــهُ وَ نَجَّـــــــــیْــــــنَــــاهُ مِنَ الْــــغَــمّ وَ كَـــذَالِــــكَ نُــــــــنْجــــی‌ الْـــــمُــــؤْمِــــــنــــینَ
Okunuşu: Ve zennûni iz zehebe muğâżiben feÑenne en len neÅdire ‘eleyhi fenâdâ fi'Ñ-Ñulumâti en la ilâhe illâ ente subàaneke innî kuntu mine'Ñ-Ñalimîn. Festecebna lehu ve necceynahu mine'l-ğemmi ve kezalike nunci'l-mu'minîn.[1]
İkinci rekâtta Fatiha'dan sonra sure yerine şu ayet okunur:
وَ عِـــــــنْــــــــــــــدَهُ مَـــــــفَـــــــاتِـــــــــــــــحُ الْـــــــغَــــــــــــــیْـــــــبِ لاَ یَـــــــعْـــــــلَـــــــمُـــــــهَـــــــااِلاَّ هُــــــــــــــوَوَ یَــــــــــــــعْــــــــــــــلَـــــــمُ مَـــــــافِی‌ الْــــــــــــــبَــــــــــــــرّ وَالْــــــــــــــبَحْــــــــــــــر وَ مَـــــــا تَـــــــسْــــــــــــــقُـــــــطُ مِـــــــنْ وَرَقَـــــــةٍ اِلاَّ یَـــــــعْـــــــلَـــــــمُـــــــهَا وَ لاَ حَــــــــــــــبَّــــــــــــــةٍ فـــــــی‌ ظُــــــــــــــلُـــــــمَاتِ الاَرْض وَ لاَ رَطْبٍ وَ لاَ یَـــــــابـــــــس  اِلاَّ فــــــی‌ كِــــــتَـــــــابٍ مُـــــــبــــــــیـــــــن.
Okunuşu: Ve ‘indehu mefatiàu'l-ğeybi la ye‘'lemuha illa huve ve ye‘'lemu ma fi'l-berri ve'l-beàri ve ma tesÅuèu min vereÅetin illa ye‘'lemuha ve la àebbetin fî Ñulumati'l-erżi ve la reèbin ve la yâbisin illa fî kitabin mubîn.[2]
Kunutta da şu dua okunur:
اَللّــــــــــهُـــــــمَّ اِنــّــــی‌ اَسْـــــــئَــــــــــــــلُــــــــــــــكَ بـــــــمَـــــــفَـــــــاتِــــــــح¦ الْـــــــغَـــــــیْـــــــبِ الَّــــــــــــــتـــــی‌ لاَ یَـــــــعْـــــــلَـــــــمُـــــــهَـــــــا اِلاَّ اَنْتَ اَنْ تُـــــــصَـــــــلّـِـــــــیَ عَـــــــلـــی‌ مُحَـــــــمَّـــــــدٍ وَ آلِ مُحَـــــــمَّـــــــدٍ وَ اَنْ تَـــــــفْـــــــعَـــــــلَ بـــــــی‌ كَـــــــذَا وَ كَـــــــذَا
Okunuşu: Ellahumme innî es'eluke bi-mefatiài'l-ğeybilletî la ye‘'lemuha illa ente, en tuëelliye ‘ela Muàemmedin ve Âl-i Muàemmedin ve en tef'‘ele bî keza ve keza.[3]
Duanın sonunda yer alan ve "şu ve şu" anlamına gelen "keza ve keza" kelimeleri yerine hacetler istenir ve sonra şu dua okunur:
اَللّـــــــــــهُـــــــمَّ اَنْتَ وَلــــــیُّ نِــــــــعْمَـــــــتــــی وَالْــــــــقَــــــــادِرُ عَــــــــلـــی طَــــــــلِــــــــبَــــــــتـــی تَــــــــعْــــــــلَــــــــمُ حَــــــــاجَــــــــتــــی فَـــــــــاَسْـــــــئَــــــــــــــلُــــــــــــــكَ بـــحَــــــــقّ مُحَــــــــمَّــــــــدٍ عَــــــــلَــــــــیْــــــــهِ وَ عَــــــــلَــــــــیْــــــــهـــمُ السَّــــــــلاَمُ لَــــــــمَّــــــــا قَــــــــضَــــــــیْــــــــتَــــــــهَــــــــا لـــی.
Okunuşu: Ellahumme ente veliyyu ni‘'metî ve'l-Åâdiru ‘ela èelibetî, te‘'le-mu àâcetî fe-es'eluke bi-àeÅÅi Muàemmedin ve Âl-i Muàemmedin ‘eleyhi ve ‘eleyhim'us-selâm, lemma Åeżeyteha lî.[4][1]- [Anlamı: Zünnun'u (balık karnına girmiş olan Yûnus İbn-i Matta'yı) da an; zira (o kavmine) kızarak gitmişti, bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi, (kavminin arasından çıkmakla kendisini kurtaracağını) sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde (kalıp): "Senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Ben zalimlerden oldum." diye yalvardı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu tasadan kurtardık. İşte biz inananları böyle kurtarırız. -Enbiyâ, 87-]
[2]- [Anlamı: Gayb'ın (görünmez bilginin) anahtarları O'nun yanındadır, onları O'ndan başkası bilmez. (O) karada ve denizde olan her şeyi bilir. Düşen bir yaprak,-ki mutlaka onu bilir- yerin karanlıkları içinde gömülen tane, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir Kitap'ta olmasın. -En'âm, 59-]
[3]- [Anlamı: Allah'ım! Ben gayb'ın anahtarları (ki onları senden başkası bilmez) hakkına senden Hz. Muhammed'e ve Ehlibeyti'ne rahmet etmeni ve benim şu şu… hacetlerimi yerine getirmeni dilerim.]
[4]- [Anlamı: Allah'ım! Sen veli nimetimsin, isteklerimi vermeye kâdirsin ve hacetimi bilirsin. O hâlde, Hz. Muhammed ve Ehlibeyti (hepsine Allah'ın selâmı olsun) hürmetine senden hacetlerimi yerine getirmeni dilerim.]