• Kerbela Vakıası (Vakatut-Taf)
  • Ebu Mihnef adıyla ünlü Lut b. Yahya el-Ezdî el-Gamidî hicrî 157 yılında vefat etmiştir. O, Kûfenin ünlü ravilerinden ve tarihçilerinden olup...
  • Kuran-ı Kerim Meal
  • Kur’an-ı Kerim de bir kitap olduğuna göre kitap tanıtımı bölümünde tanıtmamın bir mazuru yoktur ...
  • Sosyal Ahlak İlkeleri
  • İnsan hakları ve saygınlığının mahfuz kalmasını, sosyal ilişkilerimizin Kur’ân kültüründen ve İslam mektebinin talimatlarından neşet ...
  • Ehl-i Beyti Sevmek
  • Şüphesiz Allah Teala Ehlibeyt aleyhimusselamı sevmeyi farz kılmasının nedeni, onların kendisine yakınlıkları, kendi yanındaki makam ve mevkileri, günahtan, şirkten ve insanı...
  • Usul-i Din
  • Beşerî ideoloji ve ekoller, geçmişte olduğu gibi günümüzde de düşünce ve inanç dünyasında oluşan boşlukları dolduramamakla birlikte, bu boşlukların uçurumlara...
  • Şehadet
  • Evet, böyle bir dönemde; ansızın karanlıklar yırtılıp, sessizliklerde bir patlama olur! Toprağa basarak yürüyen, diri bir şehit’in parıldayan siması, karanlıkların...
  • TEVHİD VE EHL-İ BEYT
  • Ehl-i Beyt aile bireylerinin yaşantılarını hakiki boyutlarıyla objektif olarak incelediğimiz zaman bütün insanî meziyetlerin hepsinin noksansız kendilerinde odaklandığını...
  • TEŞRİH VE MUHAKEME
  • Yazar aklî ve naklî ilimlerde ve irfanda üstün bir kişiydi. Fıkıh ilmini babası Kadı Muhammed Saadetten ve Şeyh Necibuddin Zengezorludan almış, aklî bilimleri...
  • HACC AMELLERİ
  • Duanin Devami şu duayı da okur:Cemaratı Taşlamanın Müstehapları Kurban kesmenin Müstehapları sonra da şunu demesi...
  • İMAM CAFER SADIK (AS)
  • Bunun nedenini anlamak için İslam toplumuna, bizzat şii toplumlarına hüküm süren siyâsetleri incelemek gerekir. Masum İmamlar, halifelerin, İslam toplumunu...
  • RABBANÎ ÖĞÜTLER
  • Ya Ahmed, hayır ve ahiret ehlinin (şanına gelince), onların yüzü ince ve hafif olur, (Allaha karşı) hayâları çok, ahmaklıkları...
  • İslamî Bir Devlet İstiyoruz
  • -Hem inançlarında, hem amellerinde, hem de sözlerinde İslamî kabul etmekle birlikte, İslamî hükmün ismini işittikleri...
  • Ümit Sabahı
  • Yüzyıllardır milyonlarca içi içine sığmayan aşık gönüller, Hz. Peygamber’in (saa) soyundan büyük bir insanın gelişini...
  • Ehl-i Beyt Serisi
  • Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız...
  • İran Ziyaretleri
  • Bilin ki kim, Allah’ın farz kıldığı hakkımı ve itaatimi tanıdığı halde beni ziyaret ederse, ben ve babalarım kıyamet günü onun şefaatçileri...
  • Nehc’ül Belağa
  • Hiç şüphesiz Kuran’dan sonra hiçbir kitab, Nehc’ül-Belağa kadar eğitici, uyarıcı, terbiye edici, sarsıcı, insanı kendine...
  • Belağatul Hüseyin
  • İmam Hüseyin’in (a.s) mübarek sözlerini ve hadislerini ihtiva eden bu değerli kitabı ilk gördüğümde dikkatimi...
  • Akıl Defteri Aşk Ayeti
  • Aşk ve akıl, insan varlığının iki temel sahasıdır; varlığının mahiyeti bu iki olguya bağlıdır.
  • Peygamberimizin Ahlakı
  • Abdest aldığında susamış kedinin suya baktığını görünce abdestini bırakarak onun susuzluğunu...
  • Aşk Esiri
  • “Aşk Esiri” kitabının türü hikayedir. Kitap ismini ilk öyküden almıştır. Kitabın çok sade ve akıcı...
  • Kana Susamıştı Çöller
  • Bugün size Kerbela ile ilgili bir romanı tanıtacağım.Habib Mert’in yazmış olduğu :”Kana Susamıştı...
  • İslâm Tarihi
  • Ciddi bir akademik çalışmanın ürünü olan elinizdeki eser aslında yazarın Üniversitede verdiği...
  • İmam Hüseyin ve Kerbela
  • Elinizdeki eser, Şehit Mutahharî’nin sohbetlerini gerçekleştirdiği Hüseyniye-i İrşad’da yapılmış olduğu...
  • Kurân İlimleri
  • Kurân İlimleri veya Kurânî İlimler tabiri; Kurânın tanınması ve muhtelif yönlerinin...
  • Mutahhariden 20 Konuşma
  • Bahar mevsiminden alınması gereken ders,Kur’ân ve düşünme,Kur’ân’ın yaşam konusuyla tevhide istidlali...
  • Sadece Yıldızlar Şahitti
  • Sizlere “Habib Mert”in “Sadece Yıldızlar Şahitti” kitabını tanıtacağım. Kitabın türü dini romandır.
  • Annemin Gözüyle Ağladım
  • “Annemin Gözüyle Ağladım” kitabı “Habib Mert”in yazmış olduğu dini hikaye kitabıdır. İçinde birbirinden güzel dini hikayeler var...
  • Tam İlmihal
  • İslâm fıkhı konusunda asrın din ve ilim otoritesi, büyük mercii ve imamı, İslâm coğrafyasında tanınmış...
  • Ruhun Uyanışı
  • Bu ünlü hikâyenin, Hayy’ın varoluşu ve gelişimi çizgisinde, insanın tarihini özetlemekte...
  • Gülzar-ı Haseneyn
  • Tarih 10 Muharrem 61’i (10 Ekim 680) gösterdiğinde, zulme karşı direnişin sembolü olan Hz. Hüseyin, Emevî...
  • Namazda 114 Nükte
  • Namaz, dinin temel direğidir; bu nedenle halkın yaşamında en temel bir konumda olmalıdır.
  • Masumların Çehresi
  • İmam Humeyniyi diğer Müslüman âlim ve düşünürlerden ayırt eden en önemli özelliği, tarih anlayışı ve masum...
  • Sorular ve Fetvalar
  • Her işte o işin uzmanına başvurma zorunluluğu, dinden önce akıl ve vicdanın tartışılmaz...
  • Tevhide Çağrı
  • Tıbkı İslamî İnkılab’ın esasının varlığı, fikirsel hidayetle olduğu gibi, onun devamı da...