• Nombre de visites :
  • 15751
  • 19/9/2010
  • Date :

Hz.Mehdi (af) Hakkında Hadisler (Gaybet-i Numani)

hz.mehdi

Eser adı: Hz.Mehdi (af) Hakkında Hadisler (Gaybet-i Numani)

Yazar: Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî

Yayınevi: İmam Ali (a.s) Müessesesi

İçindekiler:

İÇİNDEKİLER

1) Al-i Muhammed’in sırrının ehil olmayanlardan korunması ve onlara bildirilmemesi hakkındaki rivayetler

2) “Allah’ın ipine sımsıkı sarılın.” ayetinin yorumu ile ilgili rivayetler

3) İmamet ve vasiyetin Allah’ın tayini ile olduğu ve onun bir imamdan diğerine eda olunan bir emanet olduğuna dair rivayetler

4) İmamların “on iki imam” olduğuna ve onların Allah tarafından seçildiğine dair rivayetler

* Süleyman bin Kays’ın kitabından

* İmamların on iki tane olduğuna dair Sünni kaynaklarından, Kuran’dan ve Tevrat’tan deliller

5) İmam olduğunu iddia eden ve imam olmadığı halde kendini imam zannedenler ve Hz. Mehdi’nin kıyamından önce kalkan bayrakların sahibinin tağut olduğu hakkındaki rivayetler

6) Sünni alimlerin naklettikleri hadisler Abdullah bin Mesud’dan naklolunanlar

7) İmamlardan birinden şüphelenen veya onlardan birini tanımadan uyuyan veya Allah azze ve celleye imamsız yaklaşanlar hakkında naklolunan rivayetler

8) Allah’ın yeryüzünü asla hüccetsiz bırakmayacağına dair rivayetler

9) Eğer yeryüzünde iki kişi kalsa, birisinin mutlaka imam olduğuna dair rivayetler

10) Onikinci imamımız, beklenen imam Hz. Mehdi aleyhisselamın gaybeti hakkındaki rivayetler ve bu konuda mevlamız emir-ül müminin ve diğer imamlarımızın uyarıları

11) Şiilerin Hz. Mehdi’nin zuhurunu bekleyip sabretmeleri ve Allah’ın emrinde acele etmemeleri hakkındaki rivayetler

12) Şiilerin gaybet zamanında imtihan olunup dağılacakları ve imamlar aleyhimusselamın emirlerine gerçek manada çok az insanın uyacağına dair rivayetler

13) Hz. Mehdi aleyhisselamın vasıfları ve Kuran’da onun hakkında nazil olan ayetler

* Hz. Mehdi aleyhisselamın hükümleri

* Hazretin özellikleri ve yapacağı işler

* Hz. Mehdi aleyhisselamın fazileti

* Kuran-i Kerim’de Hz. Mehdi aleyhisselam hakkındaki ayetler

* Hz. Mehdi aleyhisselamı tanıtıcı vesileler

* Hz. Mehdi aleyhisselamın gömleğinin özellikleri hakkında

* Hz. Mehdi aleyhisselamın ordusu ve atlarının özellikleri hakkında

14) Kaim aleyhisselamın kıyamından önce vuku bulacak olan alametler

15) Hakkın sahibinin (aleyhisselam) zuhurundan önce gerçekleşecek olan zor durumlar hakkındaki rivayetler

16) Sahib-ul emir aleyhisselamın zuhur vaktini belirtenlerin yalancı olduğu ve isminin açıkça söylenmesinin yasak olduğuna dair rivayetler

17) Kaim aleyhisselamın cahil halktan göreceği şeyler ve kıyamından önce Haşim oğullarının davranışları hakkındaki rivayetler

18) Süfyani’nin zuhurunun kesinlikle gerçekleşeceği ve onun Kaim aleyhisselamdan önce ortaya çıkacağına dair rivayetler

19) Resulullah’ın bayrağı ve onun cemel savaşından sonra, sadece Kaim aleyhisselam tarafından açılacağına dair rivayetler

20) Kaim aleyhisselamın ashabı olan gazap ordusu; sayıları, özellikleri ve imtihan olacakları şeyler hakkındaki rivayetler

21) Kaim aleyhisselamın zuhurundan önce ve sonra Şia’nın durumu hakkında

22) Kaim aleyhisselamın yeni bir davet başlatacağı ve İslam’ın başlangıçta garip olduğu gibi garip olarak geri döneceğine dair

23) İmam Kaim aleyhisselamın yaşı ve imamet verildiğindeki durumu hakkındaki rivayetler

24) İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın oğlu İsmail hakkındaki hadisler ve kardeşi imam Musa-i Kazım aleyhisselamın imameti hakkındaki hadisler

25) İmamını tanıyanlar için zuhurun erken veya geç olmasının fark etmediğine dair

26) Kaim aleyhisselamın kıyamdan sonraki hükümetinin süresine dair


Masumların Çehresi

Kurtarıcı

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)