• Nombre de visites :
  • 14362
  • 25/5/2009
  • Date :

Tevhide Çağrı

tevhide çağrı

Eser adı: Tevhide Çağrı (İmam'ın Gorbaçov'a Mektubu ve Şerhi)

Yazar:A. Cevadi AMULÎ

Tıbkı İslamî İnkılab’ın esasının varlığı, fikirsel hidayetle olduğu gibi, onun devamı da kültürel davetin devamı ve sürekliliği ile olacaktır.

  Yine tıpkı, İran’ın Müslüman halkının uyanışı dini rehberiyetle başladığı gibi, bu ülkenin sınırları dışında yaşayan halkların haraketi de dinî hidayetle başlayacaktır.

  İşte bu da İslamî İnkılab’ın ülkemizin dışına çıkmaya olacaktır. “İnkılab’ın ihracı” diğer ülkelerde yaşayan halkların yaşantısına müdahale etmek anlamında değil, aksine ilahî kültüre susamış insanlığın, fikirsel soru-sorunlarına cevap vermek anlamına gelir. Her şeyin –insan ve cihan-yaratıcısı Allah olduğundan ve tüm insanlar Allah’ı arama ve Allah’ı isteme fıtratı üzere doğmalarından dolayı, tüm ilahi rehberlerin vazifesi kalp kulağıyla duyulan gaybî durumları, tüm kalp sahiplerinin kulağına ulaştırması ve hiçbir kişi ya da grubu bu ilahi nimetten mahrum bırakmamasıdır.


İslam’da Kadın Hakları

İNSANIN DÖRT ZİNDANI

İslami Düşüncenin Temel İlkeleri

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)