• Nombre de visites :
  • 14216
  • 13/5/2009
  • Date :

İslam’da Kadın Hakları

motahari

Eser adı:İslam’da Kadın Hakları

Yazar: Murtaza MUTAHHARİ

 Asrımızın şartları pek çok meselenin değerlendirilmesini ve geçmişte yapılan değerlendirmelerle yerinilmesi gerekli kılmaktır. Aile hukuk sistemi, bu meselelerden biri durumundadır.

 Kadın ve erkeğin, insanlık ve ortak hakları hususunda eşit olduğunu kabul ederek her birinin kendine has fıtri ve tabii durumunu göz önünde bulundurmak; kadına, ne şahsının ne de şahsiyetinin horlanmayacağı gayet elverişli bir konum kazandırmaktır.

 Kadın ve erkeğin fıtri ve tabii konumlarını görmezden gelerek meseleye sırf hürriyet ve eşitlik açısından yaklaşmanın nelere yol açacağını daha iyi müşahide edebilmek için bizden önce bu yola koyulan ve şimdi yolun sonuna varmış olanların neler söyleyip neler yazdığına kısaca bir göz atmak faydalı olacaktır.


Hicab: Örtünmenin Felsefesi

İkinci Fâtıma Hz. Mâsume

Can Parçası, Hz Fatıma

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)