• Cam İşleme Sanatı
  • Camı ilk kez M.Ö. dördüncü bin yıldan daha önce Finikeliler yaptılar ve daha sonra Mısırlılar, İranlılar, Hintliler gibi diğer milletler de cam yapmayı başardılar.
  • İmam Humeyni ve Birlikteliğin
  • Amerika'nın koruyup kolladığı o Ehl-i Sünnet grupları ile merkezi Londra'da olup dünyaya yayılan Şii grupları arasında hiçbir fark yoktur. Onların her ikisi de Şeytan'ın Kardeşleridir. Onların her ikisi de Amerika ve Emperyalizmin bir göstergesidir.
  • İran'da Halı ve Halı Dokumacılığı
  • Klasik İran halı desenlerinin sayısı binden fazladır ve İran halı modelistlerinin yaratıcılığı sayesinde bu eşsiz desenlerin sayısı günden güne artmaktadır. Bu yüzden dünyada halı konusunda söz sahibi olan Çin, Hindistan, Pakistan ve Türkiye gibi ülkeler
  • Hatem Sanatı
  • Ahşap eşyaların yüzeyini, eşkenar ya da ikizkenar ahşap, kemik ve metal küçük üçgenler ile mozaiğe benzer bir tarzda süsleme sanatı olan hatem, en az dörtyüz yıldan beri ülkemizin bazı şehirleri özellikle de Şiraz ve İsfahan’da icra edilmiş ve edilmektedi
  • İslam İdeolojisinde Tevhid
  • Özlü deyimiyle tevhid, İslâm'ın (ideolojisinin) rükünlerindendir ve hatta ana rüknüdür.Evrenin ve insanın üstün güç olan Allah'a bağımlılığı, evrenin bir amaç ve hedef için yaratılmış olmasını gerektirir.
  • Melile (Telkârî) Sanatı
  • Bu sanatta altın ya da gümüş teller, sanatçının dikkat ve özeniyle, yapılması düşünülen eşyanın şeklinde ve geleneksel motifler formunda bir araya getirilir.
  • Bem Kalesi
  • 2000 yıllık bir tarihe sahip Bem Kalesi, dünyanın en büyük kerpiçten inşa edilmiş kompleksi sayılmaktadır. Kerpiç tuğla, saman ve palmiye ağacı dallarının karışımı ile yapılmış kalenin ilk olarak Sasaniler döneminde (224-637) kurulduğu tahmin ediliyor.
  • Kuzey İran’da Bir Doğa
  • Mazenderan’in merkezi olan Sâri, hicri dönemin ilk yüzyılında Ferhan İbni Dabuye zamanında yeniden inşa edilmiştir. Sâri kentinin Ulu Camisi hicretten sonra 140 yılında Ebul Hatip adına yapılmış ilk İslam binasıdır
  • İslami Vahdet ve İmam Humeyni (2)
  • İndirilen büyük şeriat ve Enbiya'nın (as) hedeflerinden biri, bağımsız ve kendi temelinde hareket eden bir hedef olan şey, Medine-yi Fazıla'nın -ideal toplum- oluşumunda büyük hedefe varışta en etkin bir katılımın gerçekleştirilmesinde en
  • İslami Vahdet ve İmam Humeyni
  • Yaşadığı çağda İslam ümmetini vahdete çağıran bir kimsenin tutum ve anlayışını tespit edip, tanımlamak, büyük önem taşımaktadır. Nitekim İmam Humeyni İslam beldelerinden birinde bu temel ilke uyarınca ilahi bir düzen kurup, bu yolun yolcularına güvenli bi
  • Üstad Mutahhari ve İslami Vahdet
  • İmam Humeyni: Eğer Müslüman milletler kardeş olurlarsa hiç kimse onlara zarar veremez. Hiçbir süper güç Müslümanlara saldırmaya cesaret edemez.
  • Amerika tekfirci teröristleri
  • hedefleri için koruyor İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei, Irak Milli Yemin Hareketi Başkanı Ammar Hekim ve beraberindeki heyeti kabulünde Irak’ta tüm dini ve etnik hareketlerin vahdetine vurgu yaptı.
  • Yâ Nebî, şu hâlime bak!
  • Yâ Nebî, şu hâlime bak! Nasıl ki bağrı yanar, gün kızınca, sahranın; Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın! Harîm-i pâkine can atmak istedim durdum; Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum.
  • Gilan; İranın Kuzeyinin El Değmemiş Doğası!
  • Gilan hayat dolu ve sihirli doğanın sevincini içinde taşıyan Allah’ın yaratılış ve büyüklüğünü insanlara hatırlatan bir topraktır. Sanki Allah bu toprakları yaratırken, daha fazla bir zaman sarf ederek daha ziyade bir özen göstermiş.
  • Mevlânadan Ahlâkî Hikâyeler
  • Mevlânâ Celâleddin Rûmî 1207 yılında Belhte doğmuş, küçük yaşta babasıyla Anadoluya (bugünkü Türkiyenin bulunduğu memlekete) gidip Konya şehrine yerleşmiş, İslâmiyeti ve tasavvufu güzel bir şekilde öğrenmiş, sohbetleri ve eserleriyle bir çok insana reh
  • Ülkenin sorunları üstün moral ve inkılâpçı
  • İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, “Allah’a tevekkül etmek, deruni özgüvene sahip olmak, girişim ve eylem cesaretine sahip olmak, basiret ve imamın tavsiyelerine amel etmek, gelecekten umutlu olmak, düşmandan korkmamak ve teslim olmamak
  • Emevi sarayında bulundu
  • Emevi Devletine ait olduğu düşünülen sarayda, İslamiyetin ilk eserlerinden üzerinde “Subhan’Allah” yazan cam ağırlık bulundu
  • İranın Meraga şehirciğinde korkutucu bir mağara
  • Meraga şehrine 12 km mesafede ve güney dağlarında mevcut olan mağara her nekadar ismi Hampoeil olsa da yerel halk arasında Güvercin mağarası lakabını almıştır. Çünkü bu mağara güvercinlerin toplandığı bir yerdir.
  • Aşuranın Dersleri ve İbretleri
  • Aşura, mesajlar ve derslerle dolu bir mekteptir. Aşura, dinin korunması için fedakârlıkta bulunmak gerektiğini öğretir. Kuran-ı Kerim için her şeyden vazgeçilmesi gerektiğini öğretir. Hak ve batıl savaşında, büyük ve küçük, erkek ve kadın, yaşlı ve genç,
  • Meraga; İranın kubbeli şehri
  • Meraganın kümbetleri İslam öncesi ve İslam sonrası medeniyetine dayanmaktadır. Tarihin o dönemininin mimari yapısının tanıtımında birçok rolü vardır.
  • Geleceğe Umutluyum. Cihada hazır mümin gençler fazladır
  • İmamet ve Velayet ve İydullahıl Ekber olan mübarek Gadiri Hum bayramı dolayısıyla bugün (Salı) sabah muhtelif halk kitlelerinden binlercesi İmam Humeyni hüseyniyesinde İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaneiyi ziyaret ettiler.
  • Ortak Mirasımız Gök Mescid...
  • İslam işbirliği Teşkilatı tarafından 2018 yılı turizm başkenti ilan edilen Tebriz’de görülmeye değer tarihi bir miras Gök Mescid.
  • Bizim En Güçlü Silahımız İmandır
  • İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei; bu gün öğlenden sonra İstihbarat Bakanı, Bakan Yardımcıları ve bakanlık müdürlerini kabul ederek; bu bakanlığı İslam düzeninin uyanık ve bakan gözü olarak nitelendirdi.
  • Deri Üzerine Kalemzenî
  • İran tarihinden kalan kitabeler, yazıtlar, işaretler eski İranlıların deriyi ayakkabı araçlar ve diğer eşyalarda kullandıklarını göstermektedir. 4 yüzyılın başlarından dokuzuncu ve onuncu yüzyıla kadar kitap ciltleme sanatında yeni bir dönem açıldı.
  • Dünyanın En Büyük Kireçtaşı Mağarasına Yolculuk
  • Kermanşah kentinin kuzey doğusunun 12 kilometre de 3050 metre yükseliğindeki Perav dağında Perav veya Peru (Suyla dolu anlamında) mağarası bulunmaktadır. Perav meydanı olarak adlandırılan Güney bölgesinde Taq-Bostan ve Bisoton dağları arasında yer almakta
  • İslam İnkılabı Rehberinin Öğrencilere 12 Önemli Tavsiyesi
  • Öğrencilerden Kuranı Kerim ve İslami dualarla daha fazla haşır neşir olmalarını isteyen Ayetullah Hamanei, öğrencilere ilk esas tavsiyesinin imanlarını takviye etmek olduğunu, zira ancak güçlü bir iman sayesinde sorunlar ve baskılar karşısında mücadele ve
  • Yezd; İnsan ve Çölün Bir Arada Yaşamının Fotoğrafı
  • Rüzgâr Kapanları Şehri Yezd- Uzun yıllardan beri, İranlı ve yabancı turistlerin gözdesi olmuş ve hala da öyle. Bu şehrin mimarisi, halkın çöl doğasıyla birlikte yaşamı, eşsiz yapılarında ve eski mahallelerinde göze çarpan, halkın su elde etmede yöntemleri
  • Üniversite ve öğrenci her zaman inkılâpçı olmalıdır
  • Bugün (Cumartesi öğleden sonra üniversite hocaları, bilim ve araştırma uzmanları, elitler ve öğrencileri kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam nizamının 20 yıllık belirlenmiş hedefleri doğrultusunda, güçlü, onurlu, dindar,
  • topraktan yapılan en uzun duvarı ziyaret
  • Darabgerd tarihi şehri dünyanın ve İran’ın en eski şehirlerinden kabul edilir. Sasani hanedanının ilk başkentidir. 2500 yılı aşkın ömrü Hahamenişiler dönemine kadar uzanır.
  • Dünyanın en eski baraj köprüsü
  • İran’ın en tarihi köprülerinden biri Dezful Şuşter yeni köprüsünün bitişiğinde yer almaktadır. Şuşter şadırvan köprüsü veya Kayser barajıdır ki yaşı Sasaniler dönemine uzanmaktadır.
  • Curcir Yüksek Tuğla Binası
  • Curcir camisinin girişi Deylemi döneminin en eski tarihi binalarındandır. Selçuklular döneminden Razi metoduyla düğümlü tipik tuğla çalışma örneklerindendir.