• Nombre de visites :
  • 4179
  • 1/10/2016
  • Date :

Geleceğe Umutluyum. Cihada hazır mümin gençler fazladır
 
geleceğe umutluyum

İmamet ve Velayet ve İydullah'ıl Ekber olan mübarek Gadiri Hum bayramı dolayısıyla bugün (Salı) sabah muhtelif halk kitlelerinden binlercesi İmam Humeyni hüseyniyesinde İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'yi ziyaret ettiler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bu konuşmasında Gadir-i Hum dolayısıyla tebriklerini ileterek, Gadiri Hum hadisesinin en önemli mesajının İslam'da hükümet kuralları ve ilkelerinin kural ve kaidesi olarak 'imamet'in belirlenmesi olduğunu hatırlattı ve Hazreti Ali'nin (sa) şahsına münhasır benzersiz özelliklerine değinerek, Emir'el Mü'minin Ali'nin (sa.) velayetine bağlılığın gerekliliğinin, o seçkin insanın yolunda ilerlemek ve eşsiz tavsiyelerini yerine getirmek olduğunu belirtti.
Gadir-i Hum Bayramı'nın 'İlahi Büyük bir Bayram' olarak nitelendirilmesine de temas eden Ayetullah Hamanei,  Bu tabirin kullanılmasının nedeni, Gadir gibi İslam'da hükümet kural ve ilkelerinin belirlendiği büyük bir olayın meydana gelmesinden dolayıdır. Bu kural ve ilkeler, İslam toplumundaki 'velayet' ve 'imamet'tir. Allah ٙın emri ile Peygamber tarafından açıklanmıştır. Gadir'de hükümet kurallarının belirtilmesi ile birlikte, büyük, nurlu, mukaddes ve lekesiz bir şahsiyet olan Hazreti Ali imametin ölçüsü olarak tanıtılmıştır" dedi.
 İmamet ve İslam toplumunun liderliği konusunda hiç kimsenin, Emir'el Mü'minin Ali'nin (sa)'in o eşsiz makamına ulaşamayacağını belirten İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının devamında, "İslam tarihindeki İmam Humeyni gibi büyük, geniş kapsamlı ve güzide olan büyük ilmi ve irfani âlimler, Emir'el Mü'minin karşısında güneşten yayılan ışığın yansımaları gibidirler'' ifadelerini kullandı.
İslam inkılabı rehberi, Gadir-i Hum olayının, İslam toplumunun ve hükümetinin temelini attığını belirterek, ''İslam'ın imamet ve velayet kuralları dışında, monarşi, kişisel zorba güçler ve aristokrasi gibi hiçbir modeli kabul etmeyeceğini göstermiştir. Allah-u Teala tarafından Peygamber'in risaletinin tamamlanmasının imametin açıklanmasına bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu İslami inanış, sağlam ve inkar edilemez delillere dayanmaktadır ama bu inanca bağlı kalmada ve onu açıklamada, Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin duyguları tahrik edilmemelidir. Çünkü böylesi bir durum, masum İmamlar'ın yaşantısına aykırıdır. 'dedi.
İslam dünyasında vahdetinin önemine bir kez daha vurgu yapan Ayetullah Hamanei, Ehl-i Sünnet'in önde gelen şahsiyetlerine yapılacak bir hakaretin, aslında imamet inancının mantıklı delil ve kaynaklarının duyulmasına engel olacağını belirterek 'İslam'ın diğer mezheplerinin duygularının Şia adı altında tahrik edilmesi aslında 'İngiliz Şiiliğidir' ve bunun sonucu, Amerika ve İngiltere casusluk ajansına bağlı, bölgede birçok yıkım ve cinayete neden olan IŞİD ve Nusra gibi grupların ortaya çıkmasıdır' hatırlatmasında bulunarak bu konuda son derece dikkatli ve uyanık olunması gerektiğini söyledi.
Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında, derin iman, İslam'da öncü olması, İslam yolunda fedakarlık, ihlas, ilim ve Allah'a karşı marifet, yiğitlik, acıma, isar ve fedakarlık gibi Hz. İmam Ali (as)ın diğer bazı özellik ve sıfatlarını hatırlatarak, "İmam Ali (as)ın özellik ve vasıflarından diğer bazıları o hazretin devlet idareciliğiyle ilgilidir. Adalet, insaf, tüm halk fertlerini eşit görmek, dünya özelliklerinden kaçınmak, tedbir, görevinin yerine getirtilmesinde hızlı olma, beyan etme, toplumun takvaya yönlendirilmesi ve hak ve adalete amel etmede korkusuz olmak bu özellik ve vasıflardan sadece bazılarıdır" dedi.
İmam Ali (as)ın dünyevi ve devlet imkanını kendi özel ihtiyaçları için kullanmaktan kaçınmasını da hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi, elindeki mali imkanlardan yararlanma konusunda insanın vesveseye düşmesinin bugünkü devletlerin karşı karşıya bulunduğu büyük belalardan olduğunu, halbuki imamet devletinin bu gibi durumlara kesinlikle karşı olduğunu ve kamu imkanlarının özel hallerde kullanılmasının yasaklandığını söyledi.
Hz. Ali (as)ın dost ve düşman tanımı ve düşmanları sınıflandırma konusunda tedbirli olduğunu ve düşmana karşı yaptığı üç savaştaki taktik ve davranışının tamamen farklı olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, Hz. Ali as'ın çok geniş yönlü ve vasfedilemeyecek bir kişiliğinin olduğunu ve bizlerin vazifemizin de bu zirve istikametinde hareket etmek ve kendi çapımızda o sıfatlardan yararlanmak olduğunu söyledi.
Şia'ların Ehli Beyt imamlarına uymak ve onları kendilerine örnek edinmek suretiyle Ehli Beyt için zinet olmaları gerektiğini belirten İslam inkılabı Rehberi, rüşvet alanlar veya Beyt'ul Mal'dan kendilerine daha fazla pay çıkanlar, veya kötülüklere gözlerini yuman ve toplum karşısında hiçbir sorumluluk hissetmeyenlerin nizam ve İslami toplum için bir zinet olamadıklarını ve gerçekte şia için yüz karası olduklarını söyledi.
İslam inkılabı rehberi konuşmasının ayrı bir yerinde düşmanların halihazırda komplolarının İran ekonomisine darbe indirmek ve  halkı İslam nizamından uzaklaştırmak olduğunu da hatırlatarak,  direniş ekonominin  gerçekleşmesinin  çok önemli olduğunu vurguladı ve ''bu şartlarda, hükümet, meclis ve yetkililerin  görevi,  halkın bütün kesimleriyle ilişkileri güçlendirerek ve halka hizmeti arttırarak düşmanların oyunlarını bozmak olduğunu''  söyledi.
Ayetullah Hamanei,  İran İslam Cumhuriyetinin gençlerin bereketi sayesinde İslam'ın ihyası yönünde  ilerlediğini  ve dinin ikamesi için  kesintisiz çabalarla devam ettiğini belirterek, bu çabaları iyi olarak niteledi ve ''bu gençler Amerika ve siyonist rejim gibi düşmanları yenilgiye uğratacaktır' dedi.
Ayetullah Hamanei, sürekli olarak konuşmalarında geleceğe yönelik iyimserliğini dile getirmesinin nedeninin, ülkeyi kalkındırabilecek bu güzel gerçekler olduğunu belirtti.
Ülkede cihada ve ülkeyi savunmaya hazır, imanlı ve hazırlıklı gençlerin sayısının fazla olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi, bu durumun ülkeyi kurtaracak sebep olduğunu ve takviye edilmesi gerektiğini söyledi.
LEADER.IR

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)