• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
داعش در ایران دیده شده؟!

داعش در ایران دیده شده؟!

خبرهای متفاوتی مبتنی بر دیده شدن نیروهای داعش در ایران مخابره شده است و خود آنها نیز گاها تهدیداتی را مطرح می کنند، داعش تا چند کیلومتر در داخل ایران توان وارد شدن دارد؟
1 - 4 of 24
 
 
 
متاسفانه در کشور ما مجازی سازی و بحث الکترونیکی کردن کارها به خوبی گسترش نیافته است و از جمله موارد ضعف تجارت الکترونیکی در ایران مسایل حقوقی و عدم قبول شدن امضای الکترونیکی از سوی افراد است....