• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
با سلام. مضمر حدیثی است که در آن نام معصوم نیامده و به جای آن ضمیر آورده شده است مثلا زراره که راوی از امام صادق است به جای عن ابی عبدالله بگوید عنه . منقطع حدیثی است که که نام یک راوی از وسط سلسله سند افتاده باشد مثلا علی بن ابراهیم عن ابن ابی عمیر . مدلس حدیثی است که در آن به منظور خدعه عملی که موجب اعتبار روایت است انجام شده باشد مثلا در حالی که خبر را خودش از راوی مستقیما نشنیده وانمود کند که مستقیم از او شنیده است بگوید اخبرنا فلان. موفق باشید.