• Nombre de visites :
  • 4414
  • 20/6/2016
  • Date :

Üniversite hocaları ve araştırmacılarını kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi:


"Üniversite ve öğrenci her zaman inkılâpçı olmalıdır"
Bugün (Cumartesi öğleden sonra üniversite hocaları, bilim ve araştırma uzmanları, elitler ve öğrencileri kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam nizamının 20 yıllık belirlenmiş hedefleri doğrultusunda, ''güçlü, onurlu, dindar, bağımsız, zengin, adaletli ve halka dayalı, temiz, cihatçı, sorumlu ve takvalı bir İran'' hedefine ulaşmak için üniversiteleri bu hedefin en önemli ve asıl temeli olarak görmek gerektiğini belirterek, üniversite ve ilmi merkezlerde, ilmi alanda hızlı gelişmenin, gençlerde kıvanç verici İslami-İrani kimliği duygusunun oluşması ve güçlenmesine vesile olacağını, üniversiteler ve üniversitelilerin inkılâpçı olmasının da, İslam nizamının dünyada, halka dayalı bir model ve ilmi güce dönüşmesinde en önemli önceliklerden olduğunu söyledi.
 
üniversite ve öğrenci her zaman inkılâpçı olmalıdır


Üniversite hocaları ile bu gibi oturumları düzenlemesindeki amacın bilim ve bilim hocalarına karşı duyduğu saygı ve ihtiramın bir göstergesi olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, konuşmasının devamında üniversite ahalisi, bilim elitleri ve öğrencilerle ilişkisindeki muhtelif kanallara temas ederek, bu gibi toplantıların düzenlenmesinin sembolik olmanın yanı sıra üniversitelilerin diyalog, ilmi ve fikri atmosferiyle ilgili de bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.
İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının devamında ülkenin geleceğinin her zaman toplumun akil, bilge insanları ve elitlerinin endişe ve kaygılarının kaynağı olduğunu hatırlatarak, ülkenin gelecek çizgisinin belirlenmesinin önemli olmasının sebebinin, bugün üniversitelerde eğitim görmekte olan öğrenciler tarafından belirlenecek olması olduğunu söyledi.
Bu meselenin ise üniversite hocaları ve yetkililerinin bulunduğu konumun önemini gösterdiğini belirten Ayetullah Hamanei, eğitim ve öğretimden üniversitelere kadar ilim ve marifet ağının ülke için matlup bir gelecek belirleme ve oluşturma gibi temel bir sorumluluğu üstlendiğini söyledi.
İslam İnkılâbı Rehberi, 20 yıl sonrasında nasıl matlup bir İran tasavvur edildiğine dair bir soruya da işaretle, ''eğer gelecek için güçlü, onurlu, bağımsız, mütedeyyin, servet sahibi ve adalete dayalı, halka dayalı, pak, cihatçı, şefkatli ve takvalı bir İran düşünülüyorsa, üniversitelerin bu özelliklerle süslenmiş ve donanmış olması ve de, genç neslin inançlı ve mümin yetiştirilmesinin zaruri olduğunu belirterek, "eğer üniversitelerde bu kriterlere değer verilmezse, gelecekte bağımlı bir İran, kültürel açıdan kendi haline bırakılmış, sosyal, kavmiyetçi, mezhebi ve siyasi açılardan ayrışım içinde olan ve eşraf bir iktidarın varlığına tanık olacağız. Böyle bir geleceğin sonucu ise servet zirvelerinin yanı başında bedbahtçılık ve felaket dereleri, mahrumiyetlere sahip bir ülke olacaktır ki bunun bugün en somut örneği Amerika toplumu veya Amerikancı Wall Street'tir. Böyle bir gelecekte toplumun tüm fertleri refaha kavuşamayacak ve ülke gerçekte İran Wall Street'i olacak" dedi.
"Bunun içindir ki ben sürekli konuşmalarımda üniversiteler, öğretim üyeleri ve ilim bakanları hususunu vurgulamaktayım. Çünkü İran açısından olumlu bir geleceği yakalamak âlim, sabırlı, Fi Sebilillah mücahidi, iş bilen ve yiğit insanların eğitilmesine bağlıdır ve bu kişiler genellikle üniversitelerde eğitim almaktalar" ifadesini kullanan Ayetullah Hamanei, üniversite muhitinde bilimsel ilerleme, ahlaki inzibat, dini takva, siyasi basiret ve hüviyet ve kimlik duygusu oluşturmanın bu önemli işlerin gereği olduğunu söyledi.
İslam inkılâbı rehberi, ''ilmi ilerleme'' konusunda da, ilmi kalkınmanın hızlı bir şekilde olması gerektiğini belirterek; ''ben bir süre önce de ilmi kalkınmanın hızındaki düşüş konusunda hatırlatmada bulundum ve ilmi geri kalmışlığın telafisi için ilmi alanda hızlı kalkınmadan başka çare yoktur'' ifadesini kullandı.
Batıda bilimsel ilerleme hızının yavaşladığına dair bazı görüş sahiplerinin açıklamalarına da değinen İslam İnkılâbı Rehberi, batıda bilimsel ilerleme hızının yavaşlamasının nedeninin onların kendi kapasitelerinin büyük bölümünü kullanmaları olduğunu, ama İran'ın İslam inkılâbından önceki hain yönetimler tarafından oluşturulan 60 veya 70 yıllık geri kalmışlığı telafi etmesi ve bu global yarışa ayak uydurması ve bu yarışta en üst düzeye ve hatta zirveye çıkması gerektiğini belirtti.
Öğrenciler içerisinde İslami-İrani kimliğin oluşturulmasında üniversite öğretim üyelerinin rolünü de hatırlatan Ayetullah Hamanei, üniversite öğretim üyelerinin, hava-feza, nano, nükleer, teknoloji ve tıp gibi alanlardaki ilerlemeleri hatırlatarak öğrenciler içerisinde kişilik ve hüviyet oluşmasında yardımcı olabileceklerini belirtti.
Ayetullah Hamanei, öğrenciler içerisinde aşağılık ve gericilik duygusunun oluşturulmasının bir hıyanet olduğunu belirterek, "Öğrenciler her zaman İranlı oldukları, Müslüman oldukları ve İnkılâpçı oldukları için iftihar etmeliler. Gerçi biz, bilimsel ilerleme konusunda tarihi bir geri kalmışlığa sahibiyiz ama gençlerin ve ülkenin yeteneklerinin enerji ve gayretleriyle bu geri kalmışlığı telafi edebiliriz" dedi.
İslam inkılâbı rehberi, ayrıca; üniversitelerde çeşitli siyasi eğilimlerin olmasının bir engel olmadığını ama başta üniversite yöneticileri olmak üzere, bakanlıklar, üst düzey yetkililer ve hocaların, üniversitelerin İslam inkılâbı hedefleri doğrultusunda olması için yönlendirici olmaları gerektiğini ve hiç bir zaman İslam inkılâbı değerleri muhaliflerinin desteklenmemesi gerektiğini söyledi.
Halk demokrasisi alanında İslam Nizamının yeni sözünün iftiharlardan bir başkası olduğunu belirten Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü: "Batı demokrasisi gerçekte parti ağalığıdır ve partiler batıda halk içerisinde yayılmış bir şebeke olmaktan daha ziyade bir takım siyasetçiler ve zenginler sınıfından oluşmuş birer siyasi kulüplerdir. Bu gerçeklerin gençlere açıklanması durumunda o artık kendinde eziklik, boşluk hissetmeyecek ve eğitim için yabancı ülkelere gidecek olsa bile kesinlikle geri dönecek, çünkü artık kendinde bir kişilik ve hüviyet duygusu hissetmektedir. Üniversite yetkilileri, üniversitelerin İslami kimliğine leke süren kız erkek karışımlı girişimler karşısında duyarlı olmalı ve ona gerekli tepkiyi göstermelidirler. O dönemki yetkililer bu ifadeden fazlasıyla rahatsız oldular ama onların görüşleri üniversitelerde siyasi faaliyetlerin engellenmesiydi. Gerçi bugünlerde riyakârca üniversiteler hususunda daha farklı şeyler dillendirmekteler.
Üniversite muhitinin, görüşlerin karşılaştığı, tartışma ve tenkit muhiti olduğunu bildiren İslam İnkılâbı Rehberi, öğrencilerin en dinamik dönemlerinde böyle bir ortamın olmasının bir sakıncası olmadığını ancak asıl sorunun bu muhitin İnkılâba ve İnkılâp değerlerine karşı bir muhalefet ve düşmanlık ortamına çevrilmesi olduğunu söyledi.
Ayetullah Hamanei şöyle dedi: "Üniversitelerde muhtelif siyasi eğilimlerin olmasının bir sakıncası yoktur, fakat bakanlıkların üst düzey müdürleri, üniversite öğretim üyeleri ve rektörleri gibi üniversitelerin tüm yetkilileri üniversitelerde sürekli olarak tartışma ortamını İslam inkılâbı ilkeleri ve hedeflerine doğru hidayet etmeli ve kesinlikle İslam İnkılâbı karşıtı eğilimlere destek vermemeliler. Üniversite ve öğrenci her zaman inkılâpçı olmalıdır."
İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasının devamında ülke yüksek öğretim ve üniversite yetkililerine hitaben bazı tavsiyelerde bulundular.
"Bilim ve Araştırma muhitlerinde umut ve canlılık ruhunun korunması", "Temel bilimlere önem verme", "Bilimsel makalelerin ülkenin gereksinimlerine yönlendirilmesi", "Üniversite sorumluları ve camiası için ülkenin genel bilimsel haritasının açıklanması ve onun icra edilir programa dönüştürülmesi zarureti" ve "İslami İnsani bilimlerin vurgulanması" İslam İnkılâbının üniversite sorumlularına tavsiyelerindendi.
"Bilimsel diplomasinin önemi" Ayetullah Hamanei'nin bir başka tavsiyesi olup, bilimsel diplomasi ve ilişkilerin çok önemli olduğunu, ama bu hususta çok dikkatli olunması gerektiğini ve düşman'ın bilimsel ilişkilerden yararlanarak nüfuz etme yollarının tıkanması gerektiğini, geçmişte olduğu gibi şimdi de düşman'ın bu yolla nüfuz etmeye çalıştığını belirtti.
Konuşmasının bir başka bölümünde ise direniş ekonomisinin ülkenin mevcut ihtiyaçlarını karşılayacak ve milli onurun oluşmasına zemin oluşturacak bir uygulama olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, bir takım insanların milli izzet ve onuru vurgulayarak ülkenin ihtiyaçlarının nasıl temin edilebileceği ve toplumun mevcut sorunlarının nasıl giderilebileceğini sormakta olduklarını, bu kişilere verilecek cevabın ise bu sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların temin edilmesinde tek gerçek çözüm yolunun direniş ekonomi siyasetlerinin sahih ve gerçekçi olarak hayata geçirilmesi olduğunu dile getirdi.
Üniversitelerde kültürel faaliyetlerine önem ve temel oluşunu beyan etmek İslam İnkılâbı rehberinin yetkililere bir diğer nasihatiydi. Ayetullah Hamanei, üniversitelerde kültürel faaliyetlerin, konserler veya bir takım ritmik hareketler düzenlemek olmadığını, bilakis hocaların alanı değer hocaları ve öğrencilerine açmaları, zihinleri İslam ve İnkılâp kültürü ile aşina etmeleri gerektiğini söyledi.
İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, yumuşak savaşın komutanları olarak üniversitelerin inkılâpçı öğretim üyeleri ve yumuşak savaşın subayları olarak da inkılâpçı öğrencilere hitaben, seçimler ve benzeri gibi her türlü olayları bahane ederek nizamı zan altında bırakmak isteyen kimselerin güvenilecek kimseler olmadığını ve üniversitelerde bulunma salahiyetine sahip olmadıklarını belirtti.
Bu görüşmede ilk önce Üniversite öğretim üyeleri, görüş sahipleri ve uzmanlardan bazıları yaptıkları konuşmalarla kendi uzmanlık alanındaki faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu ve teklifler ileri sürdüler.
Leader.ır
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)