• Nombre de visites :
  • 2930
  • 22/10/2016
  • Date :

Genç elitlere hitap eden İslam İnkılâbı Rehberi:

İran'ın, genç, tahsilli ve inkılâpçı bir gençliğe ihtiyacı var

iranın, genç, tahsilli ve inkılâpçı bir
İslam İnkılâbı Rehberi, elitlerin özellikle de genç elitlerin, emsalsiz nefis hediyeler ve Allah'ın halka ve yetkililere verdiği birer emanetler olduğunu belirterek, bu değerli ilahi hediyeler karşısında yetkililerin görevinin, onları korumak ve daha fazla elitin belirlenerek eğitilmesi için gayret göstermek olduğunu bildirdi.
Elitlerin de bu nimet karşısında sorumlu olduklarını ve sorumluluk duygusu içinde ve bu yetenek ve özverinin kendi sahih istikametinde şükrünü yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatan Ayetullah Hamanei, genç elitlerin değerinin bilinmesi ve onların desteklenmesindeki ısrarının, toplumda “Biz başarabiliriz” inancının güçlendirilmesi olduğunu belirterek, “ne yazık ki Gacar ve Pehlevi döneminde, “güçsüzlük”, “başaramayız” ve “bağımlılık” genin halka ve gençlere enjekte edildi ve bu durumu toplumda kurumsallaştırdılar ve sonunda zengin insani ve maddi kaynaklarla dopdolu olan, eski bir uygarlık ve tarihi bulunan büyük bir ülke aşağılanmış olarak batının kapsamı alanında yorumlandı” ifadelerini kullandı.
Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında, “Böyle bir ortamda İran İslam İnkılâbı çok büyük bir değişim oluşturdu ve gerçekte özgüven ve kendini kabul etme inkılâbı bağımlılık savaşına gitti” diyerek, sekiz yıllık mukaddes savunma savaşının, özgüven ve kendini kabul etmenin gurur verici somut örneği olduğunu belirtti ve “her ne kadar savaş, çok acı, ziyankâr ve çetin bir olaydır ama Allah’a tevekkül ederek e kendi içindeki yetenek ve güce dayanarak, tüm büyük güçlerce desteklenen bir düşmana karşı galebe çalabileceğini ispatladı” dedi.
 Küreselleşme ve ABD ile Batı’nın İran’a “küresel aile”ye katılmasını tavsiye etmelerine dikkat çeken İslam İnkılâbı Rehberi, bu konuyu bağımlı olma kültürünün yeniden üretiminin en tipik örneği olduğunu ifade ederek, “Batı’nın uluslararası toplum olarak ileri sürdüğünü kabul etmemek, yabancı ülkelerle irtibata geçmeye karşı çıkmak anlamında değil, büyük güçlerin ekonomi, siyaset ve güvenlik alanlarında ülkeye zorunlu olarak dayattığı kültür karşısında direniş göstermektedir” değerlendirmesini yaptı.
İnsanların günümüzdeki sorunları ve maddi düşüncelerin çıkmaza girdiğine işaret eden İslam İnkılâbı Rehberi, dünyanın insani ve uluslararası meselelerde yeni bir söze ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Amerika’daki seçim rekabetleri ve iki aday arasında tartışılan konular büyük güçlerde iman ve maneviyatın yokluğundan sonuçlanan durumun apaçık ve en tipik örneğidir. Gelecek birkaç hafta içerisinde şu an tavır ve sözlerine tanık olduğunuz bu iki adaydan birisi güçlü, zengin ve en çok nükleer silaha ve büyük medya kuruluşlarına sahip olan bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak seçilecektir” dedi.
İslam İnkılâbı Rehberi beyanatının devamında, yetkililerden elitler ve seçkinler konusuna ciddi önem ve özen göstermesinin İslam nizamının önündeki büyük hedeflerden olduğunu kaydederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin gelişmiş, güçlü, onurlu, yeni söze sahip, izzetli, iman ve maneviyatla dolu ve yeni İslam medeniyeti bayrağını dalgalandıran bir ülkeye dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi.
Böyle bir ülke ve toplumun oluşmasında elit sınıfının önemli rolünü hatırlatan İslam inkılâbı Rehberi, elitlerin kendi coşku yaratıcı çaba ve gayretleriyle, harekete geçirici bir motor olarak, ülkenin temel sermayesi olan genç kuşağı çaba ve çalışmaya sevk edebileceğini söyledi.
Ayetullah Hamanei, “Birileri düşman kavramı dile getirildiğinde rahatsız olmaktalar, ama bu tekrar ve uyarı, şeytan kavramının Kur’an’da tekrarı gibi daimi bir uyarı ve uyanıklık oluşturma özelliği taşımaktadır. Bunun için “Komplonun tanımı” dır, komplo takıntısı değil” dedi.
Ayetullah Hamanei, düşmanların asıl hedefinin İran'ın bilimsel hareketini durdurmak olduğunu hatırlatarak, bu hedeflerine ulaşmamaları halinde, onu saptırmaya çalışacaklarını ve eğer bu da gerçekleşmezse o zaman, bu hareketi karalamak için yatırım yapacaklarını, bunun için de her kesin uyanık olması ve kendi acemiliğimiz ile bu hedeflerin tahakkukuna izin vermememiz gerektiğini kaydetti.
İran’ın gerçek ihtiyacı olan araştırmalar ve tez hazırlama konusundaki sapmaların bir ülkenin bilimsel sapmasına yardım niteliği taşıdığını belirten Ayetullah Hamanei, bu hareketin karalanması yönünde var olan hareketlerden bir başkasına daha temasla, “birini bilim adamı olarak ülkeye davet etmekte ve o daha sonra bu ülkede gençlerin tezleri satın aldıklarına dair bir tablo yayınlayarak bu ülkenin genç elitlerini karalamaktadır. Acaba bu gibi kişiler gerçekten bilim adamı olur mu? Bir ara İran’ın bilim ilerleme hızı dünya bazında 13 kata çıktı ve bu hız kesinlikle azalmaması gerektiği gibi giderek artması da gerekir. Çünkü halen bilim dalında birçok geri kalmışlığımız mevcuttur. Yetkililerden bazıları ülkenin bilim ilerlemesinin azalması karşılığında İran’ın bilim seviyesinin azalmadığını belirtiyorlar. Fakat unutmayalım ki İran’ın bilimsel konumu giderek yükselmeliydi sadece düşmemesi söz konusu değildi” ifadesini kullandı.
Ülkenin bilimsel hareketinin zarar görmesinin elitler ve genç neslin umutsuzluğa kapılmasına neden olabileceğini hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, bu ağır zarar ve hasarın öyle kolay kolay telafi edilemeyeceğini ve genç elitlerin başka ülkeleri yönelmesine neden olabileceğini belirtti.
İslam inkılâbı, genç yeteneklerin belirlenmesi ve cezp edilmesinin ilgili kurumların önemli vazifelerinden olduğunu belirterek, “yabancılar ülke içindeki fuarlarda veya diğer bir takım metotlarla bu büyük sermayeleri belirleyip elde etmeden önce, sizler bu gençleri belirleyerek desteklemeniz gerekmektedir” dedi.
“Üniversitelerde elitler çekirdeğinin ciddiye alınması”, “Parlak yetenekler ulusal eğitme örgütü”nün sorunlarını giderme konusunda eğitim ve öğretim bakanlığının dikkatli olması”nın ülkede bilimsel hareketin güçlendirilmesi ve desteklenmesi yönünde iki önemli tavsiye olarak dile getiren Ayetullah Hamanei, Ulusal Elitler Kurumunun önemine temasla cumhurbaşkanı yardımcısı ve bu kurumun başkanı Dr. Sattari’nin çalışmalarına övgüde bulundu ve elitler kurumu ile bilim yardımcılığı arasındaki ihtilafların kaygıya sebep olduğunu ve bu iki kurumun birbirinden ayrılması veya güçlü bir müdürün atanmasıyla mevcut soruna çözüm getirilmesi gerektiğini söyledi.
Uzay, uydu, nükleer ve diğer bazı alanlardaki araştırma çalışmaları ve projelerin zayıfladığına dair duyumlar aldığını ve bunun kaygı verici olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi, bu gibi projelerin kesinlikle zayıflamaması ve yavaşlamaması gerektiği hususunda yetkililerin oldukça dikkatli olmaları gerektiğini, zira bilimsel hasarların oluşmasıyla genç bilim adamlarının umutsuzluğa kapıldığını ve bunun ise çok büyük bir tehlike olduğunu söyledi.
“Asıl amaç, “bilim, kudret ve servet açısından kalkınmak” gibi dünya kriterlerine sahip olmanın yanı sıra, “iman, maneviyat ve onur” gibi değerlere de sahip olan bir ülkenin oluşturulması olduğunu ve büyük İran halkının, aziz gençlerin bunu tahakkuk ettirecek kabiliyette bulunduklarını söyledi.
Şeytani güçlerin kendi karşıtları her harekete muhalefetlerine değinen Ayetullah Hamanei, Amerikan hükümet yetkililerinden birinin bundan birkaç gün önce İran’ın direnişe desteği devam ettiği sürece yaptırımların tam olarak kaldırılmasının belli olmadığını söylediğini bu sözün ise şimdiye kadar defalarca yetkilileri uyardığı husus olduğunu belirtti.
Amerikalı yetkililerden bazılarının İranlı makamlarla görüşmelerinde İslam İnkılâbı rehberinin Amerika’ya karşı kötümser oluşunu sürekli hatırlatmalarına da değinen İslam İnkılâbı Rehberi, “acaba bu gibi laflarınızla şimdi size güvenmek mümkün mü?” diye sordu.
Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında özel ve umuma açık toplantılarında hükümet yetkililerine yönelik tavsiyelerini hatırlatarak, “Defalarca onlara dedim ki eğer nükleer mevzuda geri adım atacak olursanız bu kez onlar füze meselesini gündeme getirecekler, eğer yine de geri adım atarsanız bu defa da direnişi destekleme meselesini söz konusu edecekler ve siz geri adım atmalarınızı sürdürdükçe onlar insan hakları meselsini söz konusu edecekler ve onların kriterlerini kabul etmeniz durumunda bu kez sizin dini değerleriniz ve kriterlerinizin devlet işlerinden çıkarılmasını isteyecekler” ifadesine yer verdi.
Batı tarafının dünya toplumu olarak lanse ettiği camiaya karşı çıkmanın, dış temaslar ve ilişkileri reddetmek değil, büyük güçlerin ülkenin ekonomi, politika ve güvenliğine yönelik dayatmalık kültürü karşısında direnmek anlamına geldiğini belirten Ayetullah Hamanei ayrıca İslami İran’ın büyük kapasitesine vurgu yapılan AB’nin son bildirisine temasla, İran’ın insani ve doğal açıdan kaynaklarının gelişebileceği hakkında dile getirdiği sözlerin bir abartı olmadığını, bilakis batılıların itiraf ettikleri bir gerçek olduğunu söyledi.
Ayetullah Hamanei, ABD'lilerin kesinlikle, "bunca ilerleme imkânları ve İslam'a dayalı bir hükümete sahip bir İran" ile mücadele ettiğini belirterek, bu önemli hususun genç elitler ve seçkinlerce analiz edilip, kavranmasının, onlara tarihi görevlerini yerine getirmekte yardım edeceğini  vurguladı.
Ayetullah Hamanei, Aşura için matem tutuna heyetlerin geneline teşekkürlerini bildirerek bu matem toplantılarında çok değerli ve anlamlı konuşmaların yapıldığını ve mersiyelerin okunduğunu ve bu konuşma ve mersiyelerin eza heyetlerinin kalitesini artırdığını söyledi.
Leader.ir

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)