• Nombre de visites :
  • 5216
  • 21/5/2016
  • Date :

Dünyanın En eski Baraj Köprüsü (su sitemi)

İran ٙın en tarihi köprülerinden biri Dezful Şuşter yeni köprüsünün bitişiğinde yer almaktadır. Şuşter şadırvan köprüsü veya Kayser barajıdır ki yaşı Sasaniler dönemine uzanmaktadır.
tarihi köprü

 
Söylenenlere göre bu baraj köprüsü dünyanın en eski köprüsü kabul edilir. 44 büyük ve 43 küçük ağzı vardır. Halihazırda köprünün 9 ağzı Kuzey tarafında ve 28 ağzıda Güney tarafında kalmıştır. Köprünün uzunluğu yaklaşık 500 metredir. Nehrin genişliğinden daha fazladır. Barajın yapısında doğu tarafına suyun hareketi için iki dışbükey yarım daire ve bir içbükey yarım daire suyun hareketi yönüne mevcuttur. Her ne kadar bu doğal yarım daireler nehir yatağından kaynaklansada bunu barajın yarım daireleri olarak kabul edebiliriz.
Köprü tabanının genişliği 7 m ağızların genişliği 8 m  ve köprünün yerden tac yüksekliği 10 metredir. Bu baraj binasının yapısında işlenmiş taşlar metal halkalar aracılığıyla birbirine bağlanarak kullanılmıştır. İnşa edilmesi üç yıl sürmüştür. Bu baraj köprünün kenarında değirmenler vardır. Su enerjisi vasıtası ile değirmenlerin tekerleri hareket etmektedir. Ve baraj köprünün şehre girdiği yerde  köprünün doğu tarafının sonunda büyük kerpiçten bir yarım daire kapı üstü vardır ki insanlar baraj köprüsünden geçtiği sırada bu büyük kapı üstünün altından geçmektedir.
Bu baraj köprü yapımında kullanılan diğer malzemeler bina taşı ve gri sarac harcıdır.
Bu köprüyü inşa etmek için nehir yatağı taşlarını yontarak  ve düzenli dizmek suretiyle demir halkalarla kuvvetlendirildi. Şadırvan nakışlı ve değerli halı anlamındadır. Çünkü mizan kemerinden Şadırvanın nehir yatağı kadar yontulmuş taşlarla düzenli şekilde dizildiğinden dolayı Şadırvan olarak ünlüdür. Bu baraj köprüsünün inşa nedenlerinden birisi Şadırvan baraj köprüsü temel ve iskeleler tarafından  suyun akışını yükseltme ve yavaşlatma ve onun dereye girerek çiftlikleri sulama amacıyla kullanılırdı.
Doğu rivayetlerine göre, Sasani Kralı I Şapur Roma İmparatoru Valerian ٙın esaretinin ardından onu Şuşter yakınındaki baraj binasının yapımında çalışmaya mecbur etti. Baraj uzunluğu 1500 adımdır. Ve hala Karun nehri mezreleri sulama için kullanılmaktadır. Büyük olasılıkla İran Şahı Rum esirleri Jondi Şapur ve Şuşter nahiyelerinde yerleştirmiştir.
İranlılar için Romalıların teknik becerileri çok önemli idi. Şüphesiz Şuşter büyük köprüsü ve barajı Romalı mühendislerin eseridir. Bu baraj köprü Şuşter ٙde su üzerinde 15 tarihi eserle birlikte İran ٙın onuncu eseri ünvanı ile UNESCO Dünya Mirası listesinde kaydedilmiştir.
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)