• Nombre de visites :
  • 14472
  • 14/6/2009
  • Date :

Sorular ve Fetvalar

sorular ve fetvalar

Eser adı: Sorular ve Fetvalar c.1 (ciltli)

Yazar: Ayetullah Uzma HAMANEÎ

  Her işte o işin uzmanına başvurma zorunluluğu, dinden önce akıl ve vicdanın tartışılmaz

hükmüdür.

  Her konuda olduğu gibi din konusunda da bu böyledir. Ehlibeyt mektebinin iftihar

edilecek en büyük ayrıcalıklarından birisi, asırlar boyu her şeye rağmen, içhihat kapısını açık

tutarak, her asırda, ömrünü ilim ve irfana adamış büyük müçtehit ve merciler yetiştirmesidir; öyle

ki hiçbir zamanda bu mektebin mensupları müçtehitsiz ve mercisiz kalmamışlardır.

“Her zamanda, insanların şer’î ve dinî sorunlarına çözüm getirecek müçtehitler yetiştirmek, farz-ı kifayedir.” hükmü, bu mektebin en parlak ve değişmez kurallarından birisidir.

  Ayetullah Hameneî, fıkhî meseleler, özellikle çağımızın öne çıkardığı soru ve sorunlar hakkında

(sahip olduğu konum itibariyle) Kur’an ve Ehlibeyt kaynaklı sahih sünnete dayalı engin ve aydınlatıcı görüş ve fetvalara sahiptir.


Tevhide Çağrı

İslam’da Kadın Hakları

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)