• Nombre de visites :
  • 14185
  • 20/4/2010
  • Date :

Nehc’ül Belağa

nehc’ül belağa

Eser Adı: Nehc’ül Belağa

Derleyen:Seyyid Razi

Çevirmen: Kadri Çelik

  “Hiç şüphesiz Kuran’dan sonra hiçbir kitab, Nehc’ül-Belağa kadar eğitici, uyarıcı, terbiye edici, sarsıcı, insanı kendine getirici, aklını başına toplayıcı, yüreğine su serpici, kalbine hayat verici, sevdirici, okşayıcı, rahmet yağmurlarıyla ıslatıcı, gönül okyanusuyla alıcı, şebnemleriyle ağlatıcı, feryadıyla bildirici, aşkıyla ünsiyet verici, çağın yalnız insanına sığınak verici, kucak açıcı, gözyaşlarıyla ağlatıcı, yumuşaklığıyla cesaretlendirici, şiddetiyle ürkütücü, sevgisiyle ümitlendirici, gurbet acısıyla vatana ısındırıcı, vatan sevgisiyle gurbeti kolaylaştırıcı ve kısacası her şeyiyle her şeyi örtücü, kuşatıcı değildir.

  Nehc’ül-Belağa aldatılmış yürekleri uyarıcı ve kimsesiz gariplere yurt verici bir kitaptır. Nehc’ül-Belağa acı, aşk, gözyaşı, sevgi, umut, hayat, dostluk ve rahmet kitabıdır.

Nehc’ül-Belağa kitabını hakkıyla okuyan bir insan asla kula kulluk zilletine düşmez, şeref ve haysiyetine peş para etmez kimselere satmaz, kısacası Allah’tan başka hiç kimse karşısında eğilmez.

  Nehc’ül-Belağa kitabı kimsesizlerin, yetimlerin, temiz yüreklerin kitabıdır. Nehc’ül-Belağa kitabı herkesin, kısacası insanlığın kitabıdır. Gerçek inananları, sahtekar ikiyüzlülerden ayırma aracıdır… Nuru karanlıklardan ayırt etme vesilesidir.

  Nehc’ül-Belağa anlatılacak bir eser değildir. Gerçek kimliğini kaybetmiş asrımız insanının gerçek kimliğidir. Okunmalı, amel edilmeli, yaşanmalı, baş ödev, baş tacı olmalıdır. Nehc’ül-Belağa sonsuz özgürlüğün barış ve samimiyet sembolüdür. Yuvasız kuşların yuvası, göçmen kuşların vatanı, yeryüzünün gerçek varislerinin kitabıdır.

  Nehc’ül-Belağa aşktır, gözyaşıdır, feryattır.

Nehc’ül-Belağa sonsuzluktur, özgürlüktür, bağımsızlıktır, Allah’tan başkasına kulluktan kurtuluş belgesidir.

  Nehc’ül-Belağa dertlerini sadece kuyulara anlatan hurmalık garibinin yaşam öyküsüdür.

  Nehc’ül-Belağa hayattır.

  Nehc’ül-Belağa iman okyanusunun sonsuzluk sahili, küfür ve nifak karanlığının zindanıdır.

  Nehc’ül-Belağa Kâbe’de doğan çocuğun insanları daldığı derin uykudan uyandıran tebessümü, Karun ve Haman varislerinin cehennemsi asık suratlarına inen Musa’nın yed-i beyzasıdır. Süleyman’ın gönüllerdeki Hüdhüd’ü ve Belkıs’ın yüreklerdeki tahtıdır.

Nehc’ül-Belağa işkence hücrelerinde sorgulanan yürek mahkûmlarının tesellisi, karanlık derin güçlerin korkulu rüyasıdır. Nehc’ül-Belağa çıkmaz sokakların çıkışı, ilaçsız dertlerin devasıdır.

  Nehc’ül-Belağa İbrahim’in İsmail’i, Hicaz’ın Hacer’i, Kerbela’nın kanıdır.

  Nehc’ül-Belağa kirli Şam sokaklarında bir iffet abidesi, davadan dönen döneklerin mahkûmiyet belgesidir.

  Nehc’ül-Belağa susamış yüreklerin zemzemi, hicran aşıklarının vuslatıdır.

  Nehc’ül-Belağa o “Ninova varisi”nin mirası, bu “Pişman derviş”in itiraf belgesidir.

  Nehc’ül-Belağa her şeyin bittiği anda bir başlangıç noktası, tüm ideallerin çöktüğü bir asırda ülkü ekolu, ahlakın erezyona uğradığı çağda ahlak abidesidir.

Nehc’ül-Belağa yağmacıların mahkemesi, soyguncuların yargı divanı, zalim derin güçleri sorgulayan şeffaf adalettir.

  Kısacası Nehc’ül-Belağa insanlık kitabıdır. İnsanın yaratılışından bu yana başına gelenlerin kısaca bir öyküsüdür.

Bilmek için hakkıyla okumak gerekir, sadece okumak…”

KADRİ ÇELİK


Nehc'ül Belâğa Bir Şaheserdir

SEYYİD RAZÎ VE NEHC'ÜL-BELÂĞA

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)