• Nombre de visites :
  • 18437
  • 10/1/2011
  • Date :

Usul-i Din

usul-i din

Eser adı: Usul-i Din

Yazar: Ali Rıza Ricali Tahranî

Yayınevi: Kevser

Beşerî ideoloji ve ekoller, geçmişte olduğu gibi günümüzde de düşünce ve inanç dünyasında oluşan boşlukları dolduramamakla birlikte, bu boşlukların uçurumlara dönüşmesine engel olma gayretindeki insanları da çaresiz bırakmıştır.

Yirminci asır, beşerî ideoloji ve ekollerin, insanların inanç dünyasına dönük gereksinimlerini cevaplayamadığı için çöküş sürecine girdiği ve ilhadî düşünce temellerinin birbiri ardınca yıkılmaya başladığı bir asır olarak bilinmektedir.

Bir yandan, insanı fıtrata ters düşen yaşam tarzına yönlendirme gayretinde olan Materyalizm, artık müşteri bulamazken, pazarlayıcı eleman bulma sıkıntısı da yaşamaktadır.

Öte yandan ise insanî değerlerden yoksun olan ve insanı hayvanî dürtülerin esiri konumuna indirgeyici bir yaşam tarzı öneren Batı düşünce ve felsefesi, bu şaşkın insanı çukurdan çıkarıp kuyuya atma amacındadır.

Fıtratı gereği, ilâhî ideolojiye eğilimli olan insanoğlu, bugün artık kendisini oyalayan ve haktan alıkoyan bu tür ideoloji ve ekollerle bir yere varılamayacağını, bunların inanç dünyasında oluşan karanlıklara ışık tutamayacağını ve sorunlarını çözemeyeceğini anlamış ve beşeriyeti kurtaracak bir mektep arayışına girişmiştir.

Elinizdeki kitap, ilhadî düşüncelerin karanlığında yolunu kaybeden insanların hayat yoluna ilâhî ışık yansıtacak İslâmî inanç temellerini içeren bir eserdir. Özellikle genç nesile hitap eden bu kitap, hakkın ve aklın yolunu tanıtacak, hakkı batıldan ayırt edecek, inanç alanında ortaya atılan soruları yanıtlayacak ve zihinlerde oluşturulan şüpheleri giderecek zengin bir içeriktedir.

Kendi alanında uzman ve otoriter birçok düşünür ve sosyal bilimcinin zahmetlerinin ürünü olan bu eser, günümüz gençlerine olduğu gibi gelecek nesillerin inanç dünyasına da ışık tutacaktır, inşallah.

Ehlibeyt inancını ve Şia kültürünü aktarmaya azmetmiş olan yayınevimiz, bu hedefe hizmet doğrultusunda ilmî, fikrî, siyasî, sosyal ve kültürel... içerikli eserleri, tercüme ya da telif yoluyla okuyuculara ulaştırmayı insanî ve ilâhî bir vazife addetmektedir.

Bu kitap, tevhidî dünya görüşünün temelini oluşturan itikadî konuları içerdiği ve konu itibariyle de öncelikli olduğu için KEVSER YAYINCILIK'ın ilk kitabı olarak seçilmiştir.

Hareket bizden tevfik Allah'tandır.


Şehadet

TEVHİD VE EHL-İ BEYT

TEŞRİH VE MUHAKEME

İMAM CAFER SADIK (AS)

Hz.Mehdi (af) Hakkında Hadisler (Gaybet-i Numani)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)