• Oruç ile ilgili Şer’i sorular -1
  • Eğer birisi sabah ezanı olmadığı düşüncesi ile sahura devam ederse, sonra sabah ezanı vaktinin geçmiş olduğu anlaşılırsa böyle birisinin ...
  • Hanif Ne Demektir ?
  • Kuran-ı Kerimde ve hadislerde gerçeği henüz iyi anlaşılmamış bir ayet var, bunu hepimiz kabullenmek zorundayız. Bu ayet ...
  • İbrahim Makamı-2
  • Muteber kitaplarda Masum İmamlardan (a.s) nakledilen rivayetler, son görüşe işaret etmektedir. Burada bu rivayetlerin ...
  • İbrahim Makamı-1
  • Mekke’deki önemli işaretlerden birisi, İbrahim makamıdır; zira burası İbrahim’in (a.s) durduğu bir makamdır. İbrahim ...
  • İslam dininde Zekat-7
  • Fakat kan sahipleri bu hükmü kabul etmeyerek Resulullah (s.a.a)in huzuruna gidip Makam-ı İbrahimde ...
  • İslam dininde Zekat-6
  • İmam Ali (a.s)ın bu yolculukta verdiği bazı eşsiz ve göz alıcı hükümlerini getirmiş, örneğin demişlerdir ...
  • İslam dininde Zekat-5
  • Bunun üzerine İmam Ali (a.s)ın ordusu onlara saldırıp yirmisini öldürünce kaçmaya başladılar. Fakat İmamın ordusu...
  • İslam dininde Zekat-4
  • Resulullah (s.a.a), Halid b. Velidi halkı İslama davet etmesi için Yemene gönderdi. Ben de bu görevde ...
  • İslam dininde Zekat-3
  • Resul-i Ekrem (s.a.a) Müslüman olanlardan farz sadaka dışında bütün kazançlarının humsunu da vermelerini ..
  • İslam dininde Zekat-2
  • Humsun genel olarak her türlü kazançta farz olduğunun başka bir delili ise Resulullah (s.a.a)in maden, define ...
  • Orucun Çeşitleri
  • Hz. İmam Sadıkın (a.s) Hz. Resulullahdan (s.a.a) naklettiği bir hadiste şöyle buyuruyor: Kim bir gün müstehap...
  • İslam dininde Zekat-1
  • Sadaka altın, gümüş, tahıl ve hayvanlardan her biri nisap haddine ulaştığında onlardan ayrılması veya Ramazan...
  • Ayat- Yolcu- Cemaat Namazı
  • Ayat namazı iki rekâttır ve her rekâtında beş rükû vardır. Ayat namazı şöyle kılınır: İnsan niyet ettikten ...
  • Hac dan Önce Tezkiye
  • Ey halk, burası Allahın evidir. Onun ziyaretine koşun. Allah İbrahimin bu tevhid nidasını kıyamete ...
  • İddet Hükmü-3
  • Eğer yabancı bir erkek kendi eşi olduğunu sanarak bir kadın ile cinsel ilişkiye girerse ve kadın onun kendi ...
  • İddet Hükmü-2
  • Tüm merciler: İster daimi evlilik olsun ve ister geçici evlilik olsun, kocası onunla yakınlık...
  • Namazda Salavat
  • Peygamber’e (s.a.a) salavat getirmek çok mübarek ve azametli bir zikirdir. Her durum ve zamanda bu zikiri ...
  • Ümit ve Korku
  • Allah u Teâlâya yönelik, ümit ile korkunun birlikte ve beraber oluşları, bazı yerlerde ve zamanlarda da mehabetin ...
  • İddet Hükmü-1
  • İddet fakihlerin ıstılahında şerî bekleme halidir; kadının boşandıktan ve nikâhın zail olmasından sonra ...
  • Nefis-Ruh-Can-Akıl-Fıtrat-2
  • Ancak zihin hakkında demek gerekir ki, bazen ondan akıl veya kuvve-i akile kastedilirken, bazen hayal veya hayal kuvvesi...
  • Salâvat ve Selam-2
  • Namazda Ehlibeyti (a.s) anmak, Resul-i Ekremden (s.a.a) sonra diğerlerinin değil, onların izinden hareket etmemiz gerektiğini ...
  • Nefis-Ruh-Can-Akıl-Fıtrat-1
  • Bazen bu kelimelerden maksat bir şeydir. Hepsi de aynı gerçeğe yani insanın varlığına ve hakikatına işarettir. Nitekim filozofların ...
  • Salâvat ve Selam-1
  • Salâvat, İslâmın değerli peygamberinin Ehlibeytine sadakat, sevgi ve muhabbetin nişanesidir, Kurân-ı Kerim bu sevgiyi...
  • Namazın Sünnetleri-3
  • Sonra yatağına döner Allah’ın istediği kadar uyuduktan sonra tekrar uyanıp gözünü gök yüzüne dikerek aynı ayeti okurdu. Dişlerini misvaklayıp abdest aldıktan...
  • Namazın Sünnetleri-2
  • Kuleyni Kafide senedi ile Zurare’den İmam Bakır (a.s)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Resulullah (s.a.a) yolculukta ve hazarda gece ibadete kalkarken on üç rekat...
  • Namazın Sünnetleri-1
  • Hazret şöyle buyurdu: Resulullah (s.a.a)’in sekiz rekat öğle namazının müstehabı, dört rekat vacip öğle namazı, sekiz rekat ikindi namazının nafilesini, dört rekat vacip...
  • Peygamber (s.a.a)’in Sünnetinde Secde
  • Yeryüzü; taş, toprak, çakıl ve otlarıyla asıl üzerine secde edilecek şeydir. Geçerli bir özür (ileride açıklanacaktır) olmadan yer ve yerden biten şeyleri bırakıp da başka şeyler üzerine secde etmek caiz....
  • Dinin Afetleri-2
  • Bu rivayetlerin birbirleriyle çelişmediği açıktır. Bu hadislerde dinin afetleri sıfatıyla sayılan hususlar münhasır değildir; İmam, sadece kötü zan veya kıskançlık...
  • Abdestin Sünnetleri
  • Kabı alıp önüne bıraktı. Kollarını kaldırıp sağ elini suya daldırdı bu el temiz, pak olduğu zaman yapılır. Avucuna su doldurup alnından döküp Bismillah dedi.
  • Dinin Afetleri-1
  • Din, insan türü için Hakk’ın rahmaniyetinin en güzel tecellisidir ve dindarlık da bu rahmaniyete yöneliş ve hidayet yolunda yürümektir. Bu yolda din ve dindarlığın...
  • MÂBUD
  • Ad konulan anlama Onun kendisini vasfettiği nitelikleriyle ibadet eden, kalbini bu inançla dolduran, gizli ve açık olarak bu inancı dile getiren bir kimse...
  • Dinin Gerekliliği ve Hedefi-2
  • Her halükarda insanın ölümüyle birlikte bütün bu özellikler etkinliğini kaybetmekte ve berzah alemine girmesiyle birlikte onun, doğulu veya batılı olmasının ve hangi ırka...
  • Dinin Gerekliliği ve Hedefi-1
  • Din toplumun işlerine yön vermek ve insanları eğitmek için ortaya konan, akaid, ahlak, kanun ve kurallardan oluşan sistemden ibarettir.
  • Haccın Farz Olmasının Şartları
  • Erkek ve kadına şartları uygun düştüğü taktirde ömürlerinde bir defa haccetmeleri farzdır. Birden fazla yapılacak haccın ise hükmü duruma göre farklılık...
  • HAC VE HACCIN HÜKÜMLERİ
  • Hac, her şeye rağmen etliye, sütlüye karışmadan, bütün olumsuzluklara gözlerini kapatıp, kulaklarını tıkayıp onları düzeltmeye çaba sarf etmeden, fert olarak sevap...
  • SÜNNET NAMAZLAR
  • Sünnet namazlar pek çoktur ve onlara nâfile namazlar da denir. Günlük farz namazlarla beraber kılınması özellikle tavsiye edilen sünnet namazlar şunlardan ibârettir.