• Nombre de visites :
  • 4543
  • 26/7/2011
  • Date :

Namaz insanı nasıl günahlardan alı koruyabilir? -3

namaz insanı nasıl günahlardan alı koruyabilir?

Namazın ruhumuzda bıraktığı etkiler, iman ruhunu ve Allah’a yönelmeyi kuvvetlendirir ve bu yönelme daha önceden de söylediğimiz gibi bir takım dereceleri içerir ve birçok günahı işlemekten sakınmayan kimse için Allah’ı hatırlamak, bu günahların terk edilmesinde zemine oluşturur ki bunun için “illet-i tamme” değil, “illet-i nakısa” tabirini kullandık.

Başka bir ifadeyle, Kur’an’da buyrulan: “Namaz insanı günahlardan alıkoyar” ifadesi, namaz kılan kimsenin bütün günahlar karşısında korunacağı anlamında değil,  Allah’ın hatırlanma vesilesi ve O’nun rablik makamına yönelme sebebidir. Böyle bir eğilimle, insanda itaat ve günahlardan uzaklaşma etkisi oluşur, ama böyle olmasına karşın, Allah’ı hatırlamanın eksikliği, daha kuvvetli etkenler tarafından namazın doğuracağı etkileri etkisiz hale getirebilir.[7]

Özetlemek gerekirse, eğer namaz, gerçek anlamda namaz olursa, günahların karşısında herkeste etkili olur. Bazen bunun son derece güçlü etkisi ve zamanı, günahların ve kılınan namazın farklılığına göre değişkenlik kazanır yani namaz ne kadar içli ve ruh düzeyinde olursa, günahlardan alı koyma etkise de o kadar güçlü ve etkili olur.

Namaz, namaz kılan kimseyi ameli olarak birçok günahlardan korur ve bunun yanında günahların terk edilmesi için zemine oluşturur; zira namaz kılan kimse, namazının kabul edilmesi için birçok günahtan kaçınmak zorundadır. Örneğin namazın sıhhat şartlarından biri olan abdest ve gusül suyunun ve namaz için gerekli olan elbise ve namaz mahalli gibi diğer vesilelerin mubah olması gerekir. Bu mesele yavaş yavaş günahların terk edilmesine ve maişetin kazanılmasında her türlü haramdan sakınılmasına vesile olur; zira namaz kılan kimsenin söz konusu şeylerden sakınıp da diğer şeylerden sakınmaması son derece zordur.

Bu sözümüzün delili şudur:

Namazı terk eden kimseler, bu farzın terk edilmesiyle oruç, hac, zekât ve humus gibi diğer birçok farzı da terk ederler ve artık haram ile helal arasında, temiz ile çirkin arasında bir fark gözetmezler. Ama bunun tam tersine, en azından şekilsel de olsa namaz kılan kimseler, ister istemez bazı günahlardan uzak dururlar. Bunun yanında namaz kılan kimse bu farzı tam olarak yerine getirirse, günahların çoğundan uzaklaşır ve hatta terk ederler.[8]

Özetlemek gerekirse: Namaz “naz kılan” herkeste bir eğitici etki bırakır – ister bu etki kuvvetli ve bütün alanlarda olsun ve isterse zayıf ve sınırlı olsun – ve bu etki, namazın nasıl kılındığına; adap ve özlü olmasına bağlıdır.

 Mezhebi soru ve cevaplar, Ayetullah Mekarim Şirazi ve Ayetullah Cafer Subhani

[7] el-Mizan, c. 16, s. 141.

[8] el-Mizan, c. 16, s. 141.


Namaz insanı nasıl günahlardan alı koruyabilir? -2

Namaz insanı nasıl günahlardan alı koruyabilir? -1

Ayat- Yolcu- Cemaat Namazı

SÜNNET NAMAZLAR

NAMAZIN FAZİLETLERİNDEN

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)