• Nombre de visites :
  • 8803
  • 8/11/2010
  • Date :

SÜNNET NAMAZLAR

sünnet namazlar

  Sünnet namazlar pek çoktur ve onlara nâfile namazlar da denir. Günlük farz namazlarla beraber kılınması özellikle tavsiye edilen sünnet namazlar şunlardan ibârettir. İkişer rekat hâlinde kılınırlar.

Sabah namazının sünneti; iki rekattır, farzından önce kılınır.

Öğle namazının sünneti; sekiz rekattır, farzından önce kılınır.

İkindi namazının sünneti; sekiz rekattır, farzından önce kılınır.

Akşam namazının sünneti; dört rekattır, farzından sonra kılınır.

Yatsı namazının sünneti; oturarak kılınır, iki rekattır, farzından sonra kılınır. Ve bir rekat olarak kabul edilir.

Bunlardan başka “gece namazı” olarak tabîr edilen ve gecenin yarısı geçtikten sonra kılınabilen onbir rekatlık nâfile namaz da vardır ki, bu namazın, bir rekatı ayrı olarak vitir namazı niyetiyle kılınmalıdır. Bu namaza “seher vakti ibâdeti” yada “teheccüd namazı ibâdeti” de denilebilir.

Gönül ne yatarsın gaflet içinde,

Doğdu seher vakti kalk, hâcet dile.

Özünü zulümden kurtaram dersin,

Doğdu seher vakti kalk, hâcet dile.

Evliyâlar, enbiyâlar vârisi,

Kalkar hacet diler gece yarısı.

Çığrışır ötüşür arşın horozu.

Doğdu seher vakti kalk, hâcet dile

Pîr Sultânım sevdiğine ağlasın,

Yezitler bağrına kara bağlasın.

Mümin kulları dergâhında eğlesin,

Doğdu seher vakti kalk, hâcet dile.[1]

(Doğdu seher vakti kalk necât dile).

Farz olan namazlar bir özür bulunmadıkça mutlak sûrette ayakta kılınırken, nâfile namazlar her hâl-u kârda oturarak da kılınabilir. Oturarak kılındığı taktirde de her iki rekat bir rekat olarak kabul edilir.

Ehl-i Beyt’ten bizlere ulaşan rivâyetlerde sünnet namazlar üzerinde önemle durulmuş, özürsüz, mâzeretsiz mümkün olduğunca terk edilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. O halde; Allâh’a güzel bir kulluk yapmak, Peygambere (a.s) iyi bir ümmet, Ehl-i Beyt (a.s) yoluna layık bir fert olmak istenirse, farzlar aksatılmadan edâ edilmeli, sünnet namazlar da “şu kadar rekat kılacaksın” sınırlarına şartlanmadan yerine getirilmelidir.

Erenlerin Serdârı İmâm Cafer Sâdık (a.s) buyurdular; “Farz ve nâfilelerin toplamı ellibir rekattır. Bunlardan onyedi rekatı farz olanı, otuzdört rekatı ise sünnet namazların rekatlarıdır. Yatsıdan sonra kılınan iki rekat sünnet namaz oturarak edâ edildiği için bir rekat olarak kabul edilir.”[2]

Ruhlara nüfûz eden sözün sâhibi İmâm Cafer Sâdık (a.s) buyurdular; “Sünnet namazlar hediye mesâbesindedir. Dilediğin zaman takdim edersin, inşâallâh kabul edilir. Ve sünnet namazlarını gücün yettiğince yerine getirirsin.”[3]


[1] Selami Münir Yurdatap: Pir Sultan Abdal’ın hayâtı ve şiirleri: sh: 86, 87

[2] Tehzîb: c: 2 sh: 4, İstibsâr: c: 1 sh: 218

[3] İstibsâr: c: 1 sh: 278

Namazla İlgili Bazı Ayetler

Namazda şüphe etmek

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)