• Nombre de visites :
  • 5395
  • 9/11/2008
  • Date :

Namazda şüphe etmek

namaz

    Namazla ilgili olarak 23 kısım şüphe söz konusudur. Bu şüphelerin sekizi namazı bozar, altısına itina edilmemelidir, dokuz kısmı ise sahihtir ve namazı bozmaz.

Namazı Bozan Şüpheler

1- Sabah namazı ve seferi olarak kılınan iki rekâtlı namazların rekâtlarının sayısında şüpheye düşmek.

2- Üç rekâtlı namazların rekâtlarının sayısında şüpheye düşmek.

3- Dört rekâtlı namazlarda bir rekât mı, yoksa daha fazla mı kılındığı hakkında şüphe.

4- İkiyle beş veya daha fazlası arasında şüphe.

5- Üçle altı veya daha fazlası arasında şüphe.

6- Dörtle altı veya daha fazlası arasında şüphe.

7- Dört rekâtlı namazda ikinci secde bitirilmeden önce, iki rekât mı, yoksa daha çok mu kılındığında şüphe.

8- Kaç rekât kılındığını bilmemek.

İtina Edilmemesi Gereken Şüpheler

1- Yeri geçen bir şeyde şüphe; örneğin rükûda Fatiha'nın okunup okunmadığında şüphe etmek.

2- Selâmdan sonra şüphe.

3- Namazın vakti geçtikten sonra şüphe etmek.

4- Çok şüphe eden kimsenin şüphesi.

5- Müstehap namazlarda şüphe.

6- Cemaat namazında, imama uyanın rekâtların sayısında şüphe etmediği takdirde imamın şüphesi ve imamın şüphe etmediği takdirde imama uyanın şüphesi.

Sahih Olan Şüpheler

1- İkinci secdeden sonra iki rekat mı üç rekat mı kıldığında şüpheye düşmek.

Üç rekat kılındığı kabul edilir ve bir rekat daha kılınarak namaz bitirilir ve namazdan sonra bir rekat ayakta veya iki rekat oturularak ihtiyat namazı kılınır.

2- İkinci secdeden sonra iki rekatla dört rekat arasında şüpheye düşmek.

Dört rekat kılındığı kabul edilerek namaz bitirilir ve namazdan sonra iki rekat ayakta ihtiyat namazı kılınır.

3- İkinci secdeden sonra iki, üç ve dört rekat arasında şüpheye düşmek.

Dört rekat kılındığı kabul edilerek namaz bitirilir ve namazın selamından sonra iki rekat ayakta ve iki rekat da oturularak ihtiyat namazı kılınır.

4- İkinci secdeden sonra dört ve beş arasında şüpheye düşmek.

Dört rekat kılındığı kabul edilerek namaz bitirilir. Selamdan sonra iki sehiv secdesi yapılır.

5- Üç ve dört arasında şüpheye düşmek.

Dört rekat kabul edilerek namaz bitirilir ve namazdan sonra bir rekat ayakta veya iki rekat oturularak ihtiyat namazı kılınır.

6- Ayaktayken dörtle beş arasında şüpheye düşmek: Hemen oturularak teşehhüt ve selam okunur. Selamdan sonra bir rekat ayakta veya iki rekat oturularak ihtiyat namazı kılınır.

7- Ayaktayken üçle beş arasında şüpheye düşmek. Hemen oturularak teşehhüt ve selam okunur ve selamdan sonra bir rekat ayakta ihtiyat namazı kılınır.

8- Ayaktayken üç, dört ve beş arasında şüpheye düşmek: Oturularak teşehhüt ve selam okunur ve selamdan sonra iki rekat ayakta ve iki rekat da oturularak ihtiyat namazı kılınır.

9- Ayaktayken beşle altı arasında şüpheye düşmek: Oturularak teşehhüt ve selam okunur ve namazdan sonra iki sehiv secdesi yapılır.


NAMAZDAKİ ŞÜPHELERİN HÜKÜMLERİ

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)