• Nombre de visites :
  • 8377
  • 22/3/2010
  • Date :

Namazla İlgili Bazı Ayetler

namaz

 “…Namaz şüphesiz, müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.” [1]

“Vay o namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazlardan gafildirler.”[2]

“Ey Muhammed!Kitaptan sana vahyolunanı oku, namaz kıl, muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alı kor. Allah’ı anmak büyük şeydir! Allah yaptıklarınızı bilir.” [3]

“Sabır ve namaz vesilesiyle yardım isteyin; mutlaka o, huşu sahibinden başkalarına ağır gelir.”[4]

“De ki, hidayet ancak Allah’ın hidayetidir. Alemlerin Rabbine teslim olarak namaz kılın, Allah’tan sakının diye emrolunduk.Kendisine toplanacağınız O’dur.”[5]

“….ve onlar ancak tembellikle namaza gelirler.”[6]

“Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle.”[7]

“Ey Muhammed! İnanan kullarıma söyle, namazı kılsınlar.”[8]

namaz

“Rabbimiz! Ben çocuklarımdan kimini, namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında, ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim.”[9]

“Yaşadığım müddetçe, namaz kılmamı ve zekat vermemi vasiyet etti.”[10]

“Ehlini namaza ve zekata emrederdi.Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti.”[11]

“Onların ardında, namazı bırakan, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. İşte bunlar azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir.”[12]

“….Beni anmak için namaz kıl.”[13]

“Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de onda devamlı ol.”[14]

“Müminler saadete ermişlerdir.Onlar namazda huşu içindedirler. Namazlarını muhafaza ederler.”[15]

“İnsan gerçekten pek haris yaratılmıştır.Başına bir fenalık gelince feryat eder; ancak namaz kılıp namazlarında devamlı olanlar hariç”[16]


1-Nisa Suresi/104. ayet

2-Maun Suresi/4-5. ayetler

3-Ankebut Suresi/45. ayet

4-Bakara Suresi/ 45. ayet

5-En’am Suresi/71-72. ayetler

6-Tevbe Suresi/54. ayet

7-İbrahim Suresi/40. ayet

8-İbrahim Suresi/3. ayet

9-İbrahim Suresi/37. ayet

10-Meryem Suresi/31. ayet

11-Meryem Suresi/55. ayet

12-Meryem Suresi/59. ayet

13-Taha Suresi/13. ayet

14-Taha Suresi/32. ayet

15-Muminun Suresi/1-2-9. ayetler

16-Mearic Suresi/19-23. ayetler


“Tüm Boyutlarıyla Namazın Adabı” Kitabından alıntıdır.

Kaynak: Beytül Ahzan- Ehli-beyt.org

Gece Namazı

GUFEYLE NAMAZI

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)